VIDEO: Spustenie "nultej" fázy projektu ISSF

pondelok, 26.12.2011
|
Posledná aktualizácia 16.9.2016 17:37

BRATISLAVA (SFZ) - Priebežný stav spustenia Informačného systému slovenského futbalu


Informačný systém Slovenského futbalu (ISSF) sa od 1.12. 2011 dostal do svojej "nultej" fázy implementácie. Vďaka profesionálnemu a promptnému prístupu dodávateľa (spoločnosť TEMPEST, a.s.) ako aj zamestnancom Matriky SFZ (p. Milan Sládkovič, p. Peter Holek, p. Lenka Roszbecková a p. Peter Kačinec) sa podarilo v rekordne krátkom čase (od schválenia dodávateľa Výkonným výborom SFZ) analyzovať, otestovať a spustiť do reálnej prevádzky "nultú" fázu implementácie novej centrálnej Matriky Slovenského futbalu.

Dňom 29.11.2011 bol znefunkčnený pôvodný matričný systém a nasledoval prevod dát do nového modulu matriky v ISSF. Od 2.12.2011 je funkčný už len nový modul matriky v ISSF, s ktorým pracujú všetci matrikári na 42 futbalových zväzoch.

Nová "celoplošná" Matrika prinesie komplexný pohľad na všetky osoby zúčastňujúce sa na dennom živote slovenského futbalu. Momentálne prebieha proces kontroly a dohrávania žiackych registrácií na všetkých Oblastných futbalových zväzoch (spolu 38 ObFZ), ktorý by mal byť podľa plánu ukončený do 31.12.2011. Finálny dátum pre kompletizáciu hráčskych matrík je 30.6.2012.

Okrem rekonštrukcie hráčskych matrík bola spustená aj prípravná fáza kompletizácie matrík trénerov, rozhodcov, delegátov a delegátov pozorovateľov, ktorá bude finalizovaná k 1.3.2012.

Do 31.12.2011 bude ukončená analytická časť komplexného informačného systému a začiatkom roku 2012 sa spustí proces vstupu Klubov do informačného systému ISSF. Informačná kampaň pre Kluby ako aj prezentácie a školenia sú plánované na začiatok roka 2012 (priebežne).

Poďakovanie patrí predovšetkým zúčastneným osobám, ktoré sa aktívne zúčastňujú na analýze, vývoji, testovaní ako aj na aktívnom kompletizovaní hráčskych matrík, za ich profesionálny prístup a popriať im pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok.

Bližšie informácie ako aj dokumentácia k projektu je prístupná na www stránkach projektu http://www.futbalsfz.sk/issf

Harmonogram uskutočnených prezentácií, školení a rokovaní

Prezentácie ISSF

  • 15.11.2011 Prezentácia v priestoroch ZsFZ za účasti všetkých Oblastných futbalových zväzov Západoslovenského regionálneho zväzu. Prezentoval p. Letko (CIO SFZ).
  • 16.11.2011 Prezentácia v priestoroch SsFZ za účasti všetkých Oblastných futbalových zväzov Stredoslovenského regionálneho zväzu. Prezentoval p. Letko (CIO SFZ).
  • 15.11.2011 Prezentácia v priestoroch VsFZ za účasti všetkých Oblastných futbalových zväzov Východoslovenského regionálneho zväzu. Prezentoval p. Letko (CIO SFZ).
  • 03.12.2011 Prezentácia pre Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica (Považská Teplá). Prezentoval p. Letko (CIO SFZ).

Rokovania k ISSF

  • 28.11.2011 Rokovanie na Únii ligových klubov
  • 30.11.2011 Rokovanie a prezentácia na Rade ZsFZ

Školenia sekretárov a matrikárov RFZ a ObFZ

  • 6.12.2011 Školenie v priestoroch SsFZ za účasti všetkých Oblastných futbalových zväzov Stredoslovenského regionálneho zväzu. Školil p. Sládkovič (Matrika SFZ).
  • 7.12.2011 Školenie v priestoroch ZsFZ za účasti všetkých Oblastných futbalových zväzov Západoslovenského regionálneho zväzu. Školil p. Holek (Matrika SFZ).
  • 9.12.2011 Školenie v priestoroch VsFZ za účasti všetkých Oblastných futbalových zväzov Východoslovenského regionálneho zväzu. Školil p. Sládkovič (Matrika SFZ).

V rámci školenia k používaniu nového mudulu Matrika v ISSF boli všetci zúčastnení zaškolení a poučení k zákonu o Ochrane Osobných údajov (428/2002).


Oliver Lányi Lányi
Značky
keywords
ISSF
Mohlo by vás zaujímať

O ISSF už vedia aj v najväčších európskych kluboch

16.9.2016 13:20

Vo Zvolene chcú skúsení delegáti držať nastúpený trend s mladšími kolegami

16.9.2016 13:20

Kliment: "V elektronických voľbách budú môcť hlasovať všetci členovia"

17.9.2016 12:44

Začali sa historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe

16.9.2016 13:21

Menej administratívy, viac futbalu a online reportovanie zo zápasu. Vďaka ISSF

16.9.2016 13:21

Registračná karta - nový pohľad na členskú základňu

16.9.2016 17:21

Nový modul vzdelávania trénerov i voľby príležitosťou na aktiváciu konta trénera

16.9.2016 13:23

ISSF - jeden z najlepších systémov na administráciu futbalu v Európe

16.9.2016 13:23

Medzinárodný kongres ITAPA ocenil ISSF

16.9.2016 17:22

K projektu ISSF sa pripája aj futsal

16.9.2016 13:24

VIDEO: Baláž: "Funkcionári klubov si hneď osvojili podávanie podnetov na komisie cez ISSF"

16.9.2016 13:25

V ObFZ Topoľčany majú do 90 minút po odohratí uzatvorené všetky elektronické zápisy

16.9.2016 13:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.