angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

V noci z 10.januára 2018 nás náhle opustil Jozef Čorba

11. Január 2018

V noci z 10. na 11. januára nás náhle a bez rozlúčky opustil náš priateľ a kamarát JUDr. Jozef ČORBA, PhD. (1981 - 2018).

Jozef bol členom Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ a členom Komory SFZ pre riešenie sporov.

V neposlednom rade bol pri zrode a aktívne prispieval k novelizácii Zákona o športe.

Posledná rozlúčka s Jozefom Čorbom bude 16.januára 2018 o 11.00 h v krematóriu v Košiciach.

Jožko , česť tvojej pamiatke.