Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

Posledná aktualizácia 16.10.2020 12:40

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_13.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Odvolanie Ing. P. B. (1005723), zast. JUDr. Miroslav Kolář, advokát, so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava proti rozhodnutiu DK SFZ U148 (DK-SFZ-2020/2021-0148) zo dňa 30.7.2020 z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie SLAVOJ Trebišov proti rozhodnutiu ŠTK SFZ zo dňa 4.9.2020 o kontumácii stretnutia (ÚS SFZ č. 7) z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U327: Michal Lukáč (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U16), vylúčený za HNS –zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 11.10.2020.

U328: Juraj Špagla (MŠK Námestovo, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – hlasité vulgárne okríknutie protihráča, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 11.10.2020, s prerušením podľa čl. 34/7 DP.

U329: Tibor Both (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 12.10.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U330: Lukáš Horváth (Partizán Bardejov BŠK, II. liga ).

U331: Boris Gáll (FC Košice, II. liga).

U332: Williams Baba Hamza (MŠK Žilina, I. LSD U19).

U333: Adam Henžel (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, II. LMD U17).

U334: Emília Stredná (MFK Zemplín Michalovce, II. liga ženy), všetci od 11.10.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U335: Frederik Bilovský (FK Dubnica n. Váhom, II. liga).

U336: Mário Hollý (MFK Skalica, II. liga).

U337: Stanislav Lacko (MŠK Púchov, II. liga), všetci od 11.10.2020.

U338: Jakub Krela (KFC Komárno, II. liga), od 8.10.2020. DS si menovaný už vykonal.

U339: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 12. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – FC ŠTK 1914 Šamorín.

U340: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 12. kola II. ligy FK Poprad – MFK Tatran L. Mikuláš. Odstupuje vec komisii SFZ pre riadenie II. ligy na doriešenie, podľa čl. 71/5e DP.

U341: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U315 a za nedostatočnú US (umožnenie vstupu fotoreportéra na hraciu plochu) počas stretnutia 9. kola FL ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U342: Vahan Bichakhchyan (1389407, MŠK Žilina, Fortuna liga). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej U316, pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1, 2 DP, do 20.10.2020.

U343: FK Poprad (II. liga). Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U317, pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1, 2 DP, do 20.10.2020.

U344: Peter Ďuriš (1124917, FK Poprad, II. liga). Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej U318, pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1, 2 DP, do 20.10.2020.

U345: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U301 a za HNS divákov (hrubé urážky) počas stretnutia 4. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK Senica, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U346: MFK Skalica (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 10. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e RS.

U347: SDM Domino (II. LSD U19). Berie na vedomie stanovisko klubu k podnetu ŠTK SFZ a za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisu SFZ (odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí, s následným spôsobením jeho predčasného ukončenia) v stretnutí 10. kola II. LSD U19 KFC Komárno – SDM Domino, podľa čl. 60 a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/4, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP, v spojení s čl. 82/1c, d SP.

U348: MŠK Rimavská Sobota (I. LSŽ U15, U14). Berie na vedomie stanovisko klubu k nenastúpeniu družstva na stretnutie 6. kola I. LSŽ U15, U14 MŠK Námestovo – MŠK R. Sobota, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U349: KFC Komárno (II. liga ženy). Na základe podnetu  ŠTK SFZ začína disciplinárne a žiada klub o písomné stanovisko k prekročeniu maximálneho počtu náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí 6. kola II. liga ženy KFC Komárno – OFK D. Lužná, podľa čl. 71/1, 3a, e DP, do 20.10.2020.

U350: Bence Bényi (1255000, R). Na základe podnetu ŠTK SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k umožneniu prekročenia maximálneho počtu náhradníkov v Zápise o stretnutí 6. kola II. liga ženy KFC Komárno – OFK D. Lužná, podľa čl. 71/1, 3a, e DP, do 20.10.2020.

U351: FK Poprad. Na základe podnetu komisie SFZ pre riadenie II. ligy a vlastných zistení, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, v spojení s čl. 29 RS.

U352: GFC Topoľčany. Na základe podnetu ŠTK SFZ a vlastných zistení, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, v spojení s čl. 29 RS.

U353: Pavol Gostič (1024970, SDM Domino, II. LSD U19, T). Berie na vedomie odvolanie voči U304 (doručené elektronickou formou dňa 14.10.2020). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U354: Vladimír Weiss (1184657, ŠK Slovan Bratislava futbal).Na základe vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k prejavom uverejneným v masovokomunikačných prostriedkoch, podľa čl. 8/1a a čl. 74/1 DP, do 26.10.2020.

U355: Oznamuje všetkým účastníkom republikových súťaží riadených SFZ (s výnimkou Fortuna ligy), že z dôvodu prerušenia všetkých súťaží riadených SFZ a ich odloženia na neurčito zo dňa 12.10.2020 a na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.10.2020, sa všetky DS prerušujú, podľa čl. 17/8 a čl. 34/7 DP, až do rozhodnutia o ich uvoľnení.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.10.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje, že všetky stretnutia, počnúc 13. kolom, sú odložené na neurčito. Odložené sú aj dohrávky 4., 9. a 10.kola.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že všetky stretnutia riadené ŠTK SFZ sú odložené na neurčito, vrátane dohrávok, súťaží žien a dievčat. Odložené sú aj stretnutia Slovnaft cupu.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.  Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním platnosti licencie.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v B. Bystrici, v termíne 23.11.2020 15.2.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020;

Školenie trénerov UEFA B licencie v B. Bystrici, v termíne 21.11.2020 12.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Skalici, v termíne 21.11.2020 28.3.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.11.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

18.10.2020, Stará Ľubovňa Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ SL. Na základe aktuálne platných nariadení je seminár presunutý na neurčito. O ďalšom postupe bude organizátor prihlásených informovať.

21.11.2020, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (rozsah 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, ZMK ObFZ PD, MFC Spartak BN. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2020.

12.12.2020, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.12.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Pacák od 13.10. k dispozícii KR, Ferenc 14.10., Halíček od 15.10. k dispozícii KR.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Tomášová 23.10. – 8.11.

MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Adam Griger (MFK Zemplín Michalovce).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

  • na základe zverejnených opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, odkladá 4. kolo VARTA Futsal ligy a 1. blok stretnutí FEJ U17;
  • pozýva zástupcov klubov VARTA Futsal ligy na pracovné stretnutie prostredníctvom videokonferencie v pondelok 16.10.2020 od 18:00 hod. (link do MS Teams bude klubom zaslaný v priebehu pondelka).

Športovo-technický úsek SF:

  • oznamuje, že v ISSF bola otvorená možnosť prihlásenia družstiev do Ženskej futsalovej extraligy (lehota na prihlásenie trvá do 31.10.2020), plánovaný začiatok súťaže je 21.11.2020;
  • vyzýva kluby FEJ U20 a FEJ U17 na bezodkladné splnenie povinností vyplývajúcich z RS FEJ (zadanie informácií pre Adresár klubov – čl. A/5/i, oznámenie termínov hracieho dňa a ÚHČ prvého zápasu príslušného bloku zápasov – čl. A/3/c).

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF oznamuje, že náhradný seminár rozhodcov SF sa uskutoční dňa 16.10.2020 od 18:00 hod. prostredníctvom videokonferencie (MS Teams). Kontaktná osoba Lukáš Peško.

Matrika:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základná registrácia:

1282571 Alec Blága, 1285266 Tomáš Kučera, 1318032 Richard Slanina, 1194576 Tomáš Buzsek, 1248128 Jozef Belenyesi, 1202047 Pavol Hudák.

Prestup:

1282523 Vladimír Bajtoš (MIBA B. Bystrica – Podpor Pohyb Košice), 1317432 Richard Matis (GRIZZLY Slovakia Košice – Podpor Pohyb Košice).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

30.4.2021 08:19

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.