Manuál na vytvorenie aktivity

MANUÁL  NA VYTVORENIE FUTBALOVEJ AKTIVITY na MŠ / ZŠ s MŠ / ZŠ k projektu DAJME SPOLU GÓL  v školskom roku 2020/21

1.    Pre vytvorenie aktivity je potrebné, aby sa tréner prihlásil na stránke www.dajmespolugol.sk a klikol vpravo hore na "SPRÁVA ŠKOLY“. Po kliknutí budete presmerovaný na prihlasovaciu obrazovku, kde zadáte prihlasovacie údaje.

2.    Prihlásenie cez svoje konto Prihlasovacie meno a heslo ste si vytvorili pri registrácií na platforme SportNet a je potrebné ich opätovne zadať. Následne kliknete na tlačidlo „Autorizovať“. Po úspešnom overení Vašich prihlasovacích údajov Vás pustí ďalej do systému. 

3.    Hneď na úvodnej obrazovke máte možnosť vybrať organizáciu (MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ) zo zoznamu, ktoré máte ako tréner priradené.

4.    Vytvorenie novej aktivity

 • Ako prvý krok je nevyhnuté vytvoriť "Miesto konania“ pre nový školský rok a druhý krok je "Trieda“.
 • Tieto dva kroky je potrebné urobiť LEN pred vytvorením prvej aktivity v novom školskom roku.
 • Miesto konania vytvoríte nasledovne:
 • vpravo dole políčko – "Vytvoriť nové miesto konania"
 • vypíšte adresu a kliknete na políčko vpravo dole "Uložiť“
 • Triedy vytvoríte nasledovne:
 • vpravo dole políčko – "Vytvoriť novú triedu"
 • vypĺňate názov triedy (napr.: 1.A ...) a kliknete vpravo dole "Uložiť“
 • následne si viete pridať žiakov do triedy ak rodič zaregistroval žiaka v novom šk. roku.
 • Nezabudnúť na záver kliknúť vpravo dole na políčko "Uložiť“

5.    Keď už máte vytvorené „MIESTO KONANIA“ a „TRIEDU“, kliknete na políčko "Športové aktivity" a následne vpravo dole "Vytvoriť novú aktivitu“

Pre vytvorenie novej aktivity je nevyhnutné zadať niekoľko povinných údajov: 

 1. Názov aktivity
 2. Vybrať školský rok
 3. Dátum konania
 4. Začiatok aktivity
 5. Koniec aktivity
 6. Miesto konania si vyberiete z možnosti (ak nemáte možnosť výberu, je potrebné vytvoriť miesto konania - viď. obrázok nižšie)
 7. Triedu si vyberiete z možnosti (ak nemáte možnosť výberu, je potrebné vytvoriť triedu - viď. obrázok nižšie)
 8. Zaškrtnúť – kliknúť na políčko "Publikované"
 9. Popis:
 10. krátky popis futbalovej aktivity vrátane počtu detí (chlapcov a dievčat) na aktivite 
 11. pridať 3 - 4 fotky z aktivity
 12. pripadne krátke video
 13. Posledný krok – potvrdiť vytvorenie aktivity kliknutím na tlačidlo "Uložiť“ vpravo dole
MANUÁL NA VYTVORENIE FUTBALOVEJ AKTIVITY 2020_21.pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.