VIDEO: ISSF prešiel do prvej ostrej fázy. Už dnes je v ňom viac než 300 000 záznamov

streda, 22.02.2012
|
Posledná aktualizácia 16.9.2016 17:37

BRATISLAVA (SFZ) - Vedúci IT úseku SFZ Ján Letko v súčasnosti pracuje na zastrešení slovenského futbalu prostredníctvom jednotného informačného systému


Informačný systém slovenského futbalu (ISSF) je projekt, ktorý má všetkým zložkám v slovenskom futbale priniesť veľmi príjemnou a komfortnou formou pracovné prostredie pre ich dennú agendu. "Systém nerieši len komfortné ovládanie, ale aj množstvo procesov, ktoré sa denne spracovávajú v rámci slovenského futbalu, a takisto sa snaží priniesť aj nové možnosti marketingu a zvýšenia prestíže slovenského futbalu," povedal o projekte Ján Letko, ktorý stojí na čele IT úseku SFZ. 

Informačné systémy majú zo svojej podstate primárne úlohu zozbierať veľmi efektívnou a veľmi príjemnou modernou formou najdôležitejšie dáta z dennej agendy, to znamená z pohľadu futbalu transfery, prvotné registrácie, výsledkový servis,"pokračoval o úlohách ISSF Ján Letko"Systém je veľký a treba si uvedomiť, že ten informačný systém je celoplošný, bude nasadený na všetkých riadiacich zväzoch v rámci slovenského futbalu, ktorých je de facto 42, resp. 43 aj s Úniou ligových klubov,"uviedol o širokom zábere Informačného systému slovenského futbalu. "Do budúcna bude informačný systém aj so svojou protálovou časťou prístupný širokej odbornej verejnosti, čo prinesie nové možnosti, hlavne edukačné."

V roku 2010 sa interné informačné systémy z pohľadu futbalu nachádzali v roztriešnenom stave, primárnou úlohou je teda zjednotiť ich do jednotného celku, čo je jedným z prvoradých cieľov ISSF. "Mali sme matriku hráčov na úrovni jedného systému na úrovni SFZ a štyroch regionálnych zväzov. Všetky ostatné matriky, čo je v princípe 38 oblastných zväzov, boli oddelené a viedli sa nezávisle," spomenul vedúci IT úseku SFZ situáciu spred viac ako roka. "V tomto systéme sa žiaci registrovali len na úrovni oblastných zväzov a registrácia bola 'divoká' a vznikal problém pri preregistrácii medzi stupňami žiak a dorastenec," pokračoval Letko v hodnotení starého systému a porovnal s aktuálnou situáciou: "Nový systém, ktorý sme nasadili do nultej fázy okolo 15. decembra 2011, spojil tieto matriky. Ľudia a sekretári a matrikári na jednotlivých oblastných zväzoch dostali vianočnú úlohu dohrať všetkých žiakov do centrálneho systému. Samozrejme, predtým prebehol kompletný import existujúcej matriky."

"Dnes vznikla prvýkrát v histórii použiteľná komplexnú databázu hráčov, kde máme cez 300 000 záznamov," povedal o doteraz spracovaných záznamoch. "Po 1.3. plánujeme vpustiť do systému kluby, aby nám overili alebo nahlásili hráčov, ktorí sa do systému pri importne alebo preregistácii nedostali." Zároveň Ján Letko netajil radosť zo spolupráce s oblastnými a regionálnymi zväzmi: "Týmto sa chcem poďakovať oblastným matrikárom a sekretárom, ktorí nám v extrémne krátkom čase dokázali dohrať viac ako 44 000 záznamov. Dnes môžem povedať, že ten stav, ktorý bol veľmi zlý, keď som nastúpil, po výberovom konaní, po nultej fáze, ktorú sme s dodávateľom veľmi rýchlo zvládli a nasadili a využili sme zimnú prestávku na dohratie žiakov, máme konečne kompletnú matriku hráčov."

V súčasnosti prebieha preregistrácia ďalších dôležitých osôb vo futbale - delegátov, rozhodcov, trénerov a delegátov pozorovateľov. Do konca februára sa uzatvára preregistrácia trénerov, následne začne spracovanie údajov do informačného systému. V pondelok sa systém dostal do prvej ostrej prevádzky a dohrať treba asi 7 000 záznamov, ku koncu júna bude teda matrika kompletná.

Pre kluby nebude znamenať informačný systém znamenať nezmyselne vysoké náklady. "Systém klubom prinesie kompletný prehľad nad ich hráčskou základňou, priamo nad ostrými matričnými dátami, po nabehnutí elektronických procesov im prinesie komplexný výsledkový servis, štatistiky a mnohé ďalšie informácie, ktoré klubom chýbajú alebo ich spracovávajú vlastnými silami. Čo v princípe nie je žiaduce a ani vhodné," povedal Ján Letko o dosahu informačného systému na kluby. V systéme bude fungovať elektronická podateľňa, systém prinesie rýchly, interaktívny prístup. Podanie sťažností či iných dokumentov bude aj naďalej možné aj poštou, ale práve elektronický prístup zefektívni činnosť riadiacich zložiek slovenského futbalu. "Celý systém je postavený na veľmi tenkom klientovi. Tam sú minimálne požiadavky na strane klienta, ktorým môže byť klub, hráč či iný zväz alebo človek, ktorý sa podieľa na denno dennom futbalovom živote. Z pohľadu užívateľa je nevyhnutné mať len najjednoduchšie, najštandardnejšie vybavenie, to znamená počítač s pripojením na internet a internetový prehliadač, nakoľko celý systém je v princípe jedna internetová stránka," požiadavky na užívateľov teda nie sú nedosiahnuteľné.

Pri tak veľkej databáze údajov o hráčoch a iných členoch futbalovej rodiny sa logicky dostáva na stôl aj otázka ochrany osobných údajov. "Po stránke ochrany osobných údajov, práve pri takých veľkých hnutiach, akým je SFZ, ktorý má pod sebou stotisíce ľudí v rôznych evidenciách, je nutné dávať pozor práve na ochranu osobných údajov. Tento systém práve prináša veľmi efektívnou a veľmi jednoduchou formou zabezpečenie vstupu a ochrany takýchto údajov, nakoľko údaje budú z technologického riešenia celého systému ukladané na jednom serveri na centrále a všetci ostatní sa k nemu pripájajú akoby zdielanou obrazovkou, čiže zdieľajú dáta v systéme, nemajú žiaden dôvod si dáta ukladať u seba. Odpadá aj z pozície klubu robenie si vlastnej evidencie hráčov, rodných čísel, pasov a podobne," povedal Ján Letko o citlivej oblasti.

Pri implementácii nových informačných systémov sa vždy objavuje obava, ako systém prijmú tí, ktorí s ním v konečnom dôsledku budú pracovať. Ján Letko absolvoval stretnutie so všetkými oblastnými a regionálnymi matrikármi, ktorí vstúpili ako prví do systému. "Snažil som sa im maximálne zrozumiteľne a jednoducho vysvetliť, k čomu je ten systém dobrý, ako ovplyvní ich dennú prácu, aké výsledky im to prinesie. Priznám sa, tiež som mal tú obavu ako sa naučia s tým systémom pracovať a ako ho prijmú. Dnes môžem povedať - neevidujem negatívnu reakciu. Skôr, aj z dnešných emailov, som dostal viacero veľmi kladných odpovedí a som rád, že ľudia ten systém prijali," dodal Ján Letko.

Poznámka redakcie - Ján Letko v rozhovore povedal ešte oveľa viac zaujímavých vecí. Vo videu nájdete okrem iného aj odpoveď na otázku, či aj na Slovensku už budeme môcť realizovať transfer hráča "o päť minút dvanásť."


Oliver Lányi Lányi
Značky
keywords
ISSF
Mohlo by vás zaujímať

O ISSF už vedia aj v najväčších európskych kluboch

16.9.2016 13:20

Vo Zvolene chcú skúsení delegáti držať nastúpený trend s mladšími kolegami

16.9.2016 13:20

Kliment: "V elektronických voľbách budú môcť hlasovať všetci členovia"

17.9.2016 12:44

Začali sa historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe

16.9.2016 13:21

Menej administratívy, viac futbalu a online reportovanie zo zápasu. Vďaka ISSF

16.9.2016 13:21

Registračná karta - nový pohľad na členskú základňu

16.9.2016 17:21

Nový modul vzdelávania trénerov i voľby príležitosťou na aktiváciu konta trénera

16.9.2016 13:23

ISSF - jeden z najlepších systémov na administráciu futbalu v Európe

16.9.2016 13:23

Medzinárodný kongres ITAPA ocenil ISSF

16.9.2016 17:22

K projektu ISSF sa pripája aj futsal

16.9.2016 13:24

VIDEO: Baláž: "Funkcionári klubov si hneď osvojili podávanie podnetov na komisie cez ISSF"

16.9.2016 13:25

V ObFZ Topoľčany majú do 90 minút po odohratí uzatvorené všetky elektronické zápisy

16.9.2016 13:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.