SFZ - Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou“

Posledná aktualizácia 03.9.2020 14:43

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz vyhlásil dňa 2. 9. 2020 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou“ s predpokladanou hodnotou zákazky 3,2 mil. eur a lehotou na predkladanie ponúk do 25.9.2020, ktorý bude financovaný z investičného programu UEFA HatTrick V. 

Podrobnejšie informácie k výzve na predloženie cenových ponúk vrátane súťažných podkladov sú uverejnené na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3106715 .


SFZ
Značky
Autor
SFZ
SFZ
Verejné obstarávanie
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.