angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close
 

Konfigurácia súťaží pre správcov súťaží

Pre každú súťaž je možné správcom súťaže nastaviť či niektorá z funkcií trénerov/rozhodcov/DS/PR má byť povinná v zápise zo stretnutia a zároveň, či sa má pri každom vytvorení/uzatvorení zápisu validovať. Tieto atribúty je potrebné nastaviť na každej súťaži zvlášť kedykoľvek počas sezóny, najlepšie je však nakonfigurovat to pred začiatkom súťaže.

Súťaže / Konfigurácia súťaže / - kliknúť na druhý blok informácií s názvom „Konfigurácia licencií“. Ak chcete meniť nastavenia, začnite vpravo dole, kliknutím na „upraviť“ a následne môžete vyberať ktoré „selectboxy“ potrebujete mať zaškrnuté. Proces sa ukončí kliknutím na „uložiť zmeny“

Pre vysvetlenie:

Je povinný v zápise – znamená, že bez tejto funkcie nebude možné uzavrieť nomináciu na stretnutie,

Validovať – znamená, že funkcie: tréner/asistent trénera/rozhodca/delegát/pozorovateľ nebude možné nahrať do zápisu bez potrebnej platnej licencie