Halová sezóna mládeže SFZ 2017/18

piatok, 24.11.2017
|
Posledná aktualizácia 13.8.2020 15:34

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzuBRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2017/18 - chlapci

Projekt Halová sezóna mládeže SFZ chlapcov je určený pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže, ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18. 
Projekt HSM SFZ je určený pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 a starších žiakov U15. 

1. ÚVOD

Tieto propozície a organizačné pokyny sú doplnkom celého projektu futbalového turnaja mladších žiakov U13 a starších žiakov U15 Halová sezóna mládeže SFZ 2017-18.

2. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA:

Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava.

Termíny:    
1. kolo: 20.11. – 17.12.2017   
2. kolo: 18.12. 2017 – 15.01.2018   
3. kolo - Finále:  25. - 27.1. 2018 (štvrtok - sobota), STC Aréna Púchov

Miesto turnajov:
športová hala

Účastníci - Vekové kategórie:
Starší žiaci U15: 1.1. 2003 a mladší
Mladší žiaci U13: 1.1. 2005 a mladší

Ceny, ocenenia - Finálový turnaj:
Prvé tri družstvá v oboch kategóriách získajú poháre a medaily, individuálne ocenenia - najlepší hráč, brankár, strelec. 

Víťazi HSM SFZ 2017-18 v oboch kategóriách získavajú hlavnú cenu – vstupenky na domáci priateľský zápas futbalovej reprezentácie SR na jar 2018 (v počte 20 ks). 

Informácie: organizačný výbor SFZ:
Koordinátor grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták (0902 937 002)
Regionálni tréneri mládeže SFZ:
BFZ - Michal Kováč (0902 937 031)
ZsFZ  - Jozef Jakuš (0902 937 056)
SsFZ  - Peter Štefaňák (0902 937 058)
VsFZ - Peter Szénay (0902 937 057)

3. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ  USTANOVENIA:

Štart hráčov:
Starší žiaci U15 príslušného FK (nar. 1.1.2003 a mladší) a mladší žiaci U13 príslušného FK (nar. 1.1.2005 a mladší) na platné registračné preukazy a riadne registrovaní za FK !
Štart hráčok:
Hráčky sa môžu zúčastniť chlapčenskej aj dievčenskej časti Halovej sezóny mládeže SFZ  na základe striedavého štartu hráčok alebo v rámci jedného klubu.

Podmienky:
Súpiska 14 hráčov (číslo dresu, meno, dátum narodenia), tréner, asistent, vedúci družstva. Každý klub je povinný odovzdať pred 1.zápasom turnaja 1.kola, resp. 2.kola vyplnenú súpisku družstva hlavnému organizátorovi turnaja

Hracia plocha: ihrisko 40m x 20 m - športová hala
- Hrací čas: 1 x 25 minút
- Počet hráčov: 4+1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom. 

HRACÍ SYSTÉM HSM SFZ CHLAPCI PRE OBE VEKOVOVÉ KATEGÓRIE JEDNOTNÝ - TROJKOLOVÝ:
1. kolá:
Sedem základných skupín po 5 družstiev. Družstvá odohrajú v prvom kole 1 turnaj systémom každý s každým. 
ZsFZ – skupina B: Najlepšie umiestnené družstvo z čakateľov v regióne ZsFZ (FK Dubnica, FKM Nové Zámky, KFC Komárno, FC Baník Prievidza) v 2.LMŽ U13 ZsFZ resp. v 2.LSŽ U15 ZsFZ po jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 v oboch kategóriách, bude zaradené do skupiny B v HSM SFZ 2017/18. Kritéria umiestnenia po jesennej časti súťaže sú také isté ako po skončení súťažného ročníka. (v praxi to znamená, že v oboch kategóriách môžu hrať rôzne kluby).

VsFZ – skupiny F a G: Nakoľko v regióne VsFZ nie je možné rešpektovať regionálne rozdelenie klubov podľa krajov (Košický kraj – 3 kluby, Prešovský kraj – 7 klubov), rozdelenie klubov do skupín F a G  v HSM SFZ 2017/18, bude podľa tabuľky 1.LMŽ U13 VsFZ a 1.LSŽ U15 VsFZ po jesennej časti (18.11. 2017) tak, aby organizátori turnajov (FK) štartovali na domácich turnajoch.
Do ďalšieho kola postupujú prví dvaja zo skupiny a dvaja najlepší z tretích miest - bude vytvorená tabuľka tímov umiestnených na 3. miestach, kde budú zarátané výsledky v skupine len s tímami umiestnenými do 4. miesta. Tieto družstvá budú v 2. kole zaradené nasledovne: jedno družstvo do skupiny v Púchove, druhé družstvo do skupiny v Myjave, v závislosti od geografickej vzdialenosti.
Turnaj organizujú vybrané FK po dohode s regionálnymi trénermi mládeže SFZ. 

2. kolá:
V každej vekovej kategórií sú štyri skupiny po 4 družstvá. Do finále HSM SFZ postupujú len víťazi skupín. Turnaje v druhom kole sa hrajú systémom dvakrát každý s každým.

3. kolo - finále: 4 účastníci v kategórii mladších žiakov U13 a 4 účastníci v kategórii starších žiakov U15

(Na finálový turnaj postúpia družstvá na prvom mieste zo štyroch skupín v druhom kole v každej vekovej kategórii. Na finálovom turnaji odohrajú družstvá zápasy medzi sebou dvakrát. O umiestnení sa rozhoduje podľa platného SP futbalu).

Rozhodcovia:
Dvoch rozhodcov na turnaje 1. a 2. kola zabezpečí Regionálny futbalový zväz, na finálový turnaj deleguje Slovenský futbalový zväz. Všetci delegovaní rozhodcovia musia mať uzavretú dohodu so SFZ. (odmeny vypláca priamo SFZ).

Hodnotenie:
Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov
O konečnom poradí v skupine sa vždy rozhoduje podľa platných ustanovení Súťažného poriadku futbalu – väčší počet získaných bodov zo všetkých zápasov.

Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi ( pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí na turnajoch rozhoduje:
1. väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
2. vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
3. väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
4. vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov
5. väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
6. kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia

Pravidlá:
Platia pravidlá SFZ vydané pre Halovú sezónu mládeže SFZ.

Riadenie turnaja:
Organizačný výbor SFZ. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je upravená v týchto propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne prípady budú prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Organizačný výbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel futbalu a v duchu fair-play.  

4.  ORGANIZAČNÉ  POKYNY:

- Prihláška: Kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže majú povinnosť sa zúčastniť projektu HSM SFZ na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18.
- Prenájom športových hál: SFZ hradí prenájom športových hál turnajov 1. a 2. kola HSM SFZ.
- Technické zabezpečenie: SFZ hradí technické zabezpečenie turnajov 1. a 2. kola HSM SFZ.
- Prezentácia: Na turnaje 1. a 2. kola musia družstvá prísť najneskôr 30 minút pred začiatkom turnaja.
- Občerstvenie: Všetky zúčastnené družstvá majú počas turnajov 1. a 2. kola  zabezpečené občerstvenie - minerálky. V 2. kole hradí SFZ všetkým zúčastneným družstvám obedy (14 hráčov, 4 členovia realizačného tímu a 1 vodič autobusu).
- Ubytovanie: Účastníci turnajov 1. a 2. kola HSM SFZ pricestujú v hrací deň turnaja.
- Zdravotník: Organizátor turnaja (poverený klub – FK alebo ÚTM) zabezpečuje zdravotníka na 1. a 2. kolo  HSM SFZ (platí SFZ).
- Šatne: Zabezpečí usporiadajúci klub - FA alebo ÚTM, resp. BFZ.
- Lopty:  Hrá sa s loptami na futsal č.4, ktoré zabezpečí SFZ pre usporiadajúci klub.
- Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, chrániče, tenisky do haly. Každé družstvo si prinesie dve sady dresov odlišnej farby.
Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť 2 ks rozlišovačiek pre prípad hry bez brankára.
- Výsledkový servis: Usporiadajúci klub (FA alebo ÚTM ako hlavný organizátor) je povinný do 48 hodín po odohraní turnaja 1., resp. 2. kola zaslať emailom príslušnému RTM výsledkový servis z turnaja 1. a 2. kola HSM SFZ (výsledky, konečnú tabuľku, súpisky družstiev).
- Vyúčtovanie: Usporiadajúci klub je povinný najneskôr do 7 dní po odohraní turnaja poslať kompletné vyúčtovanie turnaja príslušnému RTM.

Propopzície Halovej sezóny mládeže 2017/18 na stiahnutie
Termíny a žreb Halovej sezóny mládeže SFZ 2017/18 na stiahnutiePeter Zeman
Mohlo by vás zaujímať

Víťazmi Halovej sezóny mládeže SFZ 2018/19 tímy AS Trenčín U13 a MFK Ružomberok U15

13.8.2020 15:30

Výsledky 2. hracieho dňa HSM 2018/19, prvenstvo do Trenčína a Ružomberka

13.8.2020 15:32

V PÚCHOVE ODŠTARTOVAL FINÁLOVÝ TURNAJ 17. ROČNÍKA HALOVEJ SEZÓNY MLÁDEŽE SFZ 2018/19

13.8.2020 15:41

V piatok a v sobotu finále Halovej sezóny SFZ chlapcov v Púchove

13.8.2020 15:33

Odštartovala "Halová sezóna mládeže SFZ 2018/19" v kategórii chlapcov

13.8.2020 15:31

ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok víťazmi Halovej sezóny mládeže SFZ 2017/18

13.8.2020 15:33

V Púchove odštartoval finálový turnaj Halovej sezóny mládeže SFZ 2017/18

13.8.2020 15:34

Finále Halovej sezóny SFZ starších a mladších žiakov 2017/18 v Púchove

13.8.2020 14:51

Vyspovedali sme hlavného koordinátora Grassroots projektov SFZ: Vladimíra Luptáka

09.2.2017 13:39

Žiačky MFK Ružomberok - Ľubochňa víťazkami Halovej sezóny mládeže SFZ 2016/17

10.2.2017 15:00

Púchov dejiskom športu aj tento víkend. O víťazstvo vo finále Halovej sezóny mládeže zabojujú dievčatá

04.2.2017 12:10

MŠK Žilina a AS Trenčín víťazmi Halovej sezóny mládeže SFZ 2016/2017

01.2.2017 16:42

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.