www.futbalsfz.sk

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 15.1.2019

streda, 16.01.2019
|
Posledná aktualizácia 16.1.2019 10:25

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom prvom zasadnutí v roku 2019 sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 15.1.2019 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ,

- vzal na vedomie Hodnotiacu správu výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ a nové zloženie Komisie rozhodcov SFZ,

- schválil návrh na doplnenie listiny pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/19,

- schválil návrh termínovej listiny mládeže na rok 2019,

- schválil návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych výberov SR -jar 2019,

- odložil ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na marcové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca december 2018,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.