angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Stanovy SFZ

31.03.2017 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 31.03.2017 (účinné od 31.03.2017)
(úplné znenie stanov na stránke Učenej právnickej spoločnosti; textová verzia s možnosťou vyhľadávania a prelinkami na súvisiace normy)

31.03.2017 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 31.03.2017 (účinné od 31.03.2017)
(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 31.03.2017)

18.11.2016 - Stanovy SFZ - anglická verzia / Statuses of Slovak Football Association
(PDF file, approved at The Conference of Slovak Football Association 18.11.2016)