Grassroots

Kalendár

Pre zvolené obdobie neboli nájdené žiadne udalosti.

Slovensky futbalový zväz v rámci svojho Grassroots programu podporuje rôzne formy futbalu. Futbal je hra všetkých, bez rozdielu pohlavia, veku, náboženstva, zdravia, rasy, sociálneho statusu. Tu nie je miesto pre diskrimináciu a navyše ponúka spoločenské príležitosti a športovú hodnotu. Cieľom programu je zvyšovanie členskej základne SFZ.


COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.