www.futbalsfz.sk

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.10.2018

utorok, 02.10.2018
|
Posledná aktualizácia 02.10.2018 20:01

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí v Bratislave 2.10.2018 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou v mestách Košice, Poprad, Martin a Banská Bystrica,

- ustanovil v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. p) Stanov SFZ za trénera ženskej reprezentácie SR p. Petra Kopúňa,

- vzal na vedomie informáciu o činnosti Kontrolóra SFZ,

- schválil návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov programu Šanca pre súťažný ročník 2018/19,

- vzal na vedomie Správu o audite klubového licenčného systému SFZ,

- zvolil za člena Revíznej komisie SFZ p. Vladimíra Vansu,

- odložil doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na novembrové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o vykonaných aktivitách SFZ a UčPS vo veci problematiky odvodov profesionálnych športovcov po 1.1.2019,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca september 2018

- vzal na vedomie informáciu o príprave Konferencie šport a právo 2018,

- vzal na vedomie informáciu o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi SFZ a občianskym združením Integrácia,

- schválil návrh na udelenie bronzových odznakov SFZ pre p. Mariána Ružbarského a p. Jána Bukovinu,

- schválil návrh na dodatočné zaradenie Miroslavy Obertovej na nominačné listiny asistentiek rozhodkýň FIFA na rok 2019.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner