Projekt 2019 - 2021

Projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 2019-2021.pdf
Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
Rozdelenie finančných prostriedkov v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021.pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.