VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

piatok, 04.10.2013
|
Posledná aktualizácia 14.9.2016 10:10

POPRAD (SFZ) - Konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a právo priniesla viac ako len prednáškyMoja spokojnosť nie je až taká podstatná. Podstatné je to, ako sa cítia ľudia," povedal na úvod rozhovoru jeden z organizátorov konferencie Šport a právo, člen Rady Učenej právnickej spoločnosti a člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši.

Už v prvý deň sa prednášajúci dotkli viacerých oblastí vrátane v súčasnosti aktuálnej témy ovplyvňovania výsledkov futbalových stretnutí. "Negatívne javy v športe sú súčasťou športového života. Žiaľ, musíme sa nimi zaoberať aj právnou úpravou, ktorá bude regulovať šport," uviedol P. Sepeši. Ako poznamenal, stávkovanie má z pohľadu športu dve tváre, keď na jednej strane by mohlo a malo byť zdrojom príjmov, no na druhej strane stojí match-fixing, teda neregulárne ovplyvňovanie výsledkov športových stretnutí.

Program konferencie Šport a právo však nie je len o prednáškach. "Uvedomujeme si, že všetci, ktorí sme tu, sme veľmi vyťažení ľudia. Tento deň je potrebné vyplniť aj starostlivosťou o telo, keďže toto je jeden z dôvodov, pre ktoré sem účastníci radi prídu znova," uviedol Peter Sepeši. Tento rok účastníci absolvovali prehliadku Národného trénigového centra v Poprade, ktoré je momentálne vo výstavbe, zahrali si priateľský futbalový zápas, využili služby AquaCity Poprad a na záver vo večerných hodinách neformálne diskutovali na rôzne športové a právne témy pri diskusných stoloch. "Diskutuje sa s osobnosťami ako pán Kováčik, pán Kliment alebo ďalší ľudia, ktorých nie je možné až tak ľahko stretnúť sa na 15 minút a povedať, čo vás trápi, čo by ste videli inak," vysvetlil. 

"Každá konferencia má priniesť nejakú znalosť," povedal P. Sepeši"Chceme získať znalosti a informácie od ľudí, ktorí v teréne vykonávajú právne normy, ktoré sa snažíme my nejako zadefinovať. K tomu potrebujeme tieto praktické poznatky,"vysvetlil širší spoločenský význam konferencie. Prednášky a diskusie z tohtoročnej konferencie by sa mali pretaviť do záverov z konferencie, ktoré osem účastníkov konferencie zapisovalo do zdieľaného súboru, ktorý je dostupný na stránkach Učenej právnickej spoločnosti www.ucps.sk"Výstupom bude zborník príspevkov, pretože tu na konferencii majú príspevky 15 až 20 minút, počas ktorých sa lektori musia sústrediť na hlavnú podstatu toho, čo chcú ako posolstvo priniesť. Všetky právnické detaily by mali byť rozobraté v príspevku v zborníku," dodal Peter Sepeši na záver rozhovoru.

Značky
keywords
Konferencia šport a právo
keywords
UčPS
keywords
rozhovor
keywords
Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

17.10.2017 14:26

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Program konferencie Šport a právo 2014

13.9.2016 10:14

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

14.9.2016 10:08

Program konferencie Šport a právo 2013

13.9.2016 11:32

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

14.9.2016 11:01

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

14.9.2016 11:02

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

14.9.2016 11:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.