Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

utorok, 02.04.2019
|
Posledná aktualizácia 02.4.2019 17:56

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Na svojom zasadnutí 2.4.2019 výkonný výbor SFZ okrem iného:

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 27. jún 2019 do Senca, v tejto súvislosti vyzval generálneho sekretára, predsedov RFZ a prezidenta ÚLK, aby v termíne do 30. apríla 2019 zasali návrhy na členov návrhovej a mandátovej komisie,

- schválil návrh Smernice o infraštruktúre štadiónov 2022 s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zvýšenie podpory talentovaných slovenských hráčov v II. lige,

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2018,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu z pracovného stretnutia disciplinárnych a odvolacích komisií SFZ, RFZ a ObFZ,

- vzal na vedomie informáciu o organizovaní konferencie s názvom Šport a média,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca marec 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

05.9.2019 15:51

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

26.6.2019 16:14

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ ZO 14. MARCA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

19.3.2019 15:56

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2019

13.3.2019 13:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.2.2019

20.2.2019 11:59

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 19. FEBRUÁRA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

20.2.2019 08:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 15.1.2019

16.1.2019 10:25

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

08.12.2018 11:24

Futbalový kalendár na týždeň 12. - 18.11.2018

12.11.2018 15:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018

06.11.2018 14:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.