Úradná správa SFZ č. 9 zo dňa 31. 8. 2018

štvrtok, 30.08.2018
|
Posledná aktualizácia 30.8.2018 17:03

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 30.8.2018 prerokovala tieto podania a prijala k nim nasledujúce uznesenia:

Rozhodnutie DK SFZ vo veci U1094 (Ladislav Šosták) zo dňa 25. 6. 2018  z r u š u j e a vec vracia na ďalšie konanie DK SFZ, podľa čl. 60, ods. 14, písm. d) stanov SFZ.

Podľa čl. 60, ods. 14, písm. c) stanov SFZ,  m e n í  rozhodnutie DK SFZ tak, že vo veci uloženia disciplinárnej sankcie Milanovi Lônčíkovi (U94), ukladá finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 12/2 a čl. 64/1, 5 DP.

Konanie o odvolaní Jána Zápotoku  z a s t a v u j e,  podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U17/16, 8. kolo: Trnava – Poprad 29. 9. o 13:00 / 15:00.

U15/14:

3. kolo: Poprad – Prešov 6. 9. o 14:00 / 16:00;

12. kolo: Trenčín – Púchov 3. 10. o 14:00 / 16:00.

U13/12:

2. kolo: Trnava – Slovan BA 4. 9. o 15:00 / 17:00;

4. kolo: ViOn – Inter BA 22. 9. o 10:00 / 11:30.

Zamieta dohodu MFK Vranov a FK Humenné (U15/14) odohrať stretnutia 2. kola v náhradnom termíne. Žiadosť je v rozpore s RS, čl. 17/b.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

2. kolo: Slovan BA – Myjava v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Prievoze;

3. kolo: NMŠK – Žilina v opačnom poradí, t. z. 9. 9. o 13:00 v Strážove a 12. kolo na ihrisku NMŠK;

4. kolo: Bardejov – Myjava 26. 9. o 16:00;

5. kolo: NMŠK – Ružomberok v opačnom poradí, t. z. 22. 9. o 11:00 v Ružomberku a 14. kolo na ihrisku NMŠK;

9. kolo: Slovan BA – Lokomotíva Košice 27. 10. o 15:30.

WU19 / WU15, 2. kolo: NMŠK – Slovan BA 31. 8. o 15:00 / 17:00.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/2) stretnutia 2. kola Trenčín – Prievidza dňa 1. 9. o 15:30 / 17:30 (žiadosť bola podaná cez ISSF dňa 7. 8.)

Zamieta:

 • žiadosť FK Podhorie (II. liga) o zmenu termínu stretnutia 2. kola. Žiadosť je v rozpore s RS, čl. 17/b;
 • žiadosť GFC Topoľčany (WU19/15) o zmenu termínu 1. kola. Žiadosť je v rozpore s RS, čl. 17/b a d.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U183: Patrik Novák (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), vylúčený za HNS – stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23. 8. 2018.

U184: Ján Krkoška (MŠK Žilina, I. LSD U19), vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 30. 8. 2018.

U185: Roland Balog (MFK Zemplín Michalovce, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti sotením do súpera v PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 26. 8. 2018.

U186: Samuel Kočiš (FK NOVES Spišská Nová Ves, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou v PÚ, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 27. 8. 2018.

U187: Tamara Solárová (Partizán Bardejov, I. liga ženy), vylúčená za HNS – zmarenie  vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 26. 8. 2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U188: Ivan Santiago Diaz (MŠK Žilina, Fortuna liga), od 26. 8. 2018.

U189: Damián Šimon (FK Poprad, I. LMD U16), od 30. 8. 2018.

U190: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, vlastných zistení a stanoviska klubu U169, za HNS divákov (prekonanie bezpečnostnej bariéry a napadnutie fanúšikov H a nedostatočnú US počas stretnutia 5. kola FL FC Nitra – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1d a čl. 58/2c DP ukladá DS – finančnú pokutu 1500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň klubu ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v uzatvorení sektoru domácich na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 43/2d DP, s podmienečným odkladom do 30. 6. 2019, podľa čl. 43/3 DP. 

U191: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí,  Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, za HNS divákov (prekonanie bezpečnostnej bariéry a napadnutie fanúšikov D počas stretnutia 5. kola FL FC Nitra – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 1000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U192: FC VSS Košice. Upozorňuje klub na splnenie U178 do 5. 9. 2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U193: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U194: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U195: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 5. 9. 2018.

U196: FK NOVES Spišská Nová Ves. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odhlásenie sa klubu zo súťaže Slovenský pohár žien po jej vyžrebovaní, podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U197: Matej Gorelka (TJ KOVO Beluša, Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U114 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30. 6. 2019.

U198: Szilárd Németh (1089743, ŠK Slovan Bratislava futbal, T). Na základe Zápisu zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (okríknutie R a následné vykázanie z lavičky náhradníkov na tribúnu) počas stretnutia 3. kola I. LMD U17 MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 5. 9. 2018.

U199: Jakub Giertl (SLAVOJ Trebišov). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U166 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U200: ŠK Slovan Bratislava futbal (Slovnaft Cup). Na základe podnetu ŠTK SFZ a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k neoprávnenému štartu hráča Marin Ljubičić /1357563/ v stretnutí 2. kola súťaže Slovnaft Cup TJ ISKRA Horné Orešany – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, d, e DP, do 5. 9. 2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6. 9. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie v (september – máj 2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 31. 8. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje v Košiciach Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (9. 9. – 3. 11. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 31. 8. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje v Poprade Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (22. 9. – 27. 10. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 14. 9. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (22. 9. – 14. 12. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 9. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že Slovenská asociácia športovej psychológie, dňa 6. 9. 2018 organizuje v Bratislave konferenciu „Psychológia v športe“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerom UEFA EYA/A/PRO licencie v rozsahu 6 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že ÚFTS, dňa 24. 9. 2018  organizuje v Nitre Medzinárodný seminár trénerov ÚFTS, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU - GRASSROOTS FUTBAL

MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2018 – kategória žiačky.

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ s názvom „Dajme spolu gól“. Hrá sa na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený aj pre kluby I. a II. ligy žiačok, v kategórii U14.

Záväzné prihlášky do dievčenskej časti projektu môžu kluby I. a II. ligy žiačok zasielať  do 12. 9. 2018 elektronicky (sken) na e-mail: miriama.matulova@futbalsfz.sk.

Na stránke www.dajmespolugol.sk sú k dispozícií Propozície MCHL 2018 – žiačky, Pravidlá MCHL 2018 a záväzná prihláška do MCHL 2018".

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U17 (štadión MFK Skalica):

4. 9. o 17:00 Slovensko – Švédsko                  Dohál, Hancko, Vitko, Matulová;

6. 9. o 12:00 Slovensko – Švédsko                  Ruc, Pozor, Vician, Choreň.

Obsadenie prípravného medzinárodného stretnutia (štadión FC Nitra):

7. 9. o 19:00 FC Nitra – SK Slavia Praha         Michlian, Galo, Zemko, Marsal.

Ospravedlnenia: Slyško 31. 8. – 2. 9., Zemko 15. – 16. 9., Budáč 12. – 21. 9., Špivák 14. a 21. 9., Capík 2. – 7. 9. a 15. 9.

Úsek PR – ospravedlnenia: Slebodník 27. – 28. 9., Pastorek 8. – 9. 9., Hodoško 6. – 10. 10., Špivák 5. 9. a 17. – 21. 9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Jaška 8. – 9. 9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje, že predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ U20/U17 sa uskutoční 1. 9. 2018 od 11:00 hod. v Púchove. Účasť treba nahlásiť na exekutiva@futsalslovakia.sk (zabezpečenie stravy);
 • oznamuje, že k 30. 8. 2018 sa na predsezónne stretnutie klubov VARTA futsal ligy a FEJ prihlásili družstvá Pinerola Futsal 1994 (2), ŠK Makroteam Žilina, Wild Boys´02 Bratislava a MŠK Žilina.

Exekutíva v oblasti športovo–technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice v riešení, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov majú uvedené kluby zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF;
 • oznamuje ÚHČ zápasov 1. kola VARTA futsal ligy:                                            
 • MIMEL Lučenec – Pinerola Futsal 1994 7. 9. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec;               
 • Wild Boys ´02 Bratislava – FC Bíli Andeli futsal 7. 9. o 20:10 Interhala Bratislava;
 • MIBA B. Bystrica – Rehab Klinik Baraberi 7. 9. o 20:00 ŠH Štiavničky B. Bystrica;      
 • ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina futsal 8. 9. o 20:00, ŠH Rosinky Žilina.
 • obdržala presný harmonogram začiatku stretnutí VARTA futsal ligy od klubu Wild Boys ´02 Bratislava pre základnú časť súťaže;
 • zaznamenala podnet klubu Futsal Team Levice a konštatuje, že podnetom sa bude zaoberať na riadnom zasadnutí Exekutívy v Púchove dňa 30. 8. 2018.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje, že v dňoch 31.8. – 1.9. 2018 sa v Púchove uskutoční školenie rozhodcov a delegátov SF, ktoré je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov SF pre súťažný ročník 2018/2019 (piatok 31.8.2018 od 16:00 h. je určený pre školenie nových rozhodcov a delegátov, ktorí doteraz nerozhodovali zápasy najvyššej súťaže SF); žiada všetkých pozvaných, aby obratom potvrdili svoju účasť na seminári;
 • oznamuje, že nominácia R a DZ na stretnutia 1. kola VARTA futsal ligy bude R a DZ oznámená priamo na seminári R a DZ v Púchove, na základe výsledkov a účasti na seminári; následne bude nominácia zverejnená;
 • oznamuje, že školenie rozhodcov, ktorí boli zaradení na nominačnú listinu R a DZ aj v sezóne 2017/2018 sa začína 1. 9. 2018 o 9:30 hod. v Púchove;
 • oznamuje, že účastnícky poplatok za školenie R a DZ, je stanovený na 10 €; poplatok sa bude vyberať pri prezentácii R a DZ. Poplatok za prípadný náhradný seminár sa stanovuje na 30 €;
 • oznamuje klubom, že seminár R a DZ v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2018 v Púchove je otvorený aj pre zástupcov klubov v ktorejkoľvek časti.

Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:                                                                    

Prestupy :

1245116

Marek Mikulišin

Pinerola Futsal 1994

Wild Boys '02 Bratislava

1267132

Dominik Gumbír

FC Bíli Andeli-futsal

FC Bíli Andeli futsal

1337888

Tomáš Vahalík

FC Bíli Andeli-futsal

FC Bíli Andeli futsal

1228579

Patrik Putera

FC Bíli Andeli-futsal

FC Bíli Andeli futsal

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.