www.futbalsfz.sk

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.10.2018

utorok, 02.10.2018
|
Posledná aktualizácia 02.10.2018 20:01

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí v Bratislave 2.10.2018 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou v mestách Košice, Poprad, Martin a Banská Bystrica,

- ustanovil v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. p) Stanov SFZ za trénera ženskej reprezentácie SR p. Petra Kopúňa,

- vzal na vedomie informáciu o činnosti Kontrolóra SFZ,

- schválil návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov programu Šanca pre súťažný ročník 2018/19,

- vzal na vedomie Správu o audite klubového licenčného systému SFZ,

- zvolil za člena Revíznej komisie SFZ p. Vladimíra Vansu,

- odložil doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na novembrové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o vykonaných aktivitách SFZ a UčPS vo veci problematiky odvodov profesionálnych športovcov po 1.1.2019,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca september 2018

- vzal na vedomie informáciu o príprave Konferencie šport a právo 2018,

- vzal na vedomie informáciu o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi SFZ a občianskym združením Integrácia,

- schválil návrh na udelenie bronzových odznakov SFZ pre p. Mariána Ružbarského a p. Jána Bukovinu,

- schválil návrh na dodatočné zaradenie Miroslavy Obertovej na nominačné listiny asistentiek rozhodkýň FIFA na rok 2019.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

02.4.2019 17:56

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ ZO 14. MARCA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

19.3.2019 15:56

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2019

13.3.2019 13:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.2.2019

20.2.2019 11:59

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 19. FEBRUÁRA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

20.2.2019 08:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 15.1.2019

16.1.2019 10:25

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

08.12.2018 11:24

Futbalový kalendár na týždeň 12. - 18.11.2018

12.11.2018 15:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018

06.11.2018 14:17

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 31. OKTÓBRA 2018 KU SPORNÝM MOMENTOM

01.11.2018 21:43

Futbalový kalendár na týždeň 22.-28.10.2018

22.10.2018 13:50

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner