Stanovy

28.02.2020 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 28.02.2020 (účinné od 28.02.2020)
(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 28.02.2020)

28.02.2020 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 28.02.2020 (účinné od 28.02.2020)
(úplné znenie stanov na stránke Učenej právnickej spoločnosti; textová verzia s možnosťou vyhľadávania a prelinkami na súvisiace normy)

27.06.2019 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 27.06.2019 (účinné od 27.06.2019)
(verzia schválená MV SR aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 01.03.2019)

28.02.2020 - Stanovy SFZ - anglická verzia / Statutes of the Slovak Football Association
(PDF file, approved at The Conference of Slovak Football Association 28.02.2020)

17.02.2020 - Správa o kontrolnej činnosti č. 008/2020 vo veci posúdenia stanov SFZ s národnou legislatívou (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe)

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.