www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 11 zo dňa 14. 9. 2018

štvrtok, 13.09.2018
|
Posledná aktualizácia 14.9.2018 12:14

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VOLEBNÁ KOMISIA

Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa pod dohľadom volebnej komisie SFZ uskutočnia prostredníctvom ISSF v súlade s:

 • článkom 59 Stanov SFZ;
 • článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ;
 • Čl. 6, ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Termín volieb:   

18. – 22. október 2018

Osoby, oprávnené navrhovať kandidátov:

 • kluby profesionálneho futbalu – navrhujú  iba kandidátov za kluby súťažiace v dvoch najvyšších súťažiach mužov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;
 • kluby amatérskeho futbalu – navrhujú iba kandidátov za kluby organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;
 • aktívni hráči profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;
 • aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas.

Požadované dokumenty a prílohy k návrhu kandidáta:

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. motivačný list;
 3. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ – v prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre individuálneho člena a zaslať ho na poštovú adresu SFZ;
 4. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 5. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 6. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 7. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SFZ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje).

Zasielanie návrhov a ich príloh:

Návrhy kandidátov a ich prílohy zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na:

elektronickú adresu:

michael.valek@futbalsfz.sk

poštovú adresu:

Komora SFZ pre riešenie sporov

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Termín, dokedy je možné zasielať návrhy kandidátov:

Návrhy kandidátov je možné, spolu s prílohami, zasielať do 23:59 hodiny, dňa 9. októbra 2018. Na všetky návrhy a prílohy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, sa nebude prihliadať.

Ďalšie informácie k voľbám členov „Komory“ budú priebežne publikované:

 • na webstránke SFZ;
 • v úradných správach SFZ

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži – oznamuje:

Komisia pre riadenie II. ligy sa zaoberala námietkou Slavoja Trebišov na neoprávnený štart hráča FC Petržalka v stretnutí 7. kola. Námietku považuje za neopodstatnenú, nakoľko RS, čl. 10 hovorí, že hráč je povinný mať pred svojím prvým štartom v kategórii dorastu alebo dospelých platný doklad telovýchovného lekára, s výslovným uvedením jeho súhlasu k štartu hráča v kategórii dorastu alebo dospelých a taktiež súhlas rodičov, resp. zákonných zástupcov. Hráč Peter Sokol absolvoval lekársku prehliadku dňa 12. 7. 2018, čiže pred jeho prvým štartom dňa 20. 7. 2018 a tieto doklady predložil riadiacemu orgánu (ORS), aj keď do hry ani raz nezasiahol. Preto žiadosť o kontumáciu zamieta.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje: 

Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

Žiada FK do 18. 9. 2018 o písomné vyjadrenie, z akého dôvodu nie je nahratý videozáznam zo stretnutia, v zmysle RS, čl. 27/e:

U19:

1. kolo: Ružomberok – Senica, Trenčín – Nitra;

2. kolo: Nitra – Prešov, Trnava – Podbrezová;

3. kolo: Ružomberok – Poprad, Trenčín – Trnava;

4. kolo: D. Streda – Michalovce, Trnava – Prešov, Ružomberok – Slovan BA;

5. kolo: Trenčín – Žilina.

U17:

1. kolo: D. Streda – Podbrezová;

2. kolo: Trenčín – D. Streda, Ružomberok – Žilina;

3. kolo: Poprad – Ružomberok, Trnava – Trenčín, D. Streda – Prešov, Žilina – Slovan BA  (nahratý len 1. polčas);

4. kolo: Trenčín – Senica;

5. kolo: Poprad – Slovan BA, Ružomberok – Podbrezová , Žilina – Trenčín, Trnava – Michalovce, D. Streda – Nitra.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 3. kolo: Most pri Bratislave – Spartak Trnava 26. 9. o 16:00.

U17/16:

7. kolo: Ružomberok – Prešov, v pôvodnom termíne, ale na UT v Ružomberku;

9. kolo: Ružomberok – Nitra  5. 10. o 12:00 / 14:15 na UT v Ružomberku, Slovan BA – Michalovce  6. 10. o 13:00 / 15:15.

U15/14:

4. kolo: Spišská Nová Ves – Poprad  20. 9. o 15:00 / 17:00, Trebišov – Michalovce  23. 9. o 10:00 / 12:00, Dubnica – D. Streda 21. 9. o 13:00 / 15:00.

U13/12:

4. kolo: B. Bystrica – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Kremničke;

5. kolo: Prešov – Bardejov  1. 10. o 15:00 / 16:30;

10. kolo: Púchov – Slovan BA  31. 10. o 14:30 / 16:00.

ŠTK – ženský futbal:

Žiada GFC Topoľčany (WU15) o písomné vyjadrenie, z akého dôvodu nenastúpili na stretnutie 3. kola Prievidza – Topoľčany, do 18. 9. 2018.

Žiada FK do 18. 9. 2018,  o písomné vyjadrenie, z akého dôvodu nie je nahratý videozáznam zo stretnutia, v zmysle RS, čl. 27/e:

I. liga:

1. kolo: Trnava – NMŠK (nahratý len 1. polčas), Lokomotíva Košice – Ružomberok;

2. kolo: Ružomberok – Nitra, Žilina – Nitra;

3. kolo: Myjava – Ružomberok, Žilina – NMŠK.

Schvaľuje:

Slovenský pohár žien, 2. kolo: Lokomotíva Košice – Žilina,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Čermeľ.

I. liga, 6. kolo: B. Bystrica – Slovan BA 30. 9. o 10:00.

II. liga, skupina A, 6. kolo: Nové Zámky – Komárno  30. 9. o 14:00.

II. liga, skupina B:

3. kolo: ViOn ZM – Beluša  7. 10. o 14:30;

5. kolo: ViOn ZM – Prievidza  6. 10. o 14:30.

II. liga, skupina C, 8. kolo: Poprad – L. Mikuláš  20. 10. o 15:00.

WU19/WU15:

4. kolo: Topoľčany – Trenčín,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Práznovciach, Dubnica/Beluša – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT v Dubnici n. Váhom, Poprad – Lokomotíva Košice, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Poprad – Veľká.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U220: Michal Kraľovič (1. FC Tatran Prešov, II. liga), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9. 9. 2018.

U221: Patrik Paulen (FC Spartak Trnava, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS – stiahnutie súpera pred PÚ v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10. 9. 2018.

U222: Oliver Prílepok (MFK Ružomberok, I. LMŽ U12), vylúčený za HNS – sotenie súpera nebezpečným spôsobom do murovaného oplotenia pri hracej ploche, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 10. 9. 2018.

U241: Barbora Šedivá (Spartak Myjava, Slovenský pohár ženy), vylúčená za HNS – urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 13. 9. 2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U223: Andrej Labuda (FK Inter Bratislava, II. liga).

U224: Adrián Sivoň (MFK Ružomberok, I. LMD U17).

U225: Vladislav Cicek (MŠK Žilina, I. LMD U17), všetci od 9. 9. 2018.

U226: Martin Mrva (MFK Ružomberok, I. LMŽ U12), od 10. 9. 2018.

U227: Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), od 13. 9.2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U228: Roman Zemko (KFC Komárno, II. liga).

U229: Vladimír Pončák (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), obaja od 9. 9. 2018.

U230: FC Lokomotíva Košice. Berie na vedomie stanovisko klubu k U213 a za HNS športového riaditeľa Róberta Jana (vulgárne pokriky voči DO) počas stretnutia 7. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U231: FC Nitra (Slovnaft Cup).Upozorňuje klub na splnenie U214, do 18. 9. 2018.

U232: TJ Družstevník Dvory n. Žitavou (Slovnaft Cup). Upozorňuje klub na splnenie U215, do 18. 9. 2018.

U233: MFK Zvolen. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/61/2017 v právnej veci navrhovateľa Anton Jánoš, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 6. 2018 a vykonateľnosť dňa 30. 6. 2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom Anton Jánoš alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U234: FC Nitra. Na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (napadnutie US) počas prípravného stretnutia medzi FC Nitra – SK Slavia Praha, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 18. 9. 2018.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U235: Matheus Ferreira Ribeiro (MIMEL Lučenec, VARTA Futsal liga), od 8. 9. 2018.    

U236: Victor Seiji Martins De Souza (Pinerola Futsal 1994 Bratislava, VARTA Futsal liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie R a D Exekutívy SF, konanie voči menovanému za udelenie 2. ŽK/ČK v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky 2. ŽK/ČK, podľa čl. 78/5 DP.

U237: Petterson Bruno Moura Da Silva (1384544, Pinerola Futsal 1994 Bratislava). Berie na vedomie stanovisko klubu a Exekutívy SF v oblasti športovo-technických konaní a za neoprávnený štart hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 53/2b DP, od 13. 9. 2018. Zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U753, zo dňa 5. 4. 2018 najskôr vykoná DS (1 súťažné stretnutie), podľa čl. 40/3 DP.

U238: Ladislav Mikita (1351288, Pinerola Futsal 1994 Bratislava). Berie na vedomie stanovisko klubu a za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl. 16/2 a čl. 19/1 DP, od 13. 9. 2018.

U239: Vladimír Ambrozek (1084656, Pinerola Futsal 1994 Bratislava). Berie na vedomie stanovisko klubu a za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl. 16/2 a čl. 19/1 DP, od 13. 9. 2018.

U240: Milan Herko (1142093, Pinerola Futsal Bratislava 1994). Berie na vedomie stanovisko klubu a za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b a čl. 16/2 DP, od 13.9.2018.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20. 9. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje v Poprade Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (22. 9. – 27. 10. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 14. 9. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že ÚFTS, dňa 24. 9. 2018  organizuje v Nitre Medzinárodný seminár trénerov ÚFTS, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U16 (ihrisko NTC Senec):

18. 9. o 16:30         Slovensko – Čierna Hora                    Chromý, Borsányi, Štofík, Parilák;

20. 9. o 11:00         Slovensko – Čierna Hora                    Mastiš, Ferenc, Henček, T. Straka.

Ospravedlnenia: Capík 15. 9. – zrušenie ospravedlnenia, Súkeníková 20. 10., Lauer 18. – 21. 9., Vitko 26. 9., T. Straka 29. – 30. 9., M. Krivošík od 12. 9. PN, do prihlásenia, Kišš 6. 10.

Úsek PR – ospravedlnenia: Slebodník 13. – 15. 9., Likavský 6. – 7. 10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňom 14. 9. 2018 sa tajomníkom komisie stal p. Pavol Páchnik, ktorý vo funkcii nahradil p. Polatsekovú. V zmysle Organizačných pokynov delegátov pre súťaž. ročník 2018/19 preto platí, že všetky povinnosti delegáta (zasielanie správ D, ospravedlnení, informácií a iné), je povinný každý zasielať tajomníkovi komisie na e-mailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk.

V dňoch 14. – 15. 9. 2018 sa v Bernolákove koná zasadnutie komisie. Pozvánku s programom obdržali členovia KD SFZ a prizvaní hostia elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Budáč 26. – 29. 9. a 5. – 7. 10., Vorel 21. 9. a 11. 10., Tomášová 28. 9. – 10. 10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo–technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • zaoberala sa námietkou klubu MIMEL Lučenec č. 95990 a dospela k záveru, že štart hráča Peterson Bruno Moura Da Silva (1384544) bol neoprávnený v zmysle článku 47, písm. c) SP SF. Exekutíva SF v oblasti športovo-technických konaní, v súlade s článkom 76, písm. f) SP SF stretnutie 1. kola VARTA Futsal ligy kontumuje v prospech klubu MIMEL Lučenec a celú vec z uvedeného dôvodu predkladá na rokovanie DK SFZ;
 • oznamuje, že na základe nesúhlasného stanoviska klubov k plánovanej výmene 4. a 7. kola nedôjde;
 • upozorňuje kluby VARTA Futsal ligy, že komentáre k stretnutiam VARTA futsal ligy je potrebné, v zmysle RS 2018/19 B/5/u, posielať do 48 hodín po stretnutí na adresu redakcia@futsalslovakia.sk; nerešpektovanie tejto povinnosti, vyplývajúcej z RS 2018/19, bude mať za následok uloženie sankcie, v zmysle RS 2018/19 C/3/a;
 • schvaľuje žiadosť klubu MŠK Žilina FUTSAL o odloženie stretnutia 2. kola VARTA Futsal ligy, podľa B/3/f RS 2018/19; klub v tejto súvislosti predložil Exekutíve SF doklad o organizovaní M-SR žiakov v basketbale v ŠH ŽSK Rosinky v Žiline. Exekutíva žiadosť spoplatňuje administratívnym poplatkom 25 €, v zmysle B/3/e RS 2018/19;
 • schvaľuje dohodu klubov MŠK Žilina FUTSAL a Mimel Lučenec o termíne dohrávky 2. kola VARTA Futsal ligy na 27.10. o 20:00 v ŠH ŽSK Rosinky;
 • schvaľuje žiadosť klubu MIBA Banská Bystrica o zmenu názvu klubu, v zmysle RS B/11/e. Nový názov klubu je Lion car MIBA Banská Bystrica. Žiadosť sa spoplatňuje v zmysle RS C/3/a sumou 100 €;
 • upozorňuje klub Wild Boys´02 Bratislava, že v zmysle správy DS zo stretnutia Wild Boys´02 Bratislava – FC Bíli Andeli futsal, je povinný zabezpečiť v zmysle SP, článok 51 náležité podmienky na prácu s ISSF a prípadným videozáznamom;
 • žiada klub Lion car MIBA B. Bystrica o vyjadrenie k e-mailu, ohľadom platby klubu Grizzly Slovakia Košice za nevycestovanie na stretnutie FEJ v ročníku 2017/18, zaslaného z oficiálnej adresy Exekutívy SF dňa 10. 9. 2018, v termíne do 16.9.2018;
 • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice v riešení, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk):                       

Oznamuje klubom, že uzávierka prihlášok v súťaži FEJ U17 a FEJ U20 je 16. 9. 2018.    

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • prijala námietku klubu Mimel Lučenec ohľadom rozhodnutí delegovaných osôb v stretnutí Mimel Lučenec – ŠK Pinerola Futsal 1994. Námietku vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú. Video spolu s popisom bude zverejnené do 30.9 na stránke Exekutívy;
 • prijala námietku klubu ŠK Pinerola Futsal 1994 ohľadom udelenia 1. ŽK a 2. ŽK hráčovi Victor Seiji Martins De Souza (1401145) v stretnutí MIMEL Lučenec – ŠK Pinerola Futsal 1994. Námietku vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú. Video spolu s popisom bude zverejnené do 30. 9 na stránke Exekutívy;
 • prijala voči rozhodnutiam delegovaných osôb (R) zo stretnutia VARTA Futsal Ligy MIMEL Lučenec – ŠK Pinerola Futsal 1994 opatrenia, v zmysle internej smernice Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ;
 • oznamuje, že náhradný seminár R a D sa bude konať dňa 9. 10. 2018 v Bratislave o 17:15 hod. (miesto konania bude upresnené neskôr). Pozvaní: Behančin, Szkokan, Budač P. st, Šeršeň, Bárta, Mokrý. Poplatok za seminár je 30 €.

Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

Kvôli rozsahu súboru len vo verzii na stiahnutie.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

Úradná správa SFZ č. 36 zo dňa 22. 3. 2019

22.3.2019 17:50

Úradná správa SFZ č. 35 zo dňa 15. 3. 2019

15.3.2019 13:35

Úradná správa SFZ č. 34 zo dňa 8. 3. 2019

09.3.2019 12:16

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner