angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 1 zo dňa 2.7.2016

01. Júl 2016

Úradná správa SFZ č. 2 zo dňa 9.7.2016 na stiahnutie

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že počas finálového turnaja ME WU19 na Slovensku, dňa 28.7.2016 v Senci organizuje Seminár trénerov ženského futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A. Prihlášky je potrebné zaslať do 17.7.2016 na e-mailovú adresu education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že dňa 15.8.2016 v Senci organizuje Seminár trénerov SR "A" na ME 2016. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 7.8.2016 na e-mailovú adresu education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, v spolupráci s ObFZ Lučenec, dňa 29.8.2016 (pondelok – štátny sviatok) v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií), v rozsahu 8 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

 

LICENČNÁ KOMISIA

Pripomína autorizovaným osobám klubov pre UEFA CL&FFP ITS, že požadované údaje do balíčkov CI_2016.01, OP_2016.06 a  BE_2016.06 je potrebné vložiť najneskôr do 11.7.2016 a odoslať na úroveň SFZ. Požiadavka sa týka len klubov – účastníkov klubových súťaží UEFA 2016/17. Informácia z UEFA FFP a "Toolkit 2016" bol zaslaný aj na e-mailové adresy autorizovaných osôb.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1221: Miloš Lačný (MFK Ružomberok, Fortuna liga). Na základe vylúčenia v príprav- nom stretnutí Debrecen VSC – MFK Ružomberok, ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 12/2 a čl. 37/3 DP.

U1222: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Na základe predloženia dokladu o uhradení mesačnej zbernej faktúry, ruší ochranné opatrenie, uložené v U1207.

U1223: Michal Áč. Na základe uznesenia Najvyššieho súdu SR, č.k. 6 To 12/2014, zo dňa 11.5.2016, ruší ochranné opatrenie, uložené v U531 – sezóna 2013/14 (ÚS č. 28, zo dňa 1.2.2014).

U1224: Upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, schváleného VV SFZ dňa 24.5.2016.

U1225: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2016/17.

U1226: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/16 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP, do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dk@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

  • Fortuna liga: 150 €

  • DOXXbet liga: 100 €

  • Dorast: 30 € 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2016 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2016/17 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2016). Ich skrátená (IFAB/Obežník č.5) a detailná verzia, je na webstránke SFZ v sekcii Slovensko/Rozhodcovia a PR/Vzdelávanie.

Oznamuje termín konania letného seminára rozhodcov, asistentov rozhodcov a žien FIFA: 9.7. v Banskej Bystrici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, žien FIFA a rozhodcov RFZ (projekt Šanca a Licencia P): 9. – 10.7. v Banskej Bystrici. Pozvánky a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Pozor 16. – 31.7. (ME WU19), Tomčík 25. – 29.7., Vician 16. – 25.7., Borsányi 11. – 21.7., Hrčka D. od 4.7. k dispozícii KR, Ferenc 16. – 26.7. (ME WU19), Krivošík P. 21. – 28.7., Krivošík M. od 7.7. PN, do prihlásenia, Pavlíková 9. – 10.7.

Nominačné listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov a rozhodkýň SFZ pre súťažný ročník 2016/17 (schválené na zasadnutí VV SFZ, dňa 6.7.2016):

ROZHODCOVIA: Cvengroš Peter, Čiernik Michal, Dohál Martin, Fajčík Miroslav, Gemzický Erik, Glova Filip, Horváth Kamil, Hrčka Patrik, Chmura Pavol, ChromýAndrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kmec Patrik, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Krivošík Peter, Kružliak Ivan, Leško Štefan, Libiak Maroš, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Michlian Gabriel, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Pavlík Jozef, Perašín Michal, Piatka Pavol, Prešinský Ladislav, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal, Somoláni Adam, Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Trenčanský Tomáš, Valášek Ján, Vlčej Peter, Vlk Mário, Vnuk Vladimír, Weiss Roland, Ziemba Peter

ROZHODCOVIA (PROJEKT ŠANCA): Drobec Martin, Ďurčo Martin, Greško Pavol, Kolofík Tomáš, Micheľ Kristián, Rojček Ján, Ruc Marián, Valent Igor

ASISTENTI ROZHODCOV: Ádám Gabriel, Balko Martin, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav, Borsányi Martin, Bóllo Peter, Brendza Ondrej, ČajkaPeter, Ferenc František, Galo Marek, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, HrdličkaBranislav, Hrmo Andrej, Chládek Peter, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Jenčura Peter, Kováč Peter, Lieskovský Juraj, Ličko Peter, Mihalík Peter, MókošTomáš, Perát Anton, Petríček Dušan, Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Slyško Roman, Smolíková Katarína, Somoláni Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Tomčík Michal, Vician Martin, VitkoMartin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav

ASISTENTI ROZHODCOV (PROJEKT ŠANCA): Bednár Tomáš, Behančín Rastislav, Belko Ľubomír, Capík Dávid, Gaži Peter, Halíček Juraj, Hodoško Štefan, Karaffa Peter, Krahulec Tomáš, Krivošík Martin, Lauer Lukáš, Parilák Boris, Straka Tomáš, ŠimkoIvan, Vass Simeon

ROZHODKYNE SFZ: Baníková Annamária, Blichárová Slavomíra, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová Zuzana, Knapíková Niccolette, Kováčová Zuzana, Krčová Mária, Kunzová Petra, Kuzmová Barbora, Lepáčková Petra, Lešková Ivana, Matejová Gabriela, Matulová Miriama, Mišková Slavomíra, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Pečarková Adriana, PilšákováEva, Sedláčková Ivana, Smolíková Katarína, Súkeníková Mária, Šimková Mária, Valentová Zuzana

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania letného seminára PR SFZ: 9.7. v Banskej Bystrici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Školský úsek KR pozýva licenčných komisárov akreditovaného systému vzdelávania R (licencia A a P) z jednotlivých RFZ a ObFZ na pracovný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 10.7.2016 od 8:30 do 13:00 v hoteli DIXON v B. Bystrici (účasť lektorov je povinná). Pozvánky s programom boli zaslané elektronickou poštou.

Nominačná listina pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2016/17 (schválená na zasadnutí VV SFZ, dňa 6.7.2016): Bacsa Gabriel, Bartoš Ivan, CuninkaEmanuel, Czetö Štefan, Fašung Ján, Gádoši Ladislav, Hlebaško Štefan, HodoškoŠtefan, Hracho Vladimír, Husárik Jozef, Jakubec Artúr, Jančovič Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Krchňák Dušan, Kubáni Július, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Mriglot Peter, PastorekŠtefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav

 

KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Nominačná listina delegátov SFZ pre súťažný ročník 2016/17 (schválená na zasadnutí VV SFZ, dňa 6.7.2016): Benedikovič Ladislav, Benovič Arpád, Bóc Miroslav, BudáčMarcel, Čaban Dušan, Čan Vladimír, Dadykin Róbert, Eperješi Marcel, Farbula Ján, Forgon Ján, Chalmovianský Eduard, Chocholouš Jozef, Jasenák Marián, Kiss Ervín, Korman Štefan, Košičár František, Kovalčík Jozef, Labanc Ján, Lipták Ján, LônčíkMilan, Majsniar Ján, Medovič Anton, Nagy František, Olšavský Štefan, Panák Ján, Repa Igor, Schneider Miroslav, Švarc Jaroslav, Tomášová Renáta, Vaľko Štefan, VansaVladimír, Vorel František

Ospravedlnenia: Košičár 7. – 13.7., Kiss 17. – 25.7., Vansa 19. – 30.7., Chalmovianský 29.7. – 8.8., Olšavský 30. – 31.7.

 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

  • Schvaľuje výsledky Play-off 1. SLF 2015/16;

  • Vyzýva družstvá s právom účasti v 1. SLF 2016/17, že v zmysle článku D/3/f RS 2015/16, majú v termíne do 11.7.2016 možnosť zaslať pripomienky k RS 2015/16, ak tak ešte neurobili (za účelom dopracovania RS 2016/17).

 

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmeny názvov klubom (v zátvorke je uvedený starý názov): OŠK Ohradzany (TJ Družstevník Ohradzany) - ObFZ Humenné.

 

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.