Výberové konanie - Generálny manažér Košickej Futbalovej Arény

Posledná aktualizácia 12.2.2020 14:04

Košická Futbalová Aréna akciová spoločnosť

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, 
www.kosice.sk/mesto/kosicka-futbalova-arena-a-s-

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

GENERÁLNY MANAŽÉR 

KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNY

Miesto práce: Košice, sídlo obchodnej spoločnosti

Minimálny základný plat: základná platová zložka je od 2.000 €/brutto/mesačne. Flexibilná platová zložka bude stanovená vopred a naviazaná na dosahovanie ročných výkonnostných ukazovateľov a plnenie manažérskych cieľov.

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 28.02.2020 (do 12.00 hod.)

Máte, čo je potrebné, aby ste začali písať novú históriu futbalu v Košiciach?

Základné ciele:

 • Úspešne uviesť KFA do prevádzky (prevzatie stavby, dodávateľské vzťahy, personálne a finančné zdroje)
 • Komplexne riadiť KFA (finančné, personálne, dodávateľské vzťahy, kvalita služieb pre interných a externých zákazníkov)
 • Prípraviť krátkodobú a dlhodobú stratégiu fungovania KFA.
 • Zabezpečiť finančnú udržateľnosť fungovania KFA
 • Zastupovať KFA na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Vyhľadávať a aplikovať nové dostupné technológie pre rozvoj, atraktivitu a finančnú efektivitu chodu KFA

Zodpovednosti a pracovná náplň:

 • Úspešné riadenie tímu, nastavenie dobrých dodávateľských vzťahov a vzťahov s partnermi
 • Interná a externá komunikácia, marketing KFA
 • Riadenie a administrácia všetkých aktivít KFA (bezpečnostné otázky, čistota ihriska, technické požiadavky)
 • Technický stav KFA a zabezpečenie všetkých potrebných povolení na prevádzku
 • Efektívne plánovanie a organizovanie vyťaženosti KFA
 • Organizačné a technické zabezpečenie jednotlivých zápasov, podujatí
 • Zabezpečenie vysokých štandardov bezpečnosti
 • Dodržiavanie platnej legislatívy, platných predpisov a noriem (UEFA,SFZ)
 • Ekonomicky efektívne hospodárenie a dosahovanie finančných plánov
 • Organizačné zabezpečenie činnosti riadiacich a dozorných orgánov KFA

 

Očakávané odborné predpoklady, spôsobilosti, a požiadavky: 

 • Vysokoškolské vzdelanie II stupňa – výhodou ekonomické, manažment alebo technického zamerania,
 • Skúsenosti so správou a prevádzkou športovísk, administratívnych komplexov a pod.
 • ekonomické znalosti nevyhnutné na vedenie spoločnosti (tvorba rozpočtu, ekonomické riadenie spoločnosti, riadenie nákladov spoločnosti, controling, reporting a pod.);
 • Prehľad v dennej operatíve a procesoch pri správe objektov, ako sú elektrické, mechanické, audio a video, HVAC, vodné inžinierstvo a ich správa,
 • Skúsenosti s prípravou a organizovaním športových, kultúrnych a iných podujatí – prax zo zahraničia je vítaná,
 • Skúsenosti vo vedení obchodných rokovaní a správe zmluvných vzťahov,
 • Počítačová gramotnosť na vysokej úrovni: MS Office, MS projekt,
 • Znalosť obchodnej angličtiny na úrovni C1, vítané sú aj ďalšie jazykové znalosti,
 • Skúsenosti v oblasti riadenia projektov, ako aj s procesmi obstarávania, schopnosť čítať projektovú dokumentáciu - výhodou,
 • Zručnosti a skúsenosti v oblasti stratégie a plánovania, ako aj pri zostavovaní rozpočtu, stratégii, koncepcií a vypracovaní štúdií finančnej uskutočniteľnosti,
 • Schopnosť zachovávať prísnu dôvernosť a silnú pozornosť k detailom,
 • Vynikajúci prístup k partnerom, schopnosť prispôsobenia sa multikultúrnemu prostrediu; na vysokej úrovni zvládanie medziľudských vzťahov, vedenia a budovania tímového ducha; silné vyjednávacie a prezentačné zručnosti,
 • Zodpovedný prístup, odolnosť voči stresu a časová flexibilita,
 • Schopnosť prijímať samostatné rozhodnutia a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť,
 • Mobilizovať myslenie zamestnancov na dosahovanie ekonomických a podnikateľských výsledkov,
 • Morálna bezúhonnosť a integrita uchádzača,
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Podmienky účasti vo výberovom konaní:

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je nevyhnutné zaslať vyhlasovateľom požadované podklady výhradne e-mailom na vk-kfa@kosice.sk. Do predmetu správy je nutné uviesť : „Výberové konanie – Generálny manažér KFA“. 
Prípadné otázky adresujte výhradne elektronicky na vk-kfa@kosice.sk.

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • motivačný list naviazaný na pracovnú pozíciu;
 • štruktúrovaný životopis, s uvedením doterajšej praxe podpísaný uchádzačom;
 • zoznam referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov, s uvedením kontaktu na konkrétnu osobu za účelom overenia referencie;
 • súhlas so spravovaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene.
 • čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Vzor dokumentu je v prílohe č.1.

Uchádzač je povinný pripojiť a zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny scan). Fotografie vytvorené mobilom nebudú akceptované.

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 28.02.2020 (do 12,00 hod.)

Predpokladaný nástup na pozíciu: od 01.04.2020, prípadne dohodou.

Pracovná pozícia sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Na základe výsledkov odporúčania výberovej komisie o obsadení pozície rozhodne predstavenstvo spoločnosti KFA.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že: 

 • do výberového konania budú zaradení výhradne uchádzači, ktorí riadne a včas predložili všetky požadované doklady;
 • výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor,
 • uchádzač, pozvaný na osobný pohovor je povinný zdokladovať svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov);
 • na vypočutie pred výberovú komisiu budú pozvaní výhradne uchádzači, ktorí najlepšie splnia požadované kritéria;
 • zaslaním prihlášky a požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
 • o termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru a vypočutia výberovou komisiou, bude vybraný uchádzač informovaný výhradne elektronickým spôsobom;

Mgr. Marcel Gibóda
predseda predstavenstva

PRÍLOHY

Oznámenie o výberovom konaní – Generálny manažér KFA

Príloha č.1 - Čestné vyhlásenieSFZ
Značky
Autor
SFZ
keywords
výberové konanie
keywords
KFA
Mohlo by vás zaujímať

SFZ – Na záver SFZ Home Challenge triumf „Karesza“ s FC Barcelona

05.6.2020 20:13

USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk

05.6.2020 16:29

Novú digitálnu službu od SFZ „Hlasovanie per rollam“ využil na konferencii Slovenský futsal

05.6.2020 08:47

SFZ a ÚLK oficiálne požiadali o „percentuálny model“ počtu fanúšikov na štadióne

04.6.2020 11:00

„Čo je s vami?“ Jozef Majoroš: Venujem sa vnučke, rodine, záhradke, futbal mám dnes ako hobby

04.6.2020 11:51

Registrácia na záverečný turnaj SFZ Home Challenge ešte trvá, na víťaza čaká Juraj Kucka

03.6.2020 15:30

Ladislav Petráš: Stretnúť sa s Pelém je celoživotné šťastie

03.6.2020 09:34

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

VV SFZ – II. liga sa dohrá, jej víťaz má nárok na baráž o miesto vo Fortuna lige

02.6.2020 15:32

SLOVENSKO – Jubilant Arnold Klein, bývalý rozhodca, má 70

02.6.2020 08:11

SFZ - Rozhodcovia hlásia „pripravení,“ všetky testy na COVID-19 negatívne

01.6.2020 15:49

SR A – Rekordy a zaujímavosti: Žlté karty, nedostižný Škrtel, najviac sedem v Cardiffe

01.6.2020 13:47

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner