angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Kontakt

Logo SFZ

Logo SFZ pre potreby propagácie futbalu - použitie loga podlieha súhlasu SFZ a/alebo SFZ Marketing, s.r.o.

Adresa

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C
821 01 Bratislava 

Sekretariát:

Tel.: +421 2 3910 3100
Fax: +421 2 4820 6099 (sekretariát)
Fax: +421 2 4820 6098 (matrika, oddelenie riadenia súťaží)
Fax: +421 2 4820 6094 (technický úsek - mládež a koncepcia rozvoja futbalu)
Fax: +421 2 4820 6091 (klubový licenčný systém)
E-mail: office@futbalsfz.sk     

IČO: 00687308
IČ DPH: SK2020898913
Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 5017019990 / 0900
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

Organizačná štruktúra 

E-mailové adresy sú tvorené spôsobom meno.priezvisko@futbalsfz.sk / úseky a oddelenia SFZ
resp. meno.priezvisko@sfzmarketing.sk / SFZ Marketing s.r.o.
(bez diakritiky) 

ÚSEK GENERÁLNEHO SEKRETÁRA
Ján KOVÁČIK prezident +421 2 3910 3101
Jozef KLIMENT generálny sekretár +421 2 3910 3102
Ivana SCHNEEBERGEROVÁ vedúci kancelárie prezidenta +421 2 3910 3101 / +421 902 937 025
Miroslava KUCIAKOVÁ asistentka kancelárie generálneho sekretára +421 2 3910 3101 / +421 905 632 584
Jaroslav RYBÁNSKY poradca pre legislatívno-právne otázky +421 2 3910 3106 / +421 908 655 024
Svetlana LIPTÁKOVÁ manažér oddelenia ľudských zdrojov +421 911 031 004
Andrea GAJDOŠOVÁ recepcia +421 2 3910 3100 / +421 903 480 405
ODDELENIE STRATEGICKÝCH PROJEKTOV / INTEGRITY FUTBALU
Peter DEDÍK zástupca GS pre operatívne riadenie / manažér integrity futbalu +421 2 3910 3107 / +421 911 014 580
Mária BERDISOVÁ právny poradca pre strategické projekty +421 2 3910 3107 / +421 911 014 583
Jakub ČAVOJ asistent integrity futbalu +421 2 3910 3107 / +421 911 819 057
Martin IVANKO projektový manažér +421 2 3910 3107 / +421 907 287 499
ODDELENIE BEZPEČNOSTI A SLUŽIEB PRE DIVÁKOV
Peter FRANCE bezpečnostný manažér +421 2 3910 3114 / +421 902 937 018
Marek MAJERČÁK koordinátor styku s fanúšikmi +421 2 3910 3114 / +421 903 797 088
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE
Lukáš PITEK vedúci legislatívno-právneho oddelenia +421 2 3910 3127 / +421 911 070 436
Michal FABIAN právnik +421 2 3910 3127 / +421 905 860 654
Tomáš FODREK právnik +421 2 3910 3127 / +421 905 543 616
ODDELENIE IT
Ján LETKO vedúci oddelenia IT +421 2 3910 3111 / +421 903 623 473
Peter KAČINEC senior pracovník technickej podpory +421 2 3910 3111 / +421 902 937 045
František FERENC senior pracovník technickej podpory +421 2 3910 3112 / +421 911 014 589
ŠPORTOVO-ADMINISTRATÍVNY ÚSEK
Milan VOJTEK zástupca GS / vedúci športovo-administrtívneho úseku / manažér Klubového licenčného systému +421 2 3910 3105 / +421 902 937 027
Miroslav RICHTÁRIK vedúci oddelenia riadenia súťaží / predseda komisie pre riadenie II. ligy +421 2 3910 3110 / +421 911 451 142
Pavol PÁCHNIK organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží / sekretár KD +421 2 3910 3110 / +421 917 560 140
Vladimír MEDVEĎ manažér vzdelávania a Konvencie rozhodcov +421 2 3910 3113 / +421 902 937 016
Jaroslav ZÁBRANSKÝ manažér oddelenia rozhodcov / sekretár KR +421 2 3910 3113 / +421 902 937 033
Milan SLÁDKOVIČ vedúci matriky +421 2 3910 3110 / +421 902 937 017
Peter HOLEK pracovník matriky +421 2 3910 3110 / +421 902 937 012
TECHNICKÝ ÚSEK
Ján GREGUŠ technický riaditeľ / manažér ŠP reprezentačných tímov +421 2 3910 3118 / +421 902 937 011
Samuel SLOVÁK manažér tréningového procesu ŠTM +421 2 3910 3117 / +421 905 384 863
Zsolt PAKUSZA manažér vzdelávania trénerov +421 2 3910 3119 / +421 903 564 111
Peter ŠTEFAŇÁK koordinátor vzdelávania trénerov +421 2 3910 3119 / +421 917 588 969
Michal ŠVIHORÍK administratívno-organizačný pracovník vzdelávania trénerov +421 2 3910 3119 / +421 908 425 109
Štefan TARKOVIČ asistent trénera SR "A" +421 2 3910 3108 / +421 903 611 825
Róbert TOMASCHEK technický vedúci SR "A" +421 2 3910 3108 / +421 902 937 035
Adrián GUĽA tréner SR "U21" +421 905 355 326
Marián ZIMEN asistent trénera "U21" +421 908 395 173
Albert RUSNÁK tréner "U19/U18" +421 917 946 976
Marek BAŽÍK tréner "U17" +421 905 618 447
Branislav FODREK tréner "U16" +421 903 720 555
Peter ŠTEFAŇÁK tréner "U15" +421 917 588 969
Miroslav HÝLL hlavný tréner brankárov +421 911 111 512
Peter KOPÚŇ tréner SR ženy +421 902 198 279
Jozef JELŠIC tréner "U19/U17/U15" ženy +421 903 265 604
Michal SLYŠKO videoanalytik +421 2 3910 3108 / +421 903 177 606
Pavel MALOVIČ manažér zdravotnej starostlivosti +421 905 306 001
Ladislav PETRÁŠ manažér tímu internacionálov +421 2 3910 3118 / +421 902 937 010
Marián BAUMANN vedúci tímu internacionálov +421 902 937 007
MLÁDEŽ A KONCEPCIA ROZVOJA FUTBALU
Martin HASPRÚN manažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu +421 2 3910 3118 / +421 902 937 015
Lukáš BENEDIK koordinátor Programu podpory talentov a športovo-talentovanej mládeže +421 2 3910 3120 / +421 902 937 019
Mário ROSZBECK koordinátor ÚTM a FA +421 2 3910 3120 / +421 902 937 048
Miriama MATULOVÁ koordinátor rozvoja ženského futbalu +421 2 3910 3120 / +421 911 014 588
Vladimír LUPTÁK koordinátor Grassroots futbalu +421 2 3910 3120 / +421 902 937 002
Cyril JANOŠKO administratívno-organizačný pracovník Grassroots futbalu +421 2 3910 3120 / +421 918 900 425
Marek KOVÁČIK koordinátor futsalu +421 2 3910 3117 / +421 903 014 437
Martin OBŠITNÍK administratívno-organizačný pracovník OM a KRF +421 2 3910 3120 / +421 948 842 690
Natália LÁTAL MACKOVIČOVÁ administratívno-organizačný pracovník rozvoja ženského futbalu +421 2 3910 3120 / +421 905 871 334
MEDZINÁRODNÝ A ORGANIZAČNÝ ÚSEK
Peter PALENČÍK riaditeľ medzinárodného a organizačného úseku +421 2 3910 3115 / +421 902 937 024
Lenka GAZDÍKOVÁ manažér oddelenia zabezpečenia reprezentačných tímov / technický vedúci SR ženy +421 2 3910 3115 / +421 903 500 185
Jakub KOJNOK technický vedúci SR 21 +421 2 3910 3116 / +421 911 014 581
Michal VENGLOŠ technický vedúci SR 19/18 +421 2 3910 3116 / +421 911 091 772
Martin HRNČÍR technický vedúci SR 17/16 +421 2 3910 3116 / +421 911 091 773
Ján FAŠUNG ml. technický vedúci SR 19 / ženy 17 +421 2 3910 3116 / +421 911 091 771
Mária BLAŽEKOVÁ administratívno-organizačný pracovník +421 2 3910 3116 / +421 949 191 493
EKONOMICKÝ ÚSEK
Marcel KORINEK finančný riaditeľ +421 2 3910 3125 / +421 907 984 638
Andrea HLBOKÁ ekonomický manažér / hlavný účtovník +421 2 3910 3121 / +421 911 014 594
Jana PAVELKOVÁ fakturant +421 2 3910 3121 / +421 902 937 005
Anna ŽÁKOVÁ účtovník +421 2 3910 3121 / +421 902 937 013
Marcela NOVÁKOVÁ účtovník +421 2 3910 3121
Gabriela ŠTIPALOVÁ personalista / mzdový účtovník +421 2 3910 3123 / +421 902 937 001
HOSPODÁRSKA SPRÁVA A LOGISTIKA
Michal KALNÝ vedúci oddelenia hospodárskej správy a logistiky +421 2 3910 3126 / +421 911 014 591
Milan MAJLING správca vozového parku +421 2 3910 3126 / +421 904 700 526
Martin PETRÁŠ manažér správy majetku SFZ +421 904 700 313
Darina ŠKODLEROVÁ skladník +421 902 937 026
Marta VÖRÖSOVÁ skladník +421 918 818 143
Dana ELIÁŠOVÁ pracovník práčovne
SFZ MARKETING, s.r.o.
Jaroslav ŠIŠOLÁK výkonný riaditeľ +421 2 3910 3128 / +421 905 667 027
Juraj GAŠPAROVIČ junior marketingový manažér +421 2 3910 3132 / +421 918 963 292
Iveta BITTNEROVÁ senior manažér distribúcie vstupeniek a organizácie výjazdov +421 2 3910 3132 / +421 911 014 592
Miroslava FAŠUNGOVÁ koordinátor oddelenia distribúcie vstupeniek a organizácie výjazdov +421 2 3910 3132
Veronika FRANTOVÁ junior manažér distribúcie vstupeniek +421 2 3910 3132 / +421 918 963 283
Bohumil LÁTAL manažér organizácie podujatí / produkčný +421 2 3910 3130 / +421 902 937 014
Juraj BELÁK manažér organizácie podujatí / produkčný +421 2 3910 3130 / +421 905 618 301
Monika TRPÍNOVÁ fakturant / pokladník +421 2 3910 3122 / +421 910 947 021
Hugo NÁGEL správca vozového parku +421 2 3910 3126 / +421 911 278 658
Branislav JELOK obchodný manažér +421 903 455 470
Miroslav KIŠA externý právnik +421 911 014 582
MEDIÁLNE A PROPAGAČNÉ ODDELENIE
Monika JURIGOVÁ riaditeľ oddelenia / tlačový hovorca +421 2 3910 3129 / +421 918 681 166
Lucia PETRINCOVÁ manažér digitálnych médií +421 2 3910 3112 / +421 904 691 696
Branislav SARŇÁK senior PR manažér +421 2 3910 3131 / +421 911 374 853
Peter ŠURÍN senior PR manažér +421 2 3910 3129 / +421 911 014 587
Peter ZEMAN junior PR manažér +421 2 3910 3131 / +421 905 529 128
Roman FERSTL fotograf +421 2 3910 3131 / +421 904 700 978
NADÁCIE
Juraj ČURNÝ manažér Nadácie Slovenského futbalu +421 2 3910 3106 / +421 903 461 772
NTC SENEC FAX: + 421 2 4564 7117
Július PAUER riaditeľ NTC Senec +421 2 4564 7119 / +421 902 937 032
Eduard BEŇO administratívno-organizačný a zdravotnícky pracovník
Karol ZELENKA prevádzkar
Roman KOPRIVA prevádzkar
NTC POPRAD
Ján KARAFFA riaditeľ NTC Poprad +421 52 785 1880 / +421 905 410 557
Vladimír MATEJKA prevádzkar +421 918 738 102
Rastislav BARILLA prevádzkar