Grassroots

Slovenský futbalový zväz v rámci svojho Grassroots programu podporuje rôzne formy futbalu. Futbal je hra všetkých, bez rozdielu pohlavia, veku, náboženstva, zdravia, rasy, sociálneho statusu. Tu nie je miesto pre diskrimináciu a navyše ponúka spoločenské príležitosti a športovú hodnotu. Cieľom programu je zvyšovanie členskej základne SFZ.

Kontakt:

Koordinátor grassroots futbalu SFZ

Vladimír Lupták

+421 902 937 002

vladimir.luptak@futbalsfz.sk

Administratívny pracovník grassroots futbalu SFZ

Cyril Janoško

+421 918 900 425

cyril.janosko@futbalsfz.sk

Koordinátor a tútor školských futbalových aktivít SFZ

Martin Pohlod

+421 905 248 099

martin.pohlod@futbalsfz.sk

Krajskí grassroots koordinátori SFZ

BA

Pavel Príkopa

+421 905 474 471

pavel.prikopa@futbalsfz.sk

TN

Dušan Raninec

+421 903 666 822

trenerka9@precin.eu

NI

Štefan Labay

+421 905 420 014

stefan.labay.st@gmail.com

ZA

Igor Bella

+421 905 412 378

igi.bella@gmail.com

BB

Patrik Palider

+421 903 254 268

patrik.palider@gmail.com

PO

Peter Vandraško

+421 908 995 807

vandro10@centrum.sk

KE

Cyril Migaš

+421 905 756 296

migas.cyril@gmail.com

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.