SFZ - Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou“

Posledná aktualizácia 03.9.2020 14:43

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz vyhlásil dňa 2. 9. 2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou“ s predpokladanou hodnotou zákazky 3,2 mil. eur a lehotou na predkladanie ponúk do 25.9.2020, ktorý bude financovaný z investičného programu UEFA HatTrick V. 

Podrobnejšie informácie k výzve na predloženie cenových ponúk vrátane súťažných podkladov sú uverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3106715 .

Značky
Autor
SFZ
SFZ
Verejné obstarávanie
Mohlo by vás zaujímať

2021 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

22.4.2021 14:13

2020 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:14

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.