angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Správy

SFZ vydal ďalšie rozhodnutia v prípadoch narušenia integrity futbalových súťaží

05. Október 2018
BRATISLAVA (SFZ) - V nadväznosti na minulotýždňové verdikty Senátu disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže boli v kauze podozrenia z manipulácie najvyšších súťaži vydané ďalšie rozhodnutia.

Oficiálne stanovisko SFZ k prvým sankciám DK SFZ pre hráčov podozrivých z manipulácie stretnutí najvyšších slovenských súťaží

28. September 2018
BRATISLAVA (SFZ) - Od konca júna 2018 prebiehalo disciplinárne konanie v súvislosti s podozrením z narušenia integrity futbalových súťaží na Slovensku. Počas trvania disciplinárneho konania dostali všetci podozriví a svedkovia možnosť predstúpiť pred Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže a podať vysvetlenie v predmetnej veci.

SFZ: Projekt boja s match-fixingom pokračuje

09. Január 2018
BRATISLAVA (SFZ/pš) – Projekt pokračuje. Slovenský futbalový zväz ho odštartoval už v roku 2016, vlani postupoval podľa stanoveného časového harmonogramu až do decembra a naň nadväzuje aj v roku 2018.

Čavoj: Manipulátori zápasov sa zameriavajú na stále mladších hráčov

24. August 2017
BRATISLAVA (SFZ/šat) - Projekt, ktorý už vlani odštartoval Slovenský futbalový zväz (SFZ), a ktorého cieľom bolo oboznámiť slovenských futbalistov s rizikami, spojenými s ovplyvňovaním športových súťaží, tzv. match-fixingu pokračoval aj tento rok ďalšími prednáškami po celom Slovensku. Od Bratislavy až po Bardejov ho prezentoval asistent oddelenia Integrita futbalu Jakub Čavoj.

Jasné kroky SFZ k integrite

19. Apríl 2017
BRATISLAVA (SFZ/JAKUB ČAVOJ) - Na Slovensku takmer neexistujú fundované a tematicky obsiahle materiály, zaoberajúce sa korupciou v športe, preto sa oddelenie integrity SFZ rozhodlo vytvoriť súhrn najdôležitejších poznatkov na našej stránke, futbalsfz.sk.

Vyhodnotenie dotazníka „match-fixing“ (školenie klubov Fortuna ligy)

27. Júl 2016
BRATISLAVA (SFZ) Prinášame výsledky anonymného dotazníka uskutočneného medzi hráčmi a realizačnými tímami mužstiev Fortuna ligy

Vieme v slovenskom futbale čeliť match-fixingu?

15. Február 2016
BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) – Tri týždne trvala realizácia projektu, ktorý pripravil Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Únia ligových klubov (ÚLK) v spolupráci so spoločnosťou Indexxdata Sport Security Consulting pre všetky kluby Fortuna ligy a ktorého cieľom bolo oboznámiť hráčov A tímov a staršieho dorastu s rizikami, spojenými s ovplyvňovaním športových súťaží, tzv. match-fixingu, má za sebou polovicu realizácie.

Ako čeliť match-fixingu?

18. Január 2016
BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) – Prvá časť projektu, ktorý pripravil Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Únia ligových klubov (ÚLK) v spolupráci so spoločnosťou Indexxdata Sport Security Consulting pre všetky kluby Fortuna ligy a ktorého cieľom je oboznámiť hráčov A tímov a staršieho dorastu s rizikami, spojenými s ovplyvňovaním športových súťaží, tzv. match-fixingu, má za sebou polovicu realizácie.

Ako čeliť snahám o ovplyvňovanie zápasov

11. Január 2016
BRATISLAVA (SFZ) - Počas januára sa v kluboch najvyššej ligovej súťaže uskutočnia semináre z integrity futbalu, zamerané na tému ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí, tzv. match-fixingu.