Licenčná komisia (LcK)

ZLOŽENIE KOMISIE

Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník) 

Boris BRENČIČ (člen – odborník pre právne licenčné kritériá)

Vladimír BRENČIČ (člen - odborník pre právne licenčné kritériá)

Ivan DEŽĎ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Tomáš ĎURÍK (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Ján FAŠUNG (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Daniel CHMURNÝ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Peter MICHALÍK (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Miloslav RICHNÁK (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Andrej ROZVADSKÝ (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Milan SLÁDKOVIČ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Štatút Licenčnej komisie SFZ (0613).pdf
Certifikát SGS 2020.jpg

AKTUÁLNY LICENČNÝ CYKLUS, SMERNICA KLUBOVÉHO LICENČNÉHO SYSTÉMU

 

Harmonogram licenčných konaní v licenčnom cykle 2020-2021.pdf
2020-21_Dôležité termíny UEFA FFP.pdf
Ciele kluboveho licencneho systemu 2020-2021.pdf
Smernica KLS SFZ, vydanie 2018 - novelizácia z 1.12.2020 preverená UEFA.pdf

FINANČNÉ MONITOROVANIE KLUBOV A VŠEOBECNE PLATNÉ DOKUMENTY


Ustanovenia UEFA FFP a finančného monitorovania klubov, vydanie 2018.pdf
Základné princípy a zásady riadenia KLS a finančného monitorovania klubov.pdf
2017_Koordinátor pre hendikepovaných divákov (ENG).pdf
Príručka koordinátora styku s fanúšikmi.pdf
Adresár licenčnej administratívy .pdf
Usmernenie_Integrita futbalu.pdf
2019-22_Zoznam licencnych komisarov P.pdf
Intolerancia_10 bodový plán UEFA.pdf
Usmernenie k dokladovaniu transferových aktívit žiadateľa o licenciu.pdf
Výklad k platbám solidarity a tréningových kompenzácií (čl. 58).pdf
USMERNENIE_OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE.pdf
2020_Child Safeguarding Policy.pdf

LICENČNÉ KONANIA - Klubové súťaže UEFA, FORTUNA liga a II. liga mužov - tlačivá, vyhlásenia a formuláre

ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Zoznam družstiev klubu.docx
Zoznam pridružených družstiev (klubov).doc
Zoznam hráčov s profesionálnou zmluvou.doc
Výklad k pravidlám ... (čl. 30).doc

PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Práva a povinnosti (čl. 50 a 83).doc

PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Zoznam oprávnenych osôb.doc
Právna štruktúra žiadateľa o licenciu.xlsx

FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Vyhlásenie audítora klubu.doc
Vyhlásenie_finančný perimeter (čl. 55).doc
Právna štruktúra žiadateľa o licenciu.xlsx
Finančné kritériá - zamestnanci (čl. 59).doc
Finančné kritériá_tabuľky.xlsx
Identifikačná tabuľka hráčov.xlsx
Platby klubov sprostredkovateľom (čl. 56a).docx
2020-21_Doplňujúca finančná informácia_FL.xlsx
2020-21_Doplňujúca finančná informácia_II. liga.xlsx

LICENČNÝ SYSTÉM SFZ MLÁDEŽE


Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ_FINAL_novela 06.11.2018.pdf
Priloha c. 1_Podmienky pre udelenie licencie mladeze SFZ.pdf
Priloha c. 2_Casovy harmonogram licencneho konania mladeze SFZ.pdf
Priloha_tabulka_sankcie.pdf

LICENČNÝ SYSTÉM V KLUBOVÝCH SÚŤAŽIACH ŽIEN

Licenčné kritériá pre štart v UEFA Lige majstrov žien.pdf
Licenčné kritériá pre štart v I. lige žien.pdf

INFORMÁCIE A OZNAMY

Licenčná administratíva SFZ:

Oznamuje, že počas januára 2021 prebieha doprogramovanie a následné testovanie elektronického modulu licenčných konaní SFZ, podľa požiadaviek z ostatného licenčného konania. Licenčné konania pre klubové súťaže UEFA, FORTUNA ligu a II. ligu mužov budú v systéme otvorené k 1.2.2021.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že kontaktným osobám, uvedeným v prihláške do licenčného konania v licenčnom cykle 2020/2021, bola elektronickou poštou zaslaná špecifikácia licenčnej dokumentácie, podľa ktorej treba pripravovať licenčnú dokumentáciu pre nastávajúce licenčné konanie.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XV. licenčný workshop sa priebežne pripravuje na posledný februárový týždeň. Presný termín, miesto a spôsob vykonania workshopu sa priebežne rieši a bude závisieť od platnosti opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. O situácii budú kluby priebežne informované v nasledujúcich ÚS.

ZVEREJŇOVANIE A OSTATNÉ

2020_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
2019_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2019.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2019.zip
Platby klubov sprostredkovatelom za rok 2018.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2018.pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.