angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 11 zo dňa 14. 9. 2018

13. September 2018

VOLEBNÁ KOMISIA

Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa pod dohľadom volebnej komisie SFZ uskutočnia prostredníctvom ISSF v súlade s:

 • článkom 59 Stanov SFZ;
 • článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ;
 • Čl. 6, ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Termín volieb:   

18. – 22. október 2018

Osoby, oprávnené navrhovať kandidátov:

 • kluby profesionálneho futbalu – navrhujú  iba kandidátov za kluby súťažiace v dvoch najvyšších súťažiach mužov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;
 • kluby amatérskeho futbalu – navrhujú iba kandidátov za kluby organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;
 • aktívni hráči profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;
 • aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas.

Požadované dokumenty a prílohy k návrhu kandidáta:

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. motivačný list;
 3. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ – v prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre individuálneho člena a zaslať ho na poštovú adresu SFZ;
 4. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 5. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 6. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 7. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SFZ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje).

Zasielanie návrhov a ich príloh:

Návrhy kandidátov a ich prílohy zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na:

elektronickú adresu:

michael.valek@futbalsfz.sk

poštovú adresu:

Komora SFZ pre riešenie sporov

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Termín, dokedy je možné zasielať návrhy kandidátov:

Návrhy kandidátov je možné, spolu s prílohami, zasielať do 23:59 hodiny, dňa 9. októbra 2018. Na všetky návrhy a prílohy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, sa nebude prihliadať.

Ďalšie informácie k voľbám členov „Komory“ budú priebežne publikované:

 • na webstránke SFZ;
 • v úradných správach SFZ

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži – oznamuje:

Komisia pre riadenie II. ligy sa zaoberala námietkou Slavoja Trebišov na neoprávnený štart hráča FC Petržalka v stretnutí 7. kola. Námietku považuje za neopodstatnenú, nakoľko RS, čl. 10 hovorí, že hráč je povinný mať pred svojím prvým štartom v kategórii dorastu alebo dospelých platný doklad telovýchovného lekára, s výslovným uvedením jeho súhlasu k štartu hráča v kategórii dorastu alebo dospelých a taktiež súhlas rodičov, resp. zákonných zástupcov. Hráč Peter Sokol absolvoval lekársku prehliadku dňa 12. 7. 2018, čiže pred jeho prvým štartom dňa 20. 7. 2018 a tieto doklady predložil riadiacemu orgánu (ORS), aj keď do hry ani raz nezasiahol. Preto žiadosť o kontumáciu zamieta.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje: 

Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

Žiada FK do 18. 9. 2018 o písomné vyjadrenie, z akého dôvodu nie je nahratý videozáznam zo stretnutia, v zmysle RS, čl. 27/e:

U19:

1. kolo: Ružomberok – Senica, Trenčín – Nitra;

2. kolo: Nitra – Prešov, Trnava – Podbrezová;

3. kolo: Ružomberok – Poprad, Trenčín – Trnava;

4. kolo: D. Streda – Michalovce, Trnava – Prešov, Ružomberok – Slovan BA;

5. kolo: Trenčín – Žilina.

U17:

1. kolo: D. Streda – Podbrezová;

2. kolo: Trenčín – D. Streda, Ružomberok – Žilina;

3. kolo: Poprad – Ružomberok, Trnava – Trenčín, D. Streda – Prešov, Žilina – Slovan BA  (nahratý len 1. polčas);

4. kolo: Trenčín – Senica;

5. kolo: Poprad – Slovan BA, Ružomberok – Podbrezová , Žilina – Trenčín, Trnava – Michalovce, D. Streda – Nitra.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 3. kolo: Most pri Bratislave – Spartak Trnava 26. 9. o 16:00.

U17/16:

7. kolo: Ružomberok – Prešov, v pôvodnom termíne, ale na UT v Ružomberku;

9. kolo: Ružomberok – Nitra  5. 10. o 12:00 / 14:15 na UT v Ružomberku, Slovan BA – Michalovce  6. 10. o 13:00 / 15:15.

U15/14:

4. kolo: Spišská Nová Ves – Poprad  20. 9. o 15:00 / 17:00, Trebišov – Michalovce  23. 9. o 10:00 / 12:00, Dubnica – D. Streda 21. 9. o 13:00 / 15:00.

U13/12:

4. kolo: B. Bystrica – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Kremničke;

5. kolo: Prešov – Bardejov  1. 10. o 15:00 / 16:30;

10. kolo: Púchov – Slovan BA  31. 10. o 14:30 / 16:00.

ŠTK – ženský futbal:

Žiada GFC Topoľčany (WU15) o písomné vyjadrenie, z akého dôvodu nenastúpili na stretnutie 3. kola Prievidza – Topoľčany, do 18. 9. 2018.

Žiada FK do 18. 9. 2018,  o písomné vyjadrenie, z akého dôvodu nie je nahratý videozáznam zo stretnutia, v zmysle RS, čl. 27/e:

I. liga:

1. kolo: Trnava – NMŠK (nahratý len 1. polčas), Lokomotíva Košice – Ružomberok;

2. kolo: Ružomberok – Nitra, Žilina – Nitra;

3. kolo: Myjava – Ružomberok, Žilina – NMŠK.

Schvaľuje:

Slovenský pohár žien, 2. kolo: Lokomotíva Košice – Žilina,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Čermeľ.

I. liga, 6. kolo: B. Bystrica – Slovan BA 30. 9. o 10:00.

II. liga, skupina A, 6. kolo: Nové Zámky – Komárno  30. 9. o 14:00.

II. liga, skupina B:

3. kolo: ViOn ZM – Beluša  7. 10. o 14:30;

5. kolo: ViOn ZM – Prievidza  6. 10. o 14:30.

II. liga, skupina C, 8. kolo: Poprad – L. Mikuláš  20. 10. o 15:00.

WU19/WU15:

4. kolo: Topoľčany – Trenčín,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Práznovciach, Dubnica/Beluša – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT v Dubnici n. Váhom, Poprad – Lokomotíva Košice, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Poprad – Veľká.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U220: Michal Kraľovič (1. FC Tatran Prešov, II. liga), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9. 9. 2018.

U221: Patrik Paulen (FC Spartak Trnava, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS – stiahnutie súpera pred PÚ v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10. 9. 2018.

U222: Oliver Prílepok (MFK Ružomberok, I. LMŽ U12), vylúčený za HNS – sotenie súpera nebezpečným spôsobom do murovaného oplotenia pri hracej ploche, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 10. 9. 2018.

U241: Barbora Šedivá (Spartak Myjava, Slovenský pohár ženy), vylúčená za HNS – urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 13. 9. 2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U223: Andrej Labuda (FK Inter Bratislava, II. liga).

U224: Adrián Sivoň (MFK Ružomberok, I. LMD U17).

U225: Vladislav Cicek (MŠK Žilina, I. LMD U17), všetci od 9. 9. 2018.

U226: Martin Mrva (MFK Ružomberok, I. LMŽ U12), od 10. 9. 2018.

U227: Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), od 13. 9.2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U228: Roman Zemko (KFC Komárno, II. liga).

U229: Vladimír Pončák (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), obaja od 9. 9. 2018.

U230: FC Lokomotíva Košice. Berie na vedomie stanovisko klubu k U213 a za HNS športového riaditeľa Róberta Jana (vulgárne pokriky voči DO) počas stretnutia 7. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U231: FC Nitra (Slovnaft Cup).Upozorňuje klub na splnenie U214, do 18. 9. 2018.

U232: TJ Družstevník Dvory n. Žitavou (Slovnaft Cup). Upozorňuje klub na splnenie U215, do 18. 9. 2018.

U233: MFK Zvolen. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/61/2017 v právnej veci navrhovateľa Anton Jánoš, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 6. 2018 a vykonateľnosť dňa 30. 6. 2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom Anton Jánoš alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U234: FC Nitra. Na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (napadnutie US) počas prípravného stretnutia medzi FC Nitra – SK Slavia Praha, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 18. 9. 2018.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U235: Matheus Ferreira Ribeiro (MIMEL Lučenec, VARTA Futsal liga), od 8. 9. 2018.    

U236: Victor Seiji Martins De Souza (Pinerola Futsal 1994 Bratislava, VARTA Futsal liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie R a D Exekutívy SF, konanie voči menovanému za udelenie 2. ŽK/ČK v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky 2. ŽK/ČK, podľa čl. 78/5 DP.

U237: Petterson Bruno Moura Da Silva (1384544, Pinerola Futsal 1994 Bratislava). Berie na vedomie stanovisko klubu a Exekutívy SF v oblasti športovo-technických konaní a za neoprávnený štart hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 53/2b DP, od 13. 9. 2018. Zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U753, zo dňa 5. 4. 2018 najskôr vykoná DS (1 súťažné stretnutie), podľa čl. 40/3 DP.

U238: Ladislav Mikita (1351288, Pinerola Futsal 1994 Bratislava). Berie na vedomie stanovisko klubu a za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl. 16/2 a čl. 19/1 DP, od 13. 9. 2018.

U239: Vladimír Ambrozek (1084656, Pinerola Futsal 1994 Bratislava). Berie na vedomie stanovisko klubu a za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl. 16/2 a čl. 19/1 DP, od 13. 9. 2018.

U240: Milan Herko (1142093, Pinerola Futsal Bratislava 1994). Berie na vedomie stanovisko klubu a za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b a čl. 16/2 DP, od 13.9.2018.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20. 9. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje v Poprade Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (22. 9. – 27. 10. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 14. 9. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že ÚFTS, dňa 24. 9. 2018  organizuje v Nitre Medzinárodný seminár trénerov ÚFTS, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U16 (ihrisko NTC Senec):

18. 9. o 16:30         Slovensko – Čierna Hora                    Chromý, Borsányi, Štofík, Parilák;

20. 9. o 11:00         Slovensko – Čierna Hora                    Mastiš, Ferenc, Henček, T. Straka.

Ospravedlnenia: Capík 15. 9. – zrušenie ospravedlnenia, Súkeníková 20. 10., Lauer 18. – 21. 9., Vitko 26. 9., T. Straka 29. – 30. 9., M. Krivošík od 12. 9. PN, do prihlásenia, Kišš 6. 10.

Úsek PR – ospravedlnenia: Slebodník 13. – 15. 9., Likavský 6. – 7. 10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňom 14. 9. 2018 sa tajomníkom komisie stal p. Pavol Páchnik, ktorý vo funkcii nahradil p. Polatsekovú. V zmysle Organizačných pokynov delegátov pre súťaž. ročník 2018/19 preto platí, že všetky povinnosti delegáta (zasielanie správ D, ospravedlnení, informácií a iné), je povinný každý zasielať tajomníkovi komisie na e-mailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk.

V dňoch 14. – 15. 9. 2018 sa v Bernolákove koná zasadnutie komisie. Pozvánku s programom obdržali členovia KD SFZ a prizvaní hostia elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Budáč 26. – 29. 9. a 5. – 7. 10., Vorel 21. 9. a 11. 10., Tomášová 28. 9. – 10. 10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo–technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • zaoberala sa námietkou klubu MIMEL Lučenec č. 95990 a dospela k záveru, že štart hráča Peterson Bruno Moura Da Silva (1384544) bol neoprávnený v zmysle článku 47, písm. c) SP SF. Exekutíva SF v oblasti športovo-technických konaní, v súlade s článkom 76, písm. f) SP SF stretnutie 1. kola VARTA Futsal ligy kontumuje v prospech klubu MIMEL Lučenec a celú vec z uvedeného dôvodu predkladá na rokovanie DK SFZ;
 • oznamuje, že na základe nesúhlasného stanoviska klubov k plánovanej výmene 4. a 7. kola nedôjde;
 • upozorňuje kluby VARTA Futsal ligy, že komentáre k stretnutiam VARTA futsal ligy je potrebné, v zmysle RS 2018/19 B/5/u, posielať do 48 hodín po stretnutí na adresu redakcia@futsalslovakia.sk; nerešpektovanie tejto povinnosti, vyplývajúcej z RS 2018/19, bude mať za následok uloženie sankcie, v zmysle RS 2018/19 C/3/a;
 • schvaľuje žiadosť klubu MŠK Žilina FUTSAL o odloženie stretnutia 2. kola VARTA Futsal ligy, podľa B/3/f RS 2018/19; klub v tejto súvislosti predložil Exekutíve SF doklad o organizovaní M-SR žiakov v basketbale v ŠH ŽSK Rosinky v Žiline. Exekutíva žiadosť spoplatňuje administratívnym poplatkom 25 €, v zmysle B/3/e RS 2018/19;
 • schvaľuje dohodu klubov MŠK Žilina FUTSAL a Mimel Lučenec o termíne dohrávky 2. kola VARTA Futsal ligy na 27.10. o 20:00 v ŠH ŽSK Rosinky;
 • schvaľuje žiadosť klubu MIBA Banská Bystrica o zmenu názvu klubu, v zmysle RS B/11/e. Nový názov klubu je Lion car MIBA Banská Bystrica. Žiadosť sa spoplatňuje v zmysle RS C/3/a sumou 100 €;
 • upozorňuje klub Wild Boys´02 Bratislava, že v zmysle správy DS zo stretnutia Wild Boys´02 Bratislava – FC Bíli Andeli futsal, je povinný zabezpečiť v zmysle SP, článok 51 náležité podmienky na prácu s ISSF a prípadným videozáznamom;
 • žiada klub Lion car MIBA B. Bystrica o vyjadrenie k e-mailu, ohľadom platby klubu Grizzly Slovakia Košice za nevycestovanie na stretnutie FEJ v ročníku 2017/18, zaslaného z oficiálnej adresy Exekutívy SF dňa 10. 9. 2018, v termíne do 16.9.2018;
 • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice v riešení, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF.

Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk):                       

Oznamuje klubom, že uzávierka prihlášok v súťaži FEJ U17 a FEJ U20 je 16. 9. 2018.    

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • prijala námietku klubu Mimel Lučenec ohľadom rozhodnutí delegovaných osôb v stretnutí Mimel Lučenec – ŠK Pinerola Futsal 1994. Námietku vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú. Video spolu s popisom bude zverejnené do 30.9 na stránke Exekutívy;
 • prijala námietku klubu ŠK Pinerola Futsal 1994 ohľadom udelenia 1. ŽK a 2. ŽK hráčovi Victor Seiji Martins De Souza (1401145) v stretnutí MIMEL Lučenec – ŠK Pinerola Futsal 1994. Námietku vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú. Video spolu s popisom bude zverejnené do 30. 9 na stránke Exekutívy;
 • prijala voči rozhodnutiam delegovaných osôb (R) zo stretnutia VARTA Futsal Ligy MIMEL Lučenec – ŠK Pinerola Futsal 1994 opatrenia, v zmysle internej smernice Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ;
 • oznamuje, že náhradný seminár R a D sa bude konať dňa 9. 10. 2018 v Bratislave o 17:15 hod. (miesto konania bude upresnené neskôr). Pozvaní: Behančin, Szkokan, Budač P. st, Šeršeň, Bárta, Mokrý. Poplatok za seminár je 30 €.

Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

Kvôli rozsahu súboru len vo verzii na stiahnutie.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné sa odvolať v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.