Kontinuálne vzdelávanie

Dýchanie, hlboký stabilizačný systém, kompenzácia a prevencia zranení - 4.9.2021.pdf
Dýchanie, hlboký stabilizačný systém, kompenzácia a prevencia zranení - 7.8.2021.pdf
Od 03. 05. 2021 - Kontinuálne vzdelávanie trénerov SFZ.pdf
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.