angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Právne informácie

Webstránka www.futbalsfz.sk a jej obsah sú chránené copyrightom, autorskými právami a inými formami právnej ochrany intelektuálnych vlastníckych práv, ktorých vlastníkom je Slovenský futbalový zväz alebo tretie strany. Reprodukovanie alebo použitie materiálov alebo informácií tu uvedených a publikovaných (články, grafické spracovania, obrázky, fotgrafie, audio a video materiály a pod.) je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Slovenského futbalového zväzu.

Webstránka obsahuje aj hypertextové odkazy na stránky tretích strán. Slovenský futbalový zväz nezodpovedá za bezpečnosť alebo správnosť webstránok tretích strán. Prístup na stránky z hypertextových odkazov je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek informácie alebo požiadavky môžete adresovať na Slovenský futbalový zväz, oddelenie komunikácie a PR (webmaster@futbalsfz.sk).