Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

Posledná aktualizácia 25.9.2020 12:48

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_10.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U255: Jakub Nemec (FK Senica, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 21.9.2020.

U256: Matúš Katunský (Slavoj Trebišov, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 24.9.2020.

U257: Marek Václav (FC Petržalka, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera nohou v súboji o loptu pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 24.9.2020.

U258: Sofia Brizláková (FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LD WU19), vylúčená za HNS – kopnutie súperky nadmernou silou do oblasti kolena mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 20.9.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U259: John Edwin Garcia Castillo (ŠK Slovan Bratislava, II. liga), od 24.9.2020.

U260: Jakub Matula (MFK Dukla Banská Bystrica, I. LMD U17), od 20.9.2020.

U261: Pavol Gostič (1024970, SDM Domino, II. LSD U19, T), od 13.9.2020. DS si menovaný už vykonal.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U262: Peter Chríbik (FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa, Fortuna liga), od 20.9.2020.

U263: Dominik Špiriak (FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa, Fortuna liga), od 20.9.2020.

U264: Miroslav Keresteš (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 20.9.2020. DS si menovaný už vykonal.

U265: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 9. kola II. ligy FC Košice – ŠK Slovan Bratislava B.

U266: Vladislav Palša (1129583, Partizán Bardejov BŠK, II. liga, AT1). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS (kritika R v priestore tunela smerom do útrob štadióna) po stretnutí 8. kola II. ligy KFC Komárno – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.

U267: TJ Jednota Málinec (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS (poškodenie dverí v šatni hostí) po stretnutí 3. kola Slovnaft cupu ŠK Sásová – TJ Jednota Málinec, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 47/2c a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U268: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U253.

U269: Tomáš Digaňa (FK Dubnica n. Váhom, II. liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR SFZ rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 8. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – MŠK Púchov zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U270: FK Senica (I. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 8. kola I. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U271: FK Lokomotíva Trnava (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 7. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U272: Adam Zbudila (FK Inter Bratislava, II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U214 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020, od 24.9.2020.

FUTSAL:

U273: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené SF.     

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 1.10.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga

Odkladá: 9. kolo Poprad – Podbrezová a 10. kolo Žilina B – Poprad na neurčito.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft cup:

3. kolo: Prešov – Ružomberok, Príbelce – Nitra, Vranov – Michalovce všetky 29.9. o 15:30, Oravské Veselé – Žilina, Radimov – Trenčín obe 30.9. o 15:30, Kvašov – Slovan BA 7.10. o 15:00

U19:

8. kolo: Trenčín – Podbrezová 14.10. o 14:00;

16. kolo: Trnava – Ružomberok v pôvodnom termíne, ale na UT (Slávia Trnava).

U17/16:

8. kolo: Podbrezová – Trenčín 24.10. o 11:00 / 13:15 na UT;

10. kolo: Trnava – Dunajská Streda v pôvodnom termíne, ale na UT (Slávia Trnava);

15. kolo: Trnava – Poprad v pôvodnom termíne, ale na UT (Slávia Trnava).

U19/17:

7. kolo: Skalica – Petržalka 14.10. o 13:00 / 15:30;

9. kolo: Skalica – Senec 21.10. o 13:00 / 15:30.

U15/14:

MFK Skalica odohrá všetky domáce stretnutia na ihrisku Mokrý Háj.

5. kolo: Martin – Lučenec v pôvodnom termíne, ale na UT (Športový park Pltníky), Stropkov – Vranov 25.9. o 14:00 / 16:00, Trnava – Zlaté Moravce 30.9. o 12:00 / 14:00 na UT (Slávia Trnava), JUPIE – Námestovo 7.10. o 14:00 / 16:00;

6. kolo: Podbrezová – B. Bystrica v pôvodnom termíne, ale na UT (Podbrezová – Skalica), Slovan BA – Trnava 3.10. o 10:00 / 12:00 na ihrisku ŠK Slovan Bratislava – Pasienky – hlavné ihrisko;

9. kolo: Trnava – Karlova Ves v pôvodnom termíne, ale na UT (Slávia Trnava);

10. kolo: D. Streda – Petržalka 29.10. o 10:00 / 12:00;

11. kolo: Trnava – Dubnica v pôvodnom termíne, ale na UT (Slávia Trnava);

12. kolo: Trnava – Nitra v pôvodnom termíne, ale na UT (Slávia Trnava).

U13/12:

5. kolo: Námestovo – JUPIE 7.10. o 15:00 / 17:00;

10. kolo: Trnava – Prievidza v pôvodnom termíne, ale na UT (Slávia Trnava).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga, 8. kolo: Slovan BA – Trenčín 4.10. o 10:30.

WU19 / WU15:

6. kolo: Trnava – Petržalka 17.10. o 13:00 / 15:00;

8. kolo: Trnava – N. Zámky 31.10. o 13:00 / 15:00 na UT (Slávia Trnava).

Kontumuje: 1. kolo: D. Lužná – Čaka 6:0, podľa SP, čl. 11/3, s použitím čl.52/j.

Odstupuje na DK SFZ:

FK Čaka, za spôsobenie kontumácie stretnutia 1. kola, nesplnením si povinnosti podľa SP, čl.46/2.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. 29.11.2020 sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Banskej Bystrici, v termíne 23.11.2020 15.2.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA B licencie v Banskej Bystrici, v termíne 21.11.2020 12.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Skalici, v termíne 21.11.2020 28.3.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.11.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

18.10.2020, Stará Ľubovňa Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Stará Ľubovňa. Prihlášky je potrebné zaslať do 9.10.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca) sa uskutočnia 6.10.2020 od 14:00 hod. v Dubnici n. Váhom (BFZ, ZsFZ, ženy FIFA) a 7.10.2020 od 8:30 hod. v Žiline (SsFZ, VsFZ). Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Zemko 3. – 4.10., Tomčík 18. – 22.9., Henček od 22.9., do prihlásenia, Sedlák od 23.9. k dispozícii KR.

Úsek PRospravedlnenie: J. Špivák 30.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje ÚHČ stretnutí 2. kola VARTA futsal ligy:

1.10.2020

19:30 Futsal Team Levice – Futsal Team Komárno (HUSTE.TV)

2.10.2020

20:00 MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina Futsal

20:00 MŠK Mayerson N. Zámky – TNF Prievidza

3.10.2020

19:00 ŠK Makroteam Žilina – MIMEL Lučenec (TV ESO)

Žiada kluby VARTA futsal ligy o dôsledné dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravia SR, regionálnych úradov verejného zdravia SR, ako aj Protokolu osobitných opatrení v súvislosti s minimalizáciou šírenia ochorenia COVID-19.

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF:

Delegovanie R a D na 2. kolo VARTA futsal ligy:

1.10.2020

19:30 Futsal Team Levice – Futsal Team Komárno (Fischer, Grom, Bohun, Krchňavý).

2.10.2020

20:00 MIBA B. Banská Bystrica – MŠK Žilina Futsal (Kopec, Havrila, Mózer, Kubinec).

20:00 MŠK Mayerson N. Zámky – TNF Prievidza (Matula, S. Nemček, Botka, Ploštica).

3.10.2020

19:00 ŠK Makroteam Žilina – MIMEL Lučenec (Belavý, Bublávek, Behančin, Badura).

Ospravedlnenia R a D: Behančin 2. – 4.10., Botka 3.10., Ploštica 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 14.11., 21.11., 5.12. a 12.12.2020, 9.1., 16.1., 23.1., 30.1., 13.2., 20.2., 27.2. a  6.3. 2021

Oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov SF sa uskutoční 16.10.2020 o 18:00 hod. v Bratislave, Čiližská 1. Kontaktná osoba Lukáš Peško. Zúčastnia sa: Peško, Šlapka, Brutvanová, Budáč ml., D. Kováčik a M. Cisko.

Oznamuje, že náhradný seminár delegátov SF sa uskutoční 3.10.2020 o 18:00 hod. v Lučenci. Kontaktná osoba Marcel Kubinec.

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základná registrácia:

1209207 Tibor Keil (Futsal Team Komárno), 1230063 Dominik Mokrý (TNF Prievidza).

Prestup:

1316481 Filip Kráľ (MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina), 1271153 Igor Marko (Wild Boys '02 Bratislava – MIBA B. Bystrica), 1291188 Adrián Procháczka (MFsK Nitra – MŠK MAYERSON N. Zámky), 1319908 Štefan Rečka (MFK Ivekol N. Zámky – MŠK MAYERSON N. Zámky)

Prestup s obmedzením:

1302982 Oliver Medviď (Bonafu – Pinerola 1994 Futsal Academy) – do 30.6.2021.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že pohovor so záujemcami o získanie licencie sprostredkovateľa sa uskutoční 15. októbra 2020 o 10:00 hod. v sídle SFZ v Bratislave, Tomášikova 30/C, 5. poschodie.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

22.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.