VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

pondelok, 08.07.2013
|
Posledná aktualizácia 14.9.2016 11:01

BRATISLAVA (SFZ) - S členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky Petrom Sepešim sme sa porozprávali o pozadí súťaže o účasť na tohtoročnej konferencii Šport a právoUčená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz pripravili pre právnickú verejnosť zaujímavú súťaž. "Je to súťaž určená pre všetkých právnikov, ktorých zaujíma tematika športu a práva a jej spojenia. Je to moderná väzba, ktorá je predmetom štúdia najmä v posledných desiatkach rokov, nemá takú dlhotrvajúcu tradíciu ako iné klasické právne odvetvia, ale cieľom tejto akcie je podnietiť mladých ľudí i právnikov v zrelých rokoch, aby našli problém týkajúci sa športového práva, popísali ho, skúsili načrtnúť jeho príčiny a navrhnúť jeho riešenia," povedal o súťaži člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši.

Pre Učenú právnickú spoločnosť nie je v tejto súťaži dôležitá konkrétna oblasť problémov, v súťaži nájdu svoje miesto všetky podnety, ktoré sa týkajú športového práva. "Najmä preto, lebo je možné, že sa budeme spolupodieľať na tvorbe zákona o športe, budeme mať tú česť a príležitosť. Či už z pohľadu SFZ alebo UčPS a komunity právnikov športového práva, ktorí sú významne v tejto inštitúcii zaangažované. Aby mohol byť pripravený nový zákon o športe, dobrý zákon o športe, je dobré možno rok diskutovať a urobiť niečo preto, aby vznikli slovné alebo písomné príspevky, aby bola platforma, najlepšie internetové stránky a je dobré, ak sú interaktívne," vysvetlil pozadie súťaže.

Úspešná esej by mala teda pomenovať problém, poskytnúť riešenie a prezentovať právny názor. "Každý z nás, kto má rád šport, žije v nejakej komunite, športuje a v rámci tejto športovej činnosť, či už na úrovni amatérskeho športu alebo niektorí na úrovni výkonnostného športu, sa stretáva s tým, kde všade sa deje niečo, na čo by malo právo reagovať, čo by mohlo právo nejakým spôsobom posunúť, ak by sme sa spoločne dohodli na nejakých nových, lepších pravidlách v oblasti športu," povedalSepeši. "Každý z právnikov, ktorí predpokladám sa zapoja do tejto súťaže, je svojím spôsobom v srdci športovec a chcel by tomu športu pomôcť, to by mala byť hlavná motivácia a dať tejto spoločnosti nejakú informáciu, znalosť a ponúknuť aj pohľad na to, ako by sa táto znalosť mala využiť a zúročiť do nejakého riešenia."

Odmenou by malo byť autorom v prvom rade hrdosť na vytvorené dielo. "Každého autora poteší, ak okrem toho má ešte nejaký ďaľší benefit. V tomto prípade by to mala byť možnosti účasti pre tých naj v októbri na druhom ročníku konferencie Šport a právo, ktorú organizuje Slovenský futbalový zväz spoločne s Učenou právnickou spoločnosťou. Vždy je to subjektívne hodnotenie, ale budeme sa snažiť hodnotiť to pomocou odborníkov, využijeme redakčnú radu časopisu Magister Offciorum a ďaľších právnikov v oblasti športového práva - pána Gábriša, pána Čorbu, pána Križana, pána Hliváka a ďaľších právnikov, ktorých oslovíme, aby nám pomohli s hodnotením príspevkov, ktoré dostaneme," prezradil Peter Sepeši. Z minuloročnej konferencie mali SFZ aj UčPS veľmi dobrý pocit, že bola prínosom pre slovenskú športovú a právnickú komunitu, preto padlo rozhodnutie pripraviť konferenciu aj v roku 2013 k aktuálnym témam v oblasti športového práva.

Značky
keywords
súťaž
keywords
esej
keywords
šport a právo
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17.10.2017 14:26

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Program konferencie Šport a právo 2014

13.9.2016 10:14

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

14.9.2016 10:08

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

14.9.2016 10:10

Program konferencie Šport a právo 2013

13.9.2016 11:32

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

14.9.2016 11:02

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

14.9.2016 11:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.