V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

streda, 05.09.2012
|
Posledná aktualizácia 14.9.2016 11:02

BRATISLAVA (SFZ) - Učená právnická spoločnosť v spolupráci so SFZ pripravuje prvé podujatie svojho druhu na SlovenskuKonferencia je organizovaná ako nekomerčné odborné podujatie a na jej príprave sa podieľajú občianske združenie Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom ako hlavným partnerom podujatia a Športovou radou ako odborným garantom podujatia. Počas dvoch dní konferencie budú renomovaní lektori zo Slovenskej republiky a Českej republiky - odborníci z praxe i z akademickej pôdy - prezentovať účastníkom aktuálne poznatky súvisiace s problematikou športového práva, ako aj návrhy možných riešení identifikovaných problémov v rámci hlavných tém konferencie, ktorými sú nasledovné témy: Právne aspekty dopingu, Zodpovednosť športovca, Divácke násilie, Šport a právo - voľné vystúpenia.

Po skončení oficiálnej časti programu prvého dňa rozdeleného do dvoch hlavných blokov (1. Právne aspekty dopingu a 2. Zodpovednosť športovca) bude po relaxačnej prestávke vo wellness centre Hotela Aquacity konferencia pokračovať neformálnym večerným posedením pri diskusných stoloch, v rámci ktorého budú lektori a osobnosti (ako napr. Ján Kováčik – prezident SFZ) zúčastnené na konferencii diskutovať s účastníkmi a odpovedať na otázky súvisiace so športom a právom v športe.

Cieľom podujatia je vymeniť si aktuálne poznatky k vybraným témam, identifikovať problémy, odprezentovať návrhy ich riešení a viesť diskusiu o tom všetkom s účastníkmi konferencie - prokurátormi, sudcami, advokátmi, policajtmi, lekármi, bezpečnostnými a športovými manažérmi športových klubov, športovými funkcionármi i ostatnými účastníkmi a spoločne sa pokúsiť sformulovať závery a návrhy riešení najvážnejších problémov. Problematika športového práva, ako mladého právneho odvetvia v podmienkach Slovenskej republiky, postupne nadobúda stále významnejšie postavenie a rešpekt, zrejme aj, alebo práve preto, že podobne, ako napr. právo životného prostredia, ide o široko prierezovú problematiku, kde sa prekrýva nielen viacero právnych odvetví ale aj vedných odborov/oblastí, preto je jej obsiahnutie a zvládnutie pomerne náročné.

Na konferenciu prijali pozvanie ako lektori/rečníci k jednotlivým témam aj títo odborníci: doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Mgr. Markéta Haindlová, JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Michal Králík, PhD., JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Miroslav Bobák, JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Jozef Čorba, Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. Organizátorom podujatia záleží na odbornom vedení celého podujatia, preto budú celú konferenciu moderovať právnici, členovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť a Športovej rady: JUDr. Peter Haňdiak a JUDr. Peter Bellás.

Ambíciou podujatia je poskytnúť čo najviac aktuálnych informácií k vybraným témam aj širokej odbornej právnickej i športovej verejnosti aj tým, že priebeh konferencie bude možné sledovať bezplatne on-line na webovej stránke SFZ i UčPS, pričom najzaujímavejšie pasáže z vystúpení a diskusií si bude možné pozrieť aj neskôr vo videoarchíve z konferencie. Príspevky, ktoré odznejú v ich skrátenej avšak interaktívnejšej forme na konferencii budú po konferencii publikované v zborníku - osobitnom monotématickom vydaní odborného časopisu Magister Officioirum (MagOff) s názvom "Príspevky a závery z konferencie Šport a právo", ktorý bude publikovaný bezplatne v tlačenej forme, ako i elektronicky na stránkach www.ucps.sk/MagOff a www.magisterofficiorum.sk.

Na konferencii by sa mali ďalej zúčastniť páni Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu, JUDr. Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu SR a ďalší významní hostia. 

Značky
keywords
Konferencia
keywords
šport a právo
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17.10.2017 14:26

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Program konferencie Šport a právo 2014

13.9.2016 10:14

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

14.9.2016 10:08

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

14.9.2016 10:10

Program konferencie Šport a právo 2013

13.9.2016 11:32

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

14.9.2016 11:01

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

14.9.2016 11:02

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.