Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

sobota, 08.12.2018
|
Posledná aktualizácia 08.12.2018 11:24

BRATISLAVA (SFZ) Poslednýkrát v tomto kalendárnom roku sa na svojom pravidelnom zasadnutí stretli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 7.12.2018 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie Správu o činnosti reprezentačného tímu SR „A“ za obdobie 08/2013 – 10/2018,

- vzal na vedomie Správu o činnosti reprezentačného tímu SR U21 a schválil návrh zloženia realizačného tímu SR U21,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 1. marec 2019 do Popradu,

- vzal na vedomie prípravu návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019,

- vzal na vedomie informáciu k plneniu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022,

- vzal na vedomie informáciu k príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- schválil návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019,

- schválil návrh na doplnenie nominačnej listiny FIFA pre rok 2019,

- vzal na vedomie Hodnotiacu správa Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2018/19, v tejto súvislosti uložil predsedovi komisie povinnosť predkladať do budúcnosti správu aj s individuálnym hodnotením delegátov,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutí komisií UEFA,

- schválil štadión FC Nitra za nové dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2018/19,

- schválil návrh harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2019,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca november 2018,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

Mini Champions Liga Slovensko 2019

20.10.2019 12:45

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.9.2019

24.9.2019 17:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

05.9.2019 15:51

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

26.6.2019 16:14

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

02.4.2019 17:56

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ ZO 14. MARCA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

19.3.2019 15:56

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2019

13.3.2019 13:43

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.