angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Licenčná komisia (LcK)

Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník)

Vladimír BRENČIČ (člen)
Ivan DEŽĎ (člen)
Marián ELEFANT (člen)
Ján FAŠUNG (člen)
Daniel CHMURNÝ (člen)
Peter MICHALÍK (člen)
Vincent RECHTORÍK (člen)
Miroslav RICHNÁK (člen)
Andrej ROZVADSKÝ (člen)
Milan SLÁDKOVIČ (člen)
 

Štatút Licenčnej komisie

KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM

Smernica klubového licenčného systému

LICENČNÉ KONANIE 

Harmonogram licenčného konania 2016/2017

Ciele Klubového licenčného systému 2016/2017

Prihláška do licenčného konania

Tlačivá licenčného konania 2016/2017 - komplet (.zip)