www.futbalsfz.sk

Kontakt

Logo SFZ

Logo SFZ pre potreby propagácie futbalu - použitie loga podlieha súhlasu SFZ a/alebo SFZ Marketing, s.r.o.

Adresa

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C
821 01 Bratislava 

Sekretariát:

Tel.: +421 2 3910 3100
Fax: +421 2 4820 6099 (sekretariát)
Fax: +421 2 4820 6098 (matrika, oddelenie riadenia súťaží)
Fax: +421 2 4820 6094 (technický úsek - mládež a koncepcia rozvoja futbalu)
Fax: +421 2 4820 6091 (klubový licenčný systém)
E-mail: office@futbalsfz.sk     

IČO: 00687308
IČ DPH: SK2020898913
Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 5017019990 / 0900
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

Organizačná štruktúra 

E-mailové adresy sú tvorené spôsobom meno.priezvisko@futbalsfz.sk / úseky a oddelenia SFZ
resp. meno.priezvisko@sfzmarketing.sk / SFZ Marketing s.r.o.
(bez diakritiky) 
ÚSEK GENERÁLNEHO SEKRETÁRA

Ján KOVÁČIKprezident+421 2 3910 3101
Jozef KLIMENTgenerálny sekretár+421 2 3910 3102
Ivana SCHNEEBERGEROVÁvedúci kancelárie prezidenta+421 2 3910 3101 / +421 902 937 025
Miroslava KUCIAKOVÁasistentka kancelárie generálneho sekretára+421 2 3910 3101 / +421 905 632 584
Jaroslav RYBÁNSKYporadca pre legislatívno-právne otázky+421 2 3910 3106 / +421 908 655 024
Svetlana LIPTÁKOVÁmanažér oddelenia ľudských zdrojov+421 911 031 004
Andrea GAJDOŠOVÁrecepcia+421 2 3910 3100 / +421 903 480 405


ODDELENIE STRATEGICKÝCH PROJEKTOV / INTEGRITY FUTBALU
Peter DEDÍKzástupca GS pre operatívne riadenie / manažér integrity futbalu+421 2 3910 3107 / +421 911 014 580
Mária BERDISOVÁprávny poradca pre strategické projekty+421 2 3910 3107 / +421 911 014 583
Jakub ČAVOJasistent integrity futbalu+421 2 3910 3107 / +421 911 819 057
Martin IVANKOprojektový manažér+421 2 3910 3107 / +421 907 287 499

Peter MELEK

manažér strategického plánu rozvoja futbalu

+421 902 937 047


ODDELENIE BEZPEČNOSTI A SLUŽIEB PRE DIVÁKOV
Peter FRANCEbezpečnostný manažér+421 2 3910 3114 / +421 902 937 018
Marek MAJERČÁKkoordinátor styku s fanúšikmi+421 2 3910 3114 / +421 903 797 088
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE
Lukáš PITEKvedúci legislatívno-právneho oddelenia+421 2 3910 3127 / +421 911 070 436
Michal FABIANprávnik+421 2 3910 3127 / +421 905 860 654
Tomáš FODREKprávnik+421 2 3910 3127 / +421 905 543 616
ODDELENIE IT
Ján LETKOvedúci oddelenia IT+421 2 3910 3111 / +421 903 623 473
Peter KAČINECsenior pracovník technickej podpory+421 2 3910 3111 / +421 902 937 045
František FERENCsenior pracovník technickej podpory+421 2 3910 3112 / +421 911 014 589
ŠPORTOVO-ADMINISTRATÍVNY ÚSEK
Milan VOJTEKzástupca GS / vedúci športovo-administrtívneho úseku / manažér Klubového licenčného systému+421 2 3910 3105 / +421 902 937 027
Miroslav RICHTÁRIKvedúci oddelenia riadenia súťaží / predseda komisie pre riadenie II. ligy+421 2 3910 3110 / +421 911 451 142
Pavol PÁCHNIKorganizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží / sekretár KD+421 2 3910 3110 / +421 917 560 140
Vladimír MEDVEĎmanažér vzdelávania a Konvencie rozhodcov+421 2 3910 3113 / +421 902 937 016
Jaroslav ZÁBRANSKÝmanažér oddelenia rozhodcov / sekretár KR+421 2 3910 3113 / +421 902 937 033
Milan SLÁDKOVIČvedúci matriky+421 2 3910 3110 / +421 902 937 017
Peter HOLEKpracovník matriky+421 2 3910 3110 / +421 902 937 012
TECHNICKÝ ÚSEK
Ján GREGUŠtechnický riaditeľ / manažér ŠP reprezentačných tímov+421 2 3910 3118 / +421 902 937 011
Samuel SLOVÁKmanažér tréningového procesu ŠTM+421 2 3910 3117 / +421 905 384 863
Zsolt PAKUSZAmanažér vzdelávania trénerov+421 2 3910 3119 / +421 903 564 111

Michal ŠVIHORÍK

koordinátor vzdelávania trénerov

+421 2 3910 3119 / +421 908 425 109

Peter ŠTEFAŇÁK

administratívno-organizačný pracovník vzdelávania trénerov

+421 2 3910 3119 / +421 917 588 969

Pavel HAPALtréner SR A
Oto BRUNEGRAFasistent trénera SR A
Štefan TARKOVIČ+421 2 3910 3108 / +421 903 611 825
Róbert TOMASCHEK+421 2 3910 3108 / +421 902 937 035
Adrián GUĽAtréner SR U21+421 905 355 326
Marián ZIMENasistent trénera U21+421 908 395 173
Albert RUSNÁKtréner U19/U18+421 917 946 976
Marek BAŽÍKtréner U17+421 905 618 447
Branislav FODREKtréner U16+421 903 720 555
Peter ŠTEFAŇÁKtréner U15+421 902 937 058
Miroslav HÝLLhlavný tréner brankárov+421 911 111 512
Peter KOPÚŇtréner SR ženy+421 902 198 279
Jozef JELŠICtréner U19/U17/U15 ženy+421 903 265 604
Michal SLYŠKOvideoanalytik+421 2 3910 3108 / +421 903 177 606
Pavel MALOVIČmanažér zdravotnej starostlivosti+421 905 306 001
Ladislav PETRÁŠmanažér tímu internacionálov+421 2 3910 3118 / +421 902 937 010
Marián BAUMANNvedúci tímu internacionálov+421 902 937 007
MLÁDEŽ A KONCEPCIA ROZVOJA FUTBALU
Martin HASPRÚNmanažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu+421 2 3910 3118 / +421 902 937 015
Lukáš BENEDIKkoordinátor Programu podpory talentov a športovo-talentovanej mládeže+421 2 3910 3120 / +421 902 937 019
Mário ROSZBECKkoordinátor ÚTM a FA+421 2 3910 3120 / +421 902 937 048
Miriama MATULOVÁkoordinátor rozvoja ženského futbalu+421 2 3910 3120 / +421 911 014 588
Vladimír LUPTÁKkoordinátor Grassroots futbalu+421 2 3910 3120 / +421 902 937 002
Cyril JANOŠKOadministratívno-organizačný pracovník Grassroots futbalu+421 2 3910 3120 / +421 918 900 425
Marek KOVÁČIKkoordinátor futsalu+421 2 3910 3117 / +421 903 014 437
Martin OBŠITNÍKadministratívno-organizačný pracovník OM a KRF+421 2 3910 3120 / +421 948 842 690
Natália LÁTAL MACKOVIČOVÁadministratívno-organizačný pracovník rozvoja ženského futbalu+421 2 3910 3120 / +421 905 871 334
MEDZINÁRODNÝ A ORGANIZAČNÝ ÚSEK
Peter PALENČÍKriaditeľ medzinárodného a organizačného úseku+421 2 3910 3115 / +421 902 937 024
Lenka GAZDÍKOVÁmanažér oddelenia zabezpečenia reprezentačných tímov / technický vedúci SR ženy+421 2 3910 3115 / +421 903 500 185
Jakub KOJNOKtechnický vedúci SR A+421 2 3910 3116 / +421 911 014 581
Michal VENGLOŠtechnický vedúci SR 19/18+421 2 3910 3116 / +421 911 091 772
Martin HRNČÍRtechnický vedúci SR 17/16+421 2 3910 3116 / +421 911 091 773
Ján FAŠUNG ml.technický vedúci SR 19 / ženy 17+421 2 3910 3116 / +421 911 091 771
Mária BLAŽEKOVÁadministratívno-organizačný pracovník+421 2 3910 3116 / +421 949 191 493
EKONOMICKÝ ÚSEK
Marcel KORINEKfinančný riaditeľ+421 2 3910 3125 / +421 907 984 638
Andrea HLBOKÁekonomický manažér / hlavný účtovník+421 2 3910 3121 / +421 911 014 594
Jana PAVELKOVÁfakturant+421 2 3910 3121 / +421 902 937 005
Anna ŽÁKOVÁúčtovník+421 2 3910 3121 / +421 902 937 013
Marcela NOVÁKOVÁúčtovník+421 2 3910 3121
Gabriela ŠTIPALOVÁpersonalista / mzdový účtovník+421 2 3910 3123 / +421 902 937 001
HOSPODÁRSKA SPRÁVA A LOGISTIKA
Michal KALNÝvedúci oddelenia hospodárskej správy a logistiky+421 2 3910 3126 / +421 911 014 591
Milan MAJLINGsprávca vozového parku+421 2 3910 3126 / +421 904 700 526
Martin PETRÁŠmanažér správy majetku SFZ+421 904 700 313
Darina ŠKODLEROVÁskladník+421 902 937 026
Marta VÖRÖSOVÁskladník+421 918 818 143
Dana ELIÁŠOVÁpracovník práčovne
SFZ MARKETING, s.r.o.
Jaroslav ŠIŠOLÁKvýkonný riaditeľ+421 2 3910 3128 / +421 905 667 027
Juraj GAŠPAROVIČjunior marketingový manažér+421 2 3910 3132 / +421 918 963 292
Iveta BITTNEROVÁsenior manažér distribúcie vstupeniek a organizácie výjazdov+421 2 3910 3132 / +421 911 014 592

Miroslava FAŠUNGOVÁ

koordinátor oddelenia distribúcie vstupeniek a organizácie výjazdov+421 2 3910 3132
Bohumil LÁTALmanažér organizácie podujatí / produkčný+421 2 3910 3130 / +421 902 937 014
Juraj BELÁKmanažér organizácie podujatí / produkčný+421 2 3910 3130 / +421 905 618 301
Monika TRPÍNOVÁfakturant / pokladník+421 2 3910 3122 / +421 910 947 021
Hugo NÁGELsprávca vozového parku+421 2 3910 3126 / +421 911 278 658
Branislav JELOKobchodný manažér+421 903 455 470
Miroslav KIŠAexterný právnik+421 911 014 582
MEDIÁLNE A PROPAGAČNÉ ODDELENIE
Monika JURIGOVÁriaditeľ oddelenia / tlačový hovorca+421 2 3910 3129 / +421 918 681 166
Lucia PETRINCOVÁmanažér digitálnych médií+421 2 3910 3112 / +421 904 691 696
Branislav SARŇÁKsenior PR manažér+421 2 3910 3131 / +421 911 374 853
Peter ŠURÍNsenior PR manažér+421 2 3910 3129 / +421 911 014 587
Peter ZEMANjunior PR manažér+421 2 3910 3131 / +421 905 529 128
Roman FERSTLfotograf+421 2 3910 3131 / +421 904 700 978


NADÁCIE
Juraj ČURNÝmanažér Nadácie Slovenského futbalu+421 2 3910 3106 / +421 903 461 772
NTC SENECFAX: + 421 2 4564 7117
Július PAUERriaditeľ NTC Senec+421 2 4564 7119 / +421 902 937 032
Eduard BEŇOadministratívno-organizačný a zdravotnícky pracovník
Karol ZELENKAprevádzkar
Roman KOPRIVAprevádzkar
NTC POPRAD

Ján KARAFFA

riaditeľ NTC Poprad+421 52 785 1880 / +421 905 410 557
Vladimír MATEJKAprevádzkar+421 918 738 102

Rastislav BARILLA

prevádzkar
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.