angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 8 zo dňa 20.8.2016

19. August 2016

TECHNICKÝ ÚSEK

Evidencia zdravotníckeho personálu v družstvách Fortuna ligy 2016/17. Vzhľadom k vyžadovanej komplexnej evidencii, ako aj znalosti kvalifikačných predpokladov členov zdravotníckeho personálu, ktorí pôsobia v realizačných tímoch družstiev Fortuna ligy, žiada o zaslanie informácie o kvalifikácii s konkrétnymi menami: lekár – atestácia z odboru (dátum absolvovania, druh odboru a dĺžka praxe), fyzioterapeut – druh diplomu (dátum absolvovania a dĺžka praxe v odbore), masér - druh diplomu a dátum ostatného rekvalifikačného preškolenia. Požadované údaje je potrebné zaslať do 31.8.2016 na e-mailovú adresu: malovic@pobox.sk, resp. na adresu: SFZ, manažér zdravotnej starostlivosti, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, v spolupráci s ObFZ Lučenec, dňa 29.8.2016 (pondelok – štátny sviatok) v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií), v rozsahu 8 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
3. kolo: 24.8. o 17:00 Šimonovany – Inter, 31.8. o 16:30 Pata – Michalovce

II. LIGA
4. kolo: 21.8. o 16:30 Skalica – Žilina B (oprava ÚS č. 7)
6. kolo: 27.8. o 19:30 Nitra – Žilina B
7. kolo: 3.9. o 16:00 Sereď – Nitra

U19
1. kolo: Michalovce – Bardejov (UT Michalovce – zmena HP), B. Bystrica – Žilina 6.9. o 14:00
2. kolo: Prešov – Trenčín 27.8. o 11:00

U17/16
1. kolo: Prešov – Slovan (Šariš. Michaľany – zmena HP), Ružomberok – Nitra (Bešeňová – zmena HP), VSS Košice – Senica (Barca – zmena HP )
2. kolo: Senica – D. Streda 6.9. o 14:00/16:15, Slovan – Ružomberok 27.8. o 14:00/16:15
3. kolo: Prešov – Senica (Šariš.Michaľany – zmena HP)
4. kolo: B. Bystrica – Slovan 11.10. o 13:30/15:45
5. kolo: Slovan – Trenčín 8.11. o 13:00/15:15, Ružomberok – Michalovce (Bešeňová – zmena HP).
Prekladá 5. kolo súťaže na 13.9. o 14:00/16:15, z dôvodu reprezentačného zrazu SR.

U15/14
1. kolo: Karlova Ves – Inter 17.8. o 10:00/12:00 (oprava HČ), Slovan – Z. Moravce 17.8. o 10:00/12:00 (oprava HČ), Michalovce – Poprad 19.8. o 14:00/16:00, Trnava – Petržalka (Slávia – zmena HP), Ružomberok – R. Sobota (Bešeňová – zmena HP), Podbrezová – Dolná Ždaňa 7.9. o 14:00/16:00
2. kolo: Trnava – Trenčín 31.8. o 14:00/16:00 (Slávia – zmena HP)
4. kolo: Trnava – Senica (Slávia – zmena HP), Snina – Michalovce 11.9. o 10:00/12:00, Horná Nitra – Nitra 11.9. o 10:00/12:00
6. kolo: Ružomberok – Podbrezová 2.10. o 10:00/12:00, Trnava - D. Streda (Slávia – zmena HP)
8. kolo: Trnava – Inter (Slávia – zmena HP), Horná Nitra – Myjava 16.10. o 10:00/12:00
10. kolo: Trnava – Púchov (Slávia – zmena HP), Nitra – D. Streda 30.10. o 10:00/12:00, Horná Nitra – Levice 30.10. o 10:00/12:00
11. kolo: Ružomberok – Zvolen 6.11. o 10:00/12:00
12. kolo: Trnava – ViOn (Slávia – zmena HP)

U13/12
1. kolo: Inter – Karlova Ves 18.8. o 15:00/16:30
2. kolo: Poprad – Vranov n. Topľou 29.8. o 10:00/11:30, D. Streda – Púchov 7.9. o 14:00/15:30
3. kolo: Levice – D. Streda 3.9. o 10:00/11:30
4. kolo: Nitra – Horná Nitra 11.9. o 10:00/11:30
5. kolo: Horná Nitra – D. Streda 25.9. o 10:00/11:30
6. kolo: Nitra – Trnava 2.10 o 10:00/11:30
7. kolo: Horná Nitra – Myjava 9.10. o 10:00/11:30, Ružomberok – Podbrezová 9.10. o 10:00/11:30
9. kolo: Ružomberok – Dolná Ždaňa 23.10. o 10:00/11:30, Horná Nitra – Levice 23.10. o 10:00/11:30
11. kolo: Nitra – D. Streda 6.11. o 10:00/11:30
12. kolo: Horná Nitra – Petržalka 13.11. o 10:00/11:30

Zamietla nasledovné požiadavky na zmeny termínov a UHČ stretnutí:
U17/16

2. kolo: Trenčín – Prešov 25.8. o 14:00/16:15 (nesplnenie čl. 17 R-RS zo strany AS Trenčín (chýbal súhlas súpera v ISSF)
U15/14
10. kolo: Nitra – D. Streda 30.10. o 12:30/14:30 (nesplnenie čl.17 R-RS zo strany FC Nitra (chýbal súhlas súpera v ISSF)

Upozorňuje FK štartujúce v súťaži Slovnaft Cup,že požadovanú súperom odsúhlasenú zmenu termínu stretnutia, ktoré je zverejnené v žrebe 3. kola (futbalnet.sk), je možné podať v ISSF najneskôr do 31.8.2016.

Oznamuje FK, aby podania ohľadom žiadosti na zmenu termínu stretnutia podávali v ISSF najneskôr vo štvrtok do 12:00. Podania po tomto termíne bude komisia riešiť oznamom v ÚS až nasledujúci týždeň.

ŠTK – ŽENSKÝ FUTBAL

Opätovne žiada ISSF klubových manažérov FK I. ligy žien, I. ligy junioriek a II. ligy žien, aby aktualizovali údaje o svojom klube v ISSF pre nový súťažný ročník 2016/17 a aby vyplnili v ISSF mená osôb - členov realizačných tímov pre svoje družstvá.

Oznamuje, že aktualizovanú informáciu ohľadom certifikácie štadiónov/ihrísk zaslala priamo na adresy FK I. ligy e-mailovou poštou. Bližšie informácie k procesu certifikácie sú na webstránke SFZ  Komisie a orgány SFZ / KŠI. V prípade potreby konzultácie trebakontaktovať priamo predsedu KŠI SFZ p. L. Liptáka (MT: 0911 270 454).

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie Dohody o s striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jednotlivých súťaží žiačok. Tlačivo dohody o striedavom štarte hráčok je na webstránke SFZ  Legislatíva / Predpisy SFZ / Poriadky. Pre súťaž žiačok BFZ je termín predloženia dohôd stanovený do 25.8.2016, pre súťaž žiačok SsFZ do 31.8.2016.

Nariaďuje klubom TJ Kovo Beluša, TJ Sokol Bodíky, MŠK Trenčianske Teplice a VIX Žilina, aby uhradili štartovné formou kaucie najneskôr do 23.8.2016. V opačnom prípade budú odstúpené na riešenie DK SFZ.

Žiada všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach riadených SFZ, aby si skontrolovali hracie dni, časy a HP svojich domácich stretnutí, uvedené na webportáli futbalnet.sk.

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí (uvedené sú len podania, zadané v ISSF do 17.8.2016 vrátane, všetky podania do 16.8.2016 už boli zaevidované):

I. LIGA ŽENY A JUNIORKY
2. kolo: Nitra – Slovan 2.9. o 11:00/13:00
6. kolo: Bardejov – Šaľa 8.10. o 14:00/16:00, ihrisko UT
8. kolo: Bardejov – SLC B. Bystrica 30.10. o 14:00/16:00, ihrisko UT

II. LIGA ŽENY, skupina A
1. kolo: D. Streda – Vrakuňa 27.8. o 15:30
5. kolo: Trnava B – D. Lužná 25.9 o 14:00

II. LIGA ŽENY, skupina B
5. kolo: Oravský Podzámok – Ružomberok 1.10. o 11:00

II. LIGA ŽENY, skupina C
4. kolo: Lučenec – Prešov 17.9. o 11:00
7. kolo: Lučenec – Poprad 16.10. o 11:00

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U100: Petr Kurtin (AFC N. Mesto n. Váhom, II. liga). Vylúčený za HNS – úmyselné udretie rukou do tváre súpera v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 14.8.

U101: Ľubomír Mezovský (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga). Vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 15.8.

U102: Karlo Bilič (FC VSS Košice, II. liga). Vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 14.8.

U103: Viliam Hynek (ŠK Slovan Bratislava, U15 liga). Vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti rukou. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a, 2 DP, od 4.6.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U104: Tomáš Trabalík (MŠK R. Sobota, II. liga), od 14.8.
U105: Haris Memič (FK Dukla B. Bystrica, II. liga), od 15.8.

U106: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 5. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, bez prijatia DS.

U107: FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 5. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – FK Senica a ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Ján Londák na štadión FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble počas majstrovských stretnutí FL, podľa čl. 43/2g a čl. 58/2a, 3 DP, do 31.12.2016.

U108: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U89 a ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 58/2b, 3 DP.

U109: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U90 a ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 58/1b, 3 DP.

U110: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U91 a ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 57/1b, 2 DP.

U111: FC VSS Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U92 a ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/2b, 3 DP.

U112: MFK Tatran L. Mikuláš (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U93 a ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 58/2b, 3 DP.

U113: ŠK 1923 Gabčíkovo. Berie na vedomie podnet klubu v ISSF a konštatuje, že podanie odkladá bez ďalšieho procesného postupu, nakoľko sa nejedná o prípad, o ktorom by mala a mohla konať v zmysle čl. 58 Stanov SFZ. Príslušným orgánom na riešenie sporu o odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP.

U114: Matúš Paukner (FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k porušeniu čl. 13 Stanov SFZ (povinnosť riešenia sporov pred orgánmi SFZ), podľa čl. 71/1, 3g a čl. 74/1, 4 DP, do 24.8.2016.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.8. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych mládežníckych stretnutí:
23.8. o 17:00 Slovensko 16 – Srbsko 16 (Ďurčo, Roszbeck, Lauer, ihr. V. Biel)
25.8. o 11:00 Slovensko 16 – Srbsko 16 (Špaček, Gaži, Martinkovič, ihr. V. Biel)
30.8. o 16:00 Slovensko 19 – Švajčiarsko 19 (Kačenga, Poracký, Karaffa, ihr. NTC Poprad)
30.8. o 17:00 Slovensko 17 – Uzbekistan 17 (Trenčanský, Štrbo, Vician, ihr. Skalica)
1.9. o 11:00 Slovensko 17 – Uzbekistan 17 (Sedlár, Halíček, Hodoško, ihr. Senica)
1.9. o 12:00: Slovensko 19 – Švajčiarsko 19 (Čiernik, Mihalík, Poracký, ihr. NTC Poprad)

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia žien:
1.9. o 11:00 Slovensko 17 – Maďarsko 17 (Matejová, Smolíková, Krčová, ihr. D. Lužná)

Ospravedlnenia: Jánošík 29.8. – 9.9., Trenčanský 12. – 17.8., Krahulec 4.9., Čajka 18. – 20.9. a 1. – 4.10., Vnuk 18. – 21.8., Ziemba 21.8., Špivák 6. – 15.9., Ziemba 19.8., Valášek 3. – 16.9.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenia: Sluk 31.8. – 4.9., Likavský 15. – 24.9., Richtárik 4. – 16.9., Slebodník 18.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Upozorňuje delegátov SFZ, že im bol e-mailovou poštou zaslaný Dizajn manuál reklamných povinností klubov na štadiónoch FL.

Ospravedlnenie: Tomášová 26. – 29.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • Oznamuje, že z dôvodu neuhradenia platieb v zmysle mesačných zberných faktúr z uplynulého súťažného ročníka, používa finančnú zábezpeku klubov na úhradu záväzkov po splatnosti nasledovne: Gurmáni Bratislava – 340 € (faktúra za marec a máj + jún 2016); MFsK Nitra – 20 € (faktúra za apríl 2016); Slov-Matic FOFO Bratislava - 60 € (faktúra za máj + jún 2016).
  • Vyzýva klub MIBA B. Bystrica na úhradu svojich záväzkov v náhradnom termíne 25.8.2016 – 10 € (faktúra za máj + jún 2016).

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Oznamuje, že letný seminár R a D sa uskutoční dňa 27.8.2016 od 10:00 hod. v sTC Púchov. Účasť všetkých R a D je povinná a je podmienkou delegovania v súťažnom ročníku 2016/17.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

  • Upozorňuje kluby, aby bezodkladne aktualizovali informácie o svojom klube v ISSF. V prípade zmien v názve, sídle, či osobách štatutárnych orgánov, je potrebné v tejto súvislosti predložiť aj rozhodnutia príslušných orgánov a kópie stanov, ktoré dokumentujú tieto zmeny.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.