Voľby

Volebná komisia SFZ schválila na svojom zasadnutí 14.12.2020 nasledovné výsledky volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov:

Aktívnymi hráčmi profesionálneho futbalu bol kandidátom udelený nasledovný počet hlasov: 505

Tabuľka č. 1 – Hráči profesionálneho futbalu

Poradové číslo

Meno a priezvisko

Počet hlasov

1.

Branislav Bolech

112

2.

Martin Hermanovský

25

3.

Marek Holbík

23

4.

Peter Lukášek

142

5.

Michael Válek

96

6.

Miroslav Viazanko

85

7.

Róbert Zsiga

22

Z uvedených kandidátov boli zvolení 3 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov: Peter Lukášek, Branislav Bolech a Michael Válek.

Klubmi amatérskeho futbalu bol kandidátovi udelený nasledovný počet hlasov: 57

Tabuľka č. 2 – Kluby amatérskeho futbalu 

Poradové číslo

Meno a priezvisko

Počet hlasov

1.

Erik Štepánek

57

Za člena Komory SFZ pre riešenie sporov bol zvolený 1 člen Komory SFZ pre riešenie sporov: Erik Štepánek.

Aktívnymi hráčmi amatérskeho futbalu bol kandidátom udelený nasledovný počet hlasov170

Tabuľka č. 3 – Aktívni hráči amatérskeho futbalu

Poradové číslo

Meno a priezvisko

Počet hlasov

1.

Viktor Karel

100

2.

Vojtech Milošovič

70

Z uvedených kandidátov bol zvolený 1 člen Komory SFZ pre riešenie sporov: Viktor Karel.


Správa o výsledku volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov VK SFZ 122020

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.