angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Kontakt

Logo SFZ

Logo SFZ pre potreby propagácie futbalu - použitie loga podlieha súhlasu SFZ a/alebo SFZ Marketing, s.r.o.

Adresa

Slovenský futbalový zväz

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava 

Sekretariát:

Tel.: +421 2 3910 3100
Fax: +421 2 4820 6099
E-mail: office@futbalsfz.sk     

IČO: 00687308
IČ DPH: SK2020898913
Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 5017019990 / 0900
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

Organizačná štruktúra 

E-mailové adresy sú tvorené spôsobom meno.priezvisko@futbalsfz.sk / úseky a oddelenia SFZ
resp. meno.priezvisko@sfzmarketing.sk / SFZ Marketing s.r.o.
(bez diakritiky) 

ÚSEK GENERÁLNEHO SEKRETÁRA
Jozef KLIMENT generálny sekretár +421 2 3910 3100
Ivana SCHNEEBERGEROVÁ asistentka prezidenta a generálneho sekretára +421 902 937 025
Jaroslav RYBÁNSKY poradca pre legislatívno-právne otázky +421 908 655 024
Juraj ČURNÝ tlačový hovorca / media officer +421 903 461 772
Andrea GAJDOŠOVÁ recepcia +421 2 3910 3100
ODDELENIE STRATEGICKÝCH PROJEKTOV / INTEGRITY FUTBALU
Peter DEDÍK projektový manažér / manažér integrity futbalu +421 911 014 580
Jakub ČAVOJ aistent integrity futbalu +421 911 819 057
Mária BERDISOVÁ právny poradca pre strategické projekty +421 911 014 583
ODDELENIE BEZPEČNOSTI A SLUŽIEB PRE DIVÁKOV
Peter FRANCE bezpečnostný manažér +421 902 937 018
Marek MAJERČÁK koordinátor styku s fanúšikmi +421 903 797 088
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE
Lukáš PITEK vedúci LPO +421 911 070 436
Michal FABIAN právnik +421 905 860 654
Soňa GEWISSLEROVÁ právnik +421 905 543 616
Miroslav KIŠA externý právnik +421 911 014 582
ODDELENIE IT
Ján LETKO vedúci oddelenia IT +421 903 623 473
Peter KAČINEC pracovník technickej podpory +421 902 937 045
ŠPORTOVO-ADMINISTRATÍVNY ÚSEK
Milan VOJTEK zástupca GS / vedúci ŠAÚ / manažér Klubového licenčného systému +421 902 937 027
Vladimír MEDVEĎ vedúci oddelenia riadenia súťaží / manažér vzdelávania a Konvencie rozhodcov +421 902 937 016
František FERENC sekretár oddelenia riadenia súťaží +421 911 014 589
Milan SLÁDKOVIČ vedúci matriky +421 902 937 017
Peter HOLEK pracovník matriky +421 902 937 012
Jaroslav ZÁBRANSKÝ manažér oddelenia rozhodcov / sekretár KR +421 902 937 033
Tatiana POLATSEKOVÁ organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží / sekretár KF a KD +421 902 937 022
TECHNICKÝ ÚSEK
Ján GREGUŠ technický riaditeľ +421 902 937 011
Samuel SLOVÁK hlavný koordinátor +421 905 384 863
Zsolt PAKUSZA manažér vzdelávania trénerov / tréner ženy "A" +421 903 564 111
Peter KOPÚŇ manažér vzdelávania trénerov +421 902 198 279
Michal ŠVIHORÍK asistent vzdelávania trénerov +421 908 425 109
Ján KOZÁK tréner "A"
Štefan TARKOVIČ asistent trénera "A" +421 903 611 825
Róbert TOMASCHEK technický vedúci"A" +421 902 937 035
Pavel HAPAL tréner U21 +421 901 911 091
Oto BRUNEGRAF asistent trénera U21 +421 911 091 998
Milan MALATINSKÝ tréner U19 / U18 +421 902 937 003
Ladislav HUDEC tréner U17 / U16 +421 902 937 059
Branislav PETROVIČ tréner WU19 / WU17 / WU15
Michal SLYŠKO videoanalytik +421 903 177 606
Pavel MALOVIČ manažér zdravotnej starostlivosti
Ladislav PETRÁŠ manažér tímu internacionálov +421 902 937 010
Marián BAUMANN vedúci tímu internacionálov
MLÁDEŽ A KONCEPCIA ROZVOJA FUTBALU
Martin HASPRÚN manažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu +421 902 937 015
Lukáš BENEDIK koordinátor programu podpory talentov a športovo-talentovanej mládeže +421 902 937 019
Mário ROSZBECK administrátor športovej prípravy reprezentačných tímov +421 902 937 048
Alexandra BÍRÓOVÁ koordinátor ženského futbalu +421 911 014 588
Natália LÁTAL MACKOVIČOVÁ administratívny pracovník pre ženský futbal +421 905 871 334
Vladimír LUPTÁK koordinátor grassroots futbalu +421 902 937 002
Martin OBŠITNÍK administratívno-organizačný pracovník OM a KRF +421 948 842 690
MEDZINÁRODNÝ A ORGANIZAČNÝ ÚSEK
Peter PALENČÍK riaditeľ MOÚ +421 902 937 024
Ján FAŠUNG st. organizačný pracovník oddelenia organizácie medzištátnych stretnutí +421 902 937 009
Katarína GALČÍKOVÁ organizačný pracovník OOMS / administrátor ženských reprezentácií
Lenka GAZDÍKOVÁ manažér oddelenia zabezpečenia reprezentačných tímov / technický vedúci tímu žien +421 903 500 185
Jakub KOJNOK technický vedúci U21 +421 911 014 581
Michal VENGLOŠ technický vedúci U19 / U18 +421 911 091 772
Martin HRNČÍŘ technický vedúci U17 / U16 +421 911 091 773
Ján FAŠUNG ml. technický vedúci WU19 / WU17 / WU15 +421 911 091 771
EKONOMICKÝ ÚSEK
Beáta ŠOLTYSOVÁ finančný riaditeľ +421 911 031 004
Eva KLEIN účtovník / pokladník +421 918 901 387
Jana PAVELKOVÁ fakturant +421 902 937 005
Anna ŽÁKOVÁ účtovník +421 902 937 013
Gabriela ŠTIPALOVÁ personalista / mzdový účtovník +421 902 937 001
HOSPODÁRSKA SPRÁVA A LOGISTIKA
Michal KALNÝ vedúci oddelenia hospodárskej správy a logistiky +421 911 014 591
Milan MAJLING správca vozového parku +421 904 700 526
Martin PETRÁŠ manažér správy majetku SFZ +421 904 700 313
Darina ŠKODLEROVÁ skladník +421 902 937 013
Dana ELIÁŠOVÁ pracovník práčovne
SFZ MARKETING s.r.o.
Jaroslav ŠIŠOLÁK výkonný riaditeľ +421 905 667 027
Zuzana JAMRIŠKOVÁ senior marketingový manažér +421 911 014 586
Zuzana KRIŠTOFOVIČOVÁ marketingový manažér +421 918 901 104
Juraj GAŠPAROVIČ junior marketingový manažér +421 918 963 292
Iveta BITTNEROVÁ manažér distribúcie vstupeniek a organizácie výjazdov +421 911 014 592
Veronika FRANTOVÁ junior manažér distribúcie vstupeniek +421 918 963 283
Bohumil LÁTAL manažér organizácie podujatí / produkčný +421 902 937 014
Juraj BELÁK manažér organizácie podujatí / produkčný +421 905 618 301
Monika TRPÍNOVÁ fakturant / pokladník +421 910 947 021
Hugo NÁGEL správca vozového parku +421 911 278 658
MEDIÁLNE A PROPAGAČNÉ ODDELENIE
Peter ŠURIN riaditeľ oddelenia PR +421 911 014 587
Ján GERZANIČ manažér pre digitálne médiá +421 905 632 584
Peter ZEMAN junior PR manažér +421 905 529 128
Roman FERSTL fotograf +421 904 700 978
NTC SENEC
Július PAUER riaditeľ NTC Senec +421 2 4564 7119
Andrej ŠTELLÁR administratívno-organizačný / iný zdravotnícky pracovník +421 2 4564 7119
Ladislav KISS prevádzkar
Roman KOPRIVA prevádzkar
NTC POPRAD
Ján KARAFFA riaditeľ NTC Poprad +421 905 410 557
Vladimír MATEJKA prevádzkar