Dajme spolu gól

USMERNENIE SFZ - DSG K MIMORIADNYM OPATRENIAM VLÁDY A ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR.pdf

Chcete sa prihlasiť do projeku Dajme spolu gól? Kliknite sem!

Prihlasovanie je od 17.8.2020 do 03.10.2020

  • Postup registrácie MŠ a ZŠ nájdete >> TU! 
  • Rovnaký postup platí aj pre MŠ a ZŠ, ktoré boli zapojené minulý školský rok a potrebujú dodatokom k zmluve na nový školský rok.

MATERSKÉ ŠKOLY

Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje do piatého školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). V školskom roku 2020/21 ponúkame možnosť pokračovať tým materským školám, ktoré boli zapojené do projektu DSG v minulom školskom roku a zároveň ponúkame možnosť zapojiť do projektu novým materským školám alebo základným školám s materskou školou. Každá nová zaregistrovaná škola obdrží športové pomôcky.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Slovenský futbalový zväz v školskom roku 2020/21 rozširuje projekt „Dajme spolu gól“ o možnosť zapojenia základných škôl, tzn. detí z 1.ročníkov základných škôl ako záujmovú činnosť futbal. Do projektu môžu byť zapojené tie základné školy s MŠ, ktoré realizovali projekt na materských školách v minulom školskom roku. Projekt je však otvorený aj ďalším základným školám, ich počet je však limitovaný, preto doporučujeme školám zaregistrovať sa v čo najskoršom termíne. Každá nová zaregistrovaná škola obdrží športové pomôcky.

V prípade otázok o zapojení do projektu Dajme spolu gól nás kontaktujte na email: dajmespolugol@futbalsfz.sk

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.