SFZ - Po bilancovaní činnosti komora pre riešenie sporov SFZ na prahu volieb

pondelok, 17.09.2018
|
Posledná aktualizácia 11.7.2019 15:31

BRATISLAVA (SFZ) – Komora SFZ pre riešenie sporov bilancovala činnosť od svojho vzniku.BRATISLAVA (SFZ) – Komora SFZ pre riešenie sporov bilancovala činnosť od svojho vzniku.

Hlavné slovo pri skladaní účtov patrilo predsedovi komory Miroslavovi Hlivákovi. Ten sa poďakoval členom, ktorých funkčné obdobie sa začalo v roku 2014, aj ďalším, ktorá sú členmi od roku 2016. 
Podľa Hliváka, je “činnosť komory úspešná a efektívna, keďže od roku 2014 ku dňu uskutočnenia zasadnutia pléna, teda 13. septembra 2018,  prijala komora celkovo 199 prípadov, z ktorých  vyriešila 178.“

Člen výkonného výboru SFZ pre legislatívno-práve otázky Peter Sepeši zdôraznil, že členovia komory vo všeobecnosti majú významný podiel zodpovednosti na jej fungovaní a riešení sporov vo futbalovej komunite a preto je nevyhnutné, aby aj navrhovatelia budúcich členov komory, teda kluby a hráči, pristupovali k voľbám zodpovedne. A navrhovali takých kandidátov, ktorí majú dostatočnú odbornú a časovú kapacitu.

Tajomník komory Michael Válek informoval o nastavajúcich voľbách. Budú sa konať od 18. do 22. októbra 2018 prostredníctvom ISSF a budú sa voliť
- štyria členovia komory za kluby profesionálneho futbalu 
- dvaja členovia komory za kluby amatérskeho futbalu 
- štyria členovia komory za hráčov profesionálneho futbalu 
- dvaja členovia Komory za hráčov amatérskeho futbalu 
 

Kandidátov na členov komory je možné navrhovať od 14. septembra 2018 od zverejnia úradnej správy SFZ na webovom sídle SFZ do 9. októbra 2018 do 23:59. Navrhovať ich môžu subjekty podľa článku 6 ods. 3 až 5 poriadku komory. Nevyhnutné dokumenty pre adepta, priložené ku kandidatúre sú samotný návrh, životopis, motivačný list, súhlas s kandidatúrou a súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov SFZ. Kandidatúru je možné poslať poštou do sídla SFZ alebo prostredníctvom elektronickej adresy na michael.valek@futbalsfz.sk
Vedúci právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek predstavil webovú podstránku, určenú pre voľby do komory na webovom sídle SFZ, má názov Voľby 2018. “Na nej budú zverejnené všetky informácie o voľbách, vrátane všetkých potrebných materiálov a dokumentov, ktoré je na kandidatúru za člena komory potrebné vyplniť a predložiť.“ Súčasne dal do pozornosti členom komory jej vlastnú webovú stránku, na ktorej si môžu overiť svoje funkčné obdobie a subjekty, za ktoré boli zvolení.


Peter Šurin
Značky
Osoba
Osoba
SFZ
komisia pre riešenie sporov
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.