angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Kontakt

Logo SFZ

Logo SFZ pre potreby propagácie futbalu - použitie loga podlieha súhlasu SFZ a/alebo SFZ Marketing, s.r.o.

Adresa

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C
821 01 Bratislava 

Sekretariát:

Tel.: +421 2 3910 3100
Fax: +421 2 4820 6099 (sekretariát)
Fax: +421 2 4820 6098 (matrika, oddelenie riadenia súťaží)
Fax: +421 2 4820 6094 (technický úsek - mládež a koncepcia rozvoja futbalu)
Fax: +421 2 4820 6091 (klubový licenčný systém)
E-mail: office@futbalsfz.sk     

IČO: 00687308
IČ DPH: SK2020898913
Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 5017019990 / 0900
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

Organizačná štruktúra 

E-mailové adresy sú tvorené spôsobom meno.priezvisko@futbalsfz.sk / úseky a oddelenia SFZ
resp. meno.priezvisko@sfzmarketing.sk / SFZ Marketing s.r.o.
(bez diakritiky) 

ÚSEK GENERÁLNEHO SEKRETÁRA
Ján KOVÁČIK prezident +421 2 3910 3101
Jozef KLIMENT generálny sekretár +421 2 3910 3102
Ivana SCHNEEBERGEROVÁ vedúci kancelárie prezidenta +421 2 3910 3101 / +421 902 937 025
Jaroslav RYBÁNSKY poradca pre legislatívno-právne otázky +421 2 3910 3106 / +421 908 655 024
Svetlana LIPTÁKOVÁ manažér oddelenia ľudských zdrojov +421
Andrea GAJDOŠOVÁ recepcia +421 2 3910 3100 / +421 903 480 405
ODDELENIE STRATEGICKÝCH PROJEKTOV / INTEGRITY FUTBALU
Peter DEDÍK zástupca GS pre operatívne riadenie / manažér integrity futbalu +421 2 3910 3107 / +421 911 014 580
Jakub ČAVOJ asistent integrity futbalu +421 2 3910 3107 / +421 911 819 057
Martin IVANKO projektový manažér +421 2 3910 3107 / +421 907 287 499
ODDELENIE BEZPEČNOSTI A SLUŽIEB PRE DIVÁKOV
Peter FRANCE bezpečnostný manažér +421 2 3910 3114 / +421 902 937 018
Marek MAJERČÁK koordinátor styku s fanúšikmi +421 2 3910 3114 / +421 903 797 088
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE
Lukáš PITEK vedúci legislatívno-právneho oddelenia +421 2 3910 3127 / +421 911 070 436
Michal FABIAN právnik +421 2 3910 3127 / +421 905 860 654
Soňa GEWISSLEROVÁ právnik +421 2 3910 3127 / +421 905 543 616
ODDELENIE IT
Ján LETKO vedúci oddelenia IT +421 2 3910 3111 / +421 903 623 473
Peter KAČINEC senior pracovník technickej podpory +421 2 3910 3111 / +421 902 937 045
František FERENC senior pracovník technickej podpory +421 2 3910 3112 / +421 911 014 589
ŠPORTOVO-ADMINISTRATÍVNY ÚSEK
Milan VOJTEK zástupca GS / vedúci športovo-administrtívneho úseku / manažér Klubového licenčného systému +421 2 3910 3105 / +421 902 937 027
Miroslav Richtárik vedúci oddelenia riadenia súťaží / predseda komisie pre riadenie II. ligy
Vladimír MEDVEĎ manažér vzdelávania a Konvencie rozhodcov +421 2 3910 3113 / +421 902 937 016
Milan SLÁDKOVIČ vedúci matriky +421 2 3910 3110 / +421 902 937 017
Peter HOLEK pracovník matriky +421 2 3910 3110 / +421 902 937 012
Jaroslav ZÁBRANSKÝ manažér oddelenia rozhodcov / sekretár KR +421 2 3910 3113 / +421 902 937 033
Tatiana POLATSEKOVÁ organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží / sekretár KD +421 2 3910 3110 / +421 902 937 022
TECHNICKÝ ÚSEK
Ján GREGUŠ technický riaditeľ +421 2 3910 3118 / +421 902 937 011
Samuel SLOVÁK hlavný koordinátor / tréner SR 16/17 +421 2 3910 3117 / +421 905 384 863
Zsolt PAKUSZA manažér vzdelávania trénerov / tréner ženy "A" +421 2 3910 3119 / +421 903 564 111
Peter KOPÚŇ manažér vzdelávania trénerov +421 2 3910 3119 / +421 902 198 279
Michal ŠVIHORÍK asistent vzdelávania trénerov +421 2 3910 3119 / +421 908 425 109
Ján KOZÁK tréner SR "A" +421 2 3910 3108
Štefan TARKOVIČ asistent trénera SR "A" +421 2 3910 3108 / +421 903 611 825
Róbert TOMASCHEK technický vedúci SR "A" +421 2 3910 3108 / +421 902 937 035
Pavel HAPAL tréner SR 21 +421 2 3910 3109 / +421 901 911 091
Oto BRUNEGRAF asistent trénera SR 21 +421 2 3910 3109 / +421 911 091 998
Milan MALATINSKÝ tréner SR 19/18 +421 2 3910 3117 / +421 902 937 003
Branislav PETROVIČ tréner SR ženy 19/17/15 +421 2 3910 3117 / +421 905 722 724
Michal SLYŠKO videoanalytik +421 2 3910 3108 / +421 903 177 606
Pavel MALOVIČ manažér zdravotnej starostlivosti +421 905 306 001
Ladislav PETRÁŠ manažér tímu internacionálov +421 2 3910 3118 / +421 902 937 010
Marián BAUMANN vedúci tímu internacionálov +421 902 937 007
MLÁDEŽ A KONCEPCIA ROZVOJA FUTBALU
Martin HASPRÚN manažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu +421 2 3910 3118 / +421 902 937 015
Lukáš BENEDIK koordinátor programu podpory talentov a športovo-talentovanej mládeže +421 2 3910 3120 / +421 902 937 019
Mário ROSZBECK administrátor športovej prípravy reprezentačných tímov +421 2 3910 3120 / +421 902 937 048
Alexandra BÍRÓOVÁ koordinátor ženského futbalu +421 2 3910 3120 / +421 911 014 588
Vladimír LUPTÁK koordinátor grassroots futbalu +421 2 3910 3120 / +421 902 937 002
Marek KOVÁČIK koordinátor futsalu +421 2 3910 3117 / +421 903 014 437
Martin OBŠITNÍK administratívno-organizačný pracovník OM a KRF +421 2 3910 3120 / +421 948 842 690
MEDZINÁRODNÝ A ORGANIZAČNÝ ÚSEK
Peter PALENČÍK riaditeľ medzinárodného a organizačného úseku +421 2 3910 3115 / +421 902 937 024
Ján FAŠUNG st. organizačný pracovník oddelenia organizácie medzištátnych stretnutí +421 2 3910 3116 / +421 902 937 009
Lenka GAZDÍKOVÁ manažér oddelenia zabezpečenia reprezentačných tímov / technický vedúci SR ženy +421 2 3910 3115 / +421 903 500 185
Jakub KOJNOK technický vedúci SR 21 +421 2 3910 3116 / +421 911 014 581
Michal VENGLOŠ technický vedúci SR 19/18 +421 2 3910 3116 / +421 911 091 772
Martin HRNČÍŘ technický vedúci SR 17/16 +421 2 3910 3116 / +421 911 091 773
Ján FAŠUNG ml. technický vedúci SR 19 / ženy 17 +421 2 3910 3116 / +421 911 091 771
EKONOMICKÝ ÚSEK
Marcel KORINEK finančný riaditeľ +421 2 3910 3125 / +421 907 984 638
Andrea HLBOKÁ eknomický manažér / hlavný účtovník +421 2 3910 3121 / +421 911 014 594
Jana PAVELKOVÁ fakturant +421 2 3910 3121 / +421 902 937 005
Anna ŽÁKOVÁ účtovník +421 2 3910 3121 / +421 902 937 013
Gabriela ŠTIPALOVÁ personalista / mzdový účtovník +421 2 3910 3123 / +421 902 937 001
Dagmar BAUMANNOVÁ externý účtovník +421 2 3910 3121 / +421 905 613 925
HOSPODÁRSKA SPRÁVA A LOGISTIKA
Michal KALNÝ vedúci oddelenia hospodárskej správy a logistiky +421 2 3910 3126 / +421 911 014 591
Milan MAJLING správca vozového parku +421 2 3910 3126 / +421 904 700 526
Martin PETRÁŠ manažér správy majetku SFZ +421 904 700 313
Darina ŠKODLEROVÁ skladník +421 902 937 026
Marta VÖRÖSOVÁ skladník +421 918 818 143
Dana ELIÁŠOVÁ pracovník práčovne
SFZ MARKETING, s.r.o.
Jaroslav ŠIŠOLÁK výkonný riaditeľ +421 2 3910 3128 / +421 905 667 027
Zuzana JAMRIŠKOVÁ zástupca výkonného riaditeľa +421 2 3910 3132 / +421 911 014 586
Juraj GAŠPAROVIČ junior marketingový manažér +421 2 3910 3132 / +421 918 963 292
Iveta BITTNEROVÁ senior manažér distribúcie vstupeniek a organizácie výjazdov +421 2 3910 3132 / +421 911 014 592
Veronika FRANTOVÁ junior manažér distribúcie vstupeniek +421 2 3910 3132 / +421 918 963 283
Bohumil LÁTAL manažér organizácie podujatí / produkčný +421 2 3910 3130 / +421 902 937 014
Juraj BELÁK manažér organizácie podujatí / produkčný +421 2 3910 3130 / +421 905 618 301
Monika TRPÍNOVÁ fakturant / pokladník +421 2 3910 3122 / +421 910 947 021
Hugo NÁGEL správca vozového parku +421 2 3910 3126 / +421 911 278 658
Branislav JELOK obchodný manažér +421 903 455 470
Miroslav KIŠA externý právnik +421 911 014 582
MEDIÁLNE A PROPAGAČNÉ ODDELENIE
Monika JURIGOVÁ riaditeľ oddelenia / tlačový hovorca +421 2 3910 3129 / +421 918 681 166
Peter ŠURÍN senior PR manažér +421 2 3910 3129 / +421 911 014 587
Jozef ŠATARA junior PR manažér +421 2 3910 3131 / +421 918 673 378
Peter ZEMAN junior PR manažér +421 2 3910 3131 / +421 905 529 128
Roman FERSTL fotograf +421 2 3910 3131 / +421 904 700 978
NADÁCIE
Juraj Čurný manažér Nadácie Slovenského futbalu +421 2 3910 3106 / +421 903 461 772
NTC SENEC FAX: + 421 2 4564 7117
Július PAUER riaditeľ NTC Senec +421 2 4564 7119 / +421 902 937 032
Martin MARKO administratívno-organizačný / zdravotnícky pracovník +421 2 4564 7119 / +421 905 033 883
Karol ZELENKA prevádzkar
Roman KOPRIVA prevádzkar
NTC POPRAD
Ján KARAFFA riaditeľ NTC Poprad +421 52 785 1880 / +421 905 410 557
Vladimír MATEJKA prevádzkar +421 918 738 102
Rastislav BARILLA prevádzkar