www.futbalsfz.sk

Začala sa Halová sezóna mládeže SFZ 2018/19 žiačok

streda, 05.12.2018
|
Posledná aktualizácia 05.12.2018 14:03

BRATISLAVA (SFZ) – Úvodnými zápasmi začal dnes (v stredu 5. decembra) nový ročník Halovej sezóny mládeže SFZ – žiačok. Projekt je súčasť Grassroots programu SFZ a projektu rozvoja ženského futbalu SFZ UEFA HatTrick Programme. Projekt HSM SFZ – žiačok je organizovaný v období december 2018 – február 2019 pre vekovú kategóriu žiačok WU15 (nar. 01.01.2004 – 31.12.2007).

Kto môže hrať?

Štart hráčok umožňujú platné registračné preukazy a riadne registrované za futbalový klub. Futbalistky sa môžu zúčastniť chlapčenskej aj dievčenskej vetvy Halovej sezóny mládeže SFZ (buď na základe striedavého štartu hráčok, alebo v rámci jedného klubu). V prípade postupu družstva chlapcov a dievčat jedného klubu do finále, hráčka môže byť na súpiske len v 1 kategórii.

zdroj: SFZ
Záber z minuloročného finálového turnaja Halovej sezóny mládeže.

Hrací systém

Turnaje 1. - 3. kola sa hrajú systémom každý s každým. Finálový turnaj sa bude hrať na dve skupiny. Osem družstiev bude rozdelených do dvoch skupín po štyri družstvá, na základe žrebovania, ktoré sa uskutoční po odohraní 3. kôl, na pôde SFZ. Turnaje 1. - 3. kola organizuje SFZ v spolupráci s regionálnymi koordinátormi ženského futbalu a povereným klubom.

1. kolo:
Družstvá sú na základe regionálneho členenia rozdelené do siedmich skupín:
BFZ + ZsFZ: skupiny A, B, C
SsFZ: skupiny D, E
VsFZ: skupiny F, G
Z regiónu BFZ + ZsFZ postupuje do 2. kola 12 družstiev – z každej skupiny postupujú družstvá umiestnené na prvých 4 miestach.
Z regiónu SsFZ postupuje do 2. kola šesť družstiev – z každej skupiny postupujú družstvá umiestnené na prvých 3 miestach.
Z regiónu VsFZ postupuje do 2. kola šesť družstiev – z každej skupiny postupujú družstvá umiestnené na prvých 3 miestach.

2. kolo:
4 skupiny – v každej skupine je šesť družstiev
BFZ + ZsFZ: skupiny H, I
12 postupujúcich družstiev z 1. kola bude rozdelených do 2 skupín (sk. H, I) na základe žrebovania, ktoré sa uskutoční po odohraní 1. kôl. Vyžrebovanie vykoná organizátor HSM, ktorým je SFZ.
SsFZ: skupina J
Družstvá umiestené na prvých troch miestach v skupine D a E
VsFZ: skupina K
Družstvá umiestené na prvých troch miestach v skupinách F a G
Do 3. kola postupujú z každej skupiny družstvá, umiestnené na prvých troch miestach.

3. kolo:
2 skupiny – v každej skupine je šesť družstiev
BFZ + ZsFZ: skupina L
SsFZ + VsFZ: skupina M
Do Finále HSM SFZ – žiačok postupujú družstvá, ktoré sa v sk. L a M umiestnia na prvých 4 miestach.

4. kolo – finále:
Na finálový turnaj postupuje osem družstiev. Družstvá budú na základe žrebovania rozdelené do dvoch skupín.
Systém 1. hracieho dňa – skupinová fáza, družstvá odohrajú vzájomné zápasy v skupinách Systém 2. hracieho dňa – play off, na základe umiestnení z 1. hracieho dňa sa vytvoria dve skupiny:
- 1. skupina: družstvá na 1. a 2. mieste zo skupín A a B
- 2. skupina: družstvá na 3. a 4. mieste zo skupín A a B
Hrací systém dokríža: 1. zo skupiny A bude hrať s 2. zo skupiny B a opačne. Víťazi budú hrať o 1. miesto, porazení o 3. miesto.
3. zo skupiny A bude hrať so 4. zo skupiny B a opačne. Víťazi budú hrať o 5. miesto, porazení o 7. miesto.

Bližšie informácie k celému projektu Halovej sezóny mládeže SFZ sú k dispozícii na webe: 
https://www.dajmespolugol.sk/projekty/zensky-futbal/halova-sezona-mladeze-SFZ-ziacky
https://www.dajmespolugol.sk/projekty/Klubove-projekty-a-turnaje

zdroj: SFZ
Vyžrebovanie halovej sezóny mládeže SFZ 2018/2019 - WU15

SFZ
Značky
Autor
SFZ
Projekt
Dajme spolu gól
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.