Licenčná komisia (LcK)


ZLOŽENIE KOMISIE

Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník) 

Boris BRENČIČ (člen – odborník pre právne licenčné kritériá)

Vladimír BRENČIČ (člen - odborník pre právne licenčné kritériá)

Ivan DEŽĎ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Tomáš ĎURÍK (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Ján FAŠUNG (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Daniel CHMURNÝ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Peter MICHALÍK (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Miloslav RICHNÁK (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Andrej ROZVADSKÝ (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Milan SLÁDKOVIČ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Správa o licenčnom cykle 2019-2020.pdf
Certifikát SGS 2020.jpg
Štatút licenčnej komisie SFZ.pdf

LICENČNÉ KONANIE - SMERNICE, TERMÍNY, CIELE


Harmonogram licenčných konaní v licenčnom cykle 2020-2021.pdf
2020-21_Dôležité termíny UEFA FFP.pdf
Ciele kluboveho licencneho systemu 2020-2021.pdf
Smernica klubového licenčného systému SFZ 2018 (overená UEFA) .pdf

KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM


Ustanovenia UEFA FFP a finančného monitorovania klubov, vydanie 2018.pdf
Základné princípy a zásady riadenia KLS a finančného monitorovania klubov.pdf
2017_Koordinátor pre hendikepovaných divákov (ENG).pdf
Príručka koordinátora styku s fanúšikmi.pdf

LICENČNÉ KONANIA pre klubové súťaže UEFA, FORTUNA ligu a II. ligu mužov

Kontaktný adresár licenčnej administratívy, všeobecne platné výklady a usmernenia

Adresár licenčnej administratívy .doc
2019-22_Zoznam licencnych komisarov P.pdf
Intolerancia_10 bodový plán UEFA.pdf
Usmernenie k dokladovaniu transferových aktívit žiadateľa o licenciu.pdf
Výklad k platbám solidarity a tréningových kompenzácií (čl. 58).pdf
USMERNENIE_OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE.pdf
2020_Child Safeguarding Policy.pdf
Usmernenie_Integrita futbalu.pdf

Vyhlásenia, formuláre a tlačivá k plneniu požiadaviek licenčných kritérií

ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

PERSONÁLNO - ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

LICENČNÉ KONANIA SFZ MLÁDEŽE


Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ_FINAL_novela 06.11.2018.pdf
Priloha c. 1_Podmienky pre udelenie licencie mladeze SFZ.pdf
Priloha c. 2_Casovy harmonogram licencneho konania mladeze SFZ.pdf
Priloha_tabulka_sankcie.pdf

LICENČNÉ KONANIE PRE VSTUP DO UEFA LIGY MAJSTROV ŽIEN


OZNAMY A INFORMÁCIE

Licenčná administratíva SFZ oznamuje autorizovaným osobám pre UEFA FFP klubov – účastníkov klubových súťaží UEFA 2020/2021 – že systém BOARD je otvorený pre vkladanie údajov k 30.9.2020. Údaje je potrebné vložiť najneskôr do 10.10.2020 a odoslať na úroveň SFZ.

ZVEREJNENIE FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ KLUBOV A VYHLÁSENÍ O MLČANLIVOSTI


Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2019.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2019.zip
Platby klubov sprostredkovatelom za rok 2018.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2018.pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.