angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 13 zo dňa 28. 9. 2018

28. September 2018

VOLEBNÁ KOMISIA

Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa pod dohľadom volebnej komisie SFZ uskutočnia prostredníctvom ISSF v súlade s:

 • článkom 59 Stanov SFZ;
 • článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ;
 • článkom 6, ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Termín volieb: 

18. – 22. október 2018 

Osoby, oprávnené navrhovať kandidátov:

kluby profesionálneho futbalu – navrhujú  iba kandidátov za kluby súťažiace v dvoch najvyšších súťažiach mužov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

kluby amatérskeho futbalu – navrhujú iba kandidátov za kluby organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

aktívni hráči profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ,  z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

Požadované dokumenty a prílohy k návrhu kandidáta:

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) motivačný list;

c) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ – v prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre individuálneho člena a zaslať ho na poštovú adresu SFZ;

d) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

e) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

f) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

g) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SFZ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje).

Zasielanie návrhov a ich príloh:

Návrhy kandidátov a ich prílohy zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na:

 • elektronickú adresu:

      michael.valek@futbalsfz.sk

 • poštovú adresu:

      Komora SFZ pre riešenie sporov

      Slovenský futbalový zväz

      Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Termín, dokedy je možné zasielať návrhy kandidátov:

Návrhy kandidátov je možné, spolu s prílohami, zasielať do 23:59 hodiny, dňa 9. októbra 2018. Na všetky návrhy a prílohy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, sa nebude prihliadať.

Ďalšie informácie k voľbám členov „Komory“ budú priebežne publikované:

 • na webstránke SFZ;
 • v úradných správach SFZ 

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži: 

Schvaľuje: 

12. kolo: Skalica – L. Mikuláš 6. 10. o 19:00;

13. kolo: L. Mikuláš – Poprad 14. 10. o 10:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje: 

Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 4. kolo: 

Vranov – D. Streda 2. 10. o 16:00, Horné Orešany – Senica 10. 10. o 15:30, Šimonovany-Partizánske – Michalovce 10. 10. o 15:30, Bardejov – Trnava 11. 10. o 15:00, Pohronie – Sereď 16. 10. o 18:00.

U19, 9. kolo: Trnava – Senica 3. 10. o 10:00, Michalovce – Slovan BA 3. 10. o 11:00, D. Streda – Žilina 14. 11. o 14:00.

U17/16:

8. kolo: Michalovce – Ružomberok – v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Močarany;

13. kolo: Žilina – Ružomberok 14. 11. o 14:00 / 16:15;

17. kolo: Poprad – D. Streda 20. 11. o 14:00 / 16:15 na UT – T. Lomnica.

U15/14:

5. kolo: Trenčín – Prievidza  28. 9. o 15:00 / 17:00;

6. kolo: Lokomotíva Košice - Michalovce 3. 10.o 14:00 / 16:00, Poprad – Vranov  6. 10. o 12:30 / 14:30 na UT – T. Lomnica;

7. kolo: Podbrezová – JUPIE M. Hamšíka 12. 10. o 14:00 / 16:00, B. Bystrica – Pohronie 14. 10. o 10:00 / 12:00;

10. kolo: Podbrezová – Martin  17. 10. o 10:00 / 12:00 na UT (Podbrezová-Skalica), Dubnica – K. Ves 31. 10. o 14:30 / 16:30 na UT, Poprad – Stropkov 30.10. o 10:00 / 12:00;

12. kolo: Trenčín – Púchov 11. 10. o 14:00 / 16:00.

U13/12:

5. kolo: Lokomotíva Košice – Snina – v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Sokoľ;

7. kolo: JUPIE M. Hamšíka – Podbrezová  12. 10. o 14:00 / 15:30, Domino – Karlova Ves 14. 10. o 12:00 / 13:30;

8. kolo: Púchov – Inter BA 18. 10. o 15:00 / 16:30;

10. kolo: Stropkov – Poprad  30. 10. o 10:00 / 11:30, Karlova Ves – Dubnica  30. 10. o 10:00 / 11:45, Petržalka – Trenčín  31. 10. o 10:00 / 11:30.

Za nenahratie videozáznamov odstupuje na DK SFZ FK DAC 1904 D. Streda U19 (4. a 7. kolo), U17 (1., 3., 5. a 6. kolo) a MFK Ružomberok U19 (1., 3. a 4. kolo), U17 (2. a 5. kolo).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 3. kolo: Ružomberok – Slovan BA 30. 10. o 14:00.

I. liga: 

Stretnutia NMŠK – Lokomotíva Košice sa odohrajú v obrátenom poradí, t. j. 7. kolo 14. 10. o 14:00 na ihrisku Čermeľ a 16. kolo na ihrisku NMŠK.

II. liga, skupina B, 7. kolo: Štiavnik – Prievidza  14. 10. o 13:00.

WU19 / WU15:

6. kolo: Myjava – Nitra  24. 10. o 16:00 / 18:00;

8. kolo: Trenčín – Žilina 10. 10. o 15:00 / 17:00.

Odkladá (RS, čl. 22/5) stretnutia WU19 / WU15 N. Zámky – Slovan  BA. Termín určí ŠTK v nasledujúcej úradnej správe.

Kontumuje: 

 • WU19, 4. kolo: Nitra – Senica  0:3, v zmysle SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/f (Kristína Dubnická (1999) – SP, čl. 29/2/b);
 • WU15, 3. kolo: Prievidza – Topoľčany  3:0, v zmysle SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/b. 

Odstupuje na DK SFZ: 

 • GFC Topoľčany (WU15), za nepricestovanie na stretnutie 3. kola a nereagovanie na výzvu ŠTK v ÚS č. 11, v termíne do 18.9.;
 • FC Nitra (WU19) – Kristína Dubnická (1999) – hráčka, Jaroslav Psota – tréner, Katarína Tancíková – vedúca družstva, Rebeca Holá – kapitánka, všetkých za umožnenie štartu hráčky v rozpore so SP, čl. 29/2/b v stretnutiach 2. a 4. kola;
 • MFK Ružomberok (I. liga), za nenahratie videozáznamov z 2., 4. a 5. kola.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U263: Adam Parížek (FK Poprad, I. LMD U16), vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23.9.2018.

U264: Timea Rojnik (ŠK Slovan Bratislava, I. liga žiačky WU15), vylúčená za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.9.2018.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U265: Jakub Paur (AS Trenčín, Fortuna liga), od 26.9.2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U266: Juraj Hovančík (FC Lokomotíva Košice, II. liga), od 22.9.2018.

U267: Mihajilo Popović (KFC Komárno, II. liga), od 24.9.2018.

U268: MFK Zvolen. Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej U248, ukladá klubu povinnosť splniť všetky záväzky, uložené rozhodnutím vo veci č. k. KS/61/2017 v právnej veci navrhovateľa Anton Jánoš, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2018 a vykonateľnosť dňa 30.6.2018, v lehote do 15.10.2018, pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP.

U269: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti, uloženej klubu U169.

U270: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a vhodenie sedačiek po skončení stretnutia smerom k hráčom H) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U271: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U254 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a vhodenie sedačiek do ihriska) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U272:  FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (vniknutie diváka na HP po dosiahnutí gólu D) počas stretnutia 8. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Ružomberok, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U273: FK Inter Bratislava (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U258 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (vniknutie diváka na HP po ukončení stretnutia) počas stretnutia 9. kola II. ligy FK Inter Bratislava – MFK Skalica, podľa čl. 57/1c a čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U274: Ján Švehlík (VM, 1331299). Berie na vedomie opätovnú žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U210 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019.

U275: Martin Ševela (T, 1073890). Berie na vedomie opätovnú žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U211 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019.

U276: Oliver Prílepok (MFK Ružomberok, I. LMŽ U12). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U222 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2018.

U277: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia  a  Oznámenie  delegáta  zväzu  o  zistených  nedostatkoch  v stretnutí 9. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, bez prijatia DS.

U278: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 9. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, bez prijatia DS.

U279:  MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 10. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – MFK Tatran L. Mikuláš konaného 21.9.2018, ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu fyzickej osobe Jána Dobríka do areálu štadióna na domáce stretnutia MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 43/2g DP, do 30.6.2019.

U280: FK Inter Bratislava (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za HNS divákov (hodenie plastového pohára s pivom do hráča D) počas stretnutia 10. kola II. ligy FK Poprad – FK Inter Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b, d DP a zároveň žiada klub o presnú identifikáciu diváka.

U281: Milan Náčiniak (1282562). Na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (prekročenie oplotenia a strhnutie klubovej vlajky hosťujúceho družstva) počas stretnutia 8. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 2.10.2018.

U282: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o splnenie povinnosti, podľa čl. 13/c Rozpisu RS, riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019, do 3.10.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64 DP.

U283: FC Lokomotíva Košice (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o splnenie povinnosti, podľa čl. 13/c Rozpisu RS, riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2018/2019, do 3.10.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64 DP.

U284: Ervín Matta (FK Senica, I. LSD U19). Na základe písomného stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v dohrávke stretnutia 2. kola I. LSD U19 FK Senica – ŠK Slovan Bratislava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP, od 27.9.2018.

U285: Lukáš Mravec (1198173). Na základe U1087 rozhodla, že disciplinárne konanie vo veci podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia, v súvislosti s ovplyvňovaním priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ zastavuje, podľa čl. 78/5b DP a zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia.

U286: Peter Kosa (1230093). Na základe U1088, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2b, c, d DP, v znení účinnom do 14.6. 2016, ukladá DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 15 mesiacov, podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 14.6.2016, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U1088, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U287: Róbert Gešnábel (1213027). Na základe U11, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a, b, d DP, v znení účinnom do 20.6. 2018, ukladá DS – zákaz účasti na všetkých aktivitách, spojených s futbalom na 15 rokov, podľa čl. 52/3c, čl. 52/4 a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 10.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U11, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U288: Michal Pintér (1240078). Na základe U1092, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov, podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U1092, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U289:  Vladimír Staš (1077577). Na základe U1096, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov, podľa čl. 52/3c, čl. 36/1c, f a čl. 39/2 DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U1096, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U290: Vladimír Andraščík (1182134). Na základe U1097, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2d DP, v znení účinnom do 20.6. 2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov, podľa čl. 52/3c, čl. 36/1c, f a čl. 39/2 DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie, uložené U1097, trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U291: Peter Orávik (1166118). Na základe vlastných zistení, podľa čl. 71/1, 3d DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží SFZ a ukladá mu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP a čl. 70/5 DP, až do rozhodnutia DK, od 27.9.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.10. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

Lehota na podanie odvolania proti U286 až U290 začína plynúť od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia, v zmysle čl. 84/2 DP.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, organizuje v Bratislave Školenie trénerov UEFA B licencie (október 2018 – máj 2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 12. 10. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v priebehu októbra (8. 10. – Poprad, 15. 10. – Zvolen, 22. 10. – Senec) organizuje Praktický seminár trénerov mládeže SFZ – „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/EYA/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Každý tréner sa môže prihlásiť len na jeden z troch identických seminárov. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí kategórie U15 (ihrisko Červeník):

2. 10. o 16:00 Slovensko – Slovinsko Matulová, S. Krivošík, Juhás, Santa (všetci ZsFZ);

4. 10. o 11:00 Slovensko – Slovinsko Santa, Juhás, Haring, Matulová (všetci ZsFZ). 

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ a rozhodkýň FIFA (bez frekventantov programu Šanca) sa uskutočnia 11.10. v Tatranskej Lomnici (UT). Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kráľovič 7. 10., Adamčo od 8. 10. v pracovné dni, Vician 12. 10., M. Krivošík od 4. 10. k dispozícii KR.

Úsek PR – ospravedlnenia: Zábranský 24. – 28. 10., Kopča 14. – 24. 10., Kakaščík 12. – 13. 10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňom 14. 9. 2018 sa tajomníkom komisie stal p. Pavol Páchnik, ktorý vo funkcii nahradil p. Polatsekovú. V zmysle Organizačných pokynov delegátov (ktoré D obdržali e-mailom) pre ročník 2018/2019 preto platí, že všetky povinnosti delegáta (zasielanie správ D, ospravedlnení, informácií a iné), je povinný každý zasielať sekretárovi komisie na e-mailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk

KRaD ZsFZ, v spolupráci s KD SFZ,  pripravujú na dni 24. – 25. 11. a 1. – 2. 12. 2018 Licenčný seminár Delegáta zväzu licencie "A". Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o predĺženie si licencie alebo noví záujemcovia o získanie licencie “A“, sa môžu predbežne prihlásiť na e-mailovej adrese p. Eduarda  Chalmovianskeho eduard.chalmoviansky@gmail.com, do 10. 11. 2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály na prípravu na seminár a absolvovali online testy.  V prihláške na Licenčný seminár  je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností, môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výška poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný všetkým prihláseným na e-mailovú adresu.  Tlačivá – prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke, záujemcovia nájdu na stránke www.futbalsfz.sk / komisie a iné orgány/odborné komisie SFZ/komisia delegátov SFZ.

Ospravedlnenia: Chocholouš 27. – 30. 9., Lônčík 29. 9., Olšavský 6. 10., Vansa 13. 10., Švarc 13. – 15.10.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • prijala žiadosť klubu ŠK Pinerola futsal 1994 vo veci výkladu noriem SF ohľadom dvojitej registrácie vo vzťahu k regionálnemu združeniu SF-Bratislava;
 • prijala podnet regionálneho združenia SF-Bratislava  vo veci údajnej pohľadávky klubu ŠK Pinerola futsal 1994 voči SF-Bratislava. Pre rozličné interpretácie podkladov iniciuje trojstranné stretnutie zainteresovaných strán, aby Exekutíva mohla zaujať relevantné stanovisko k predmetnej veci;
 • žiada kluby, ale aj odbornú či laickú verejnosť, aby na adresu exekutiva@futsalslovakia.sk), prípadne pomocou formulára na stránke Exekutívy https://www.futsalexekutiva.sk/ankety/ zasielali prípadné TIPY do ankiet tvorených Exekutívou SF.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica,  exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • prijala žiadosť klubu Wild Boys ´02 Bratislava o preloženie stretnutia 11. kola medzi Wild Boys´02 Bratislava a Futsal Team Levice na 8. 12. 2018 o 18:30. Žiadosť vyhovuje v zmysle RS B/3/b; nespoplatňuje sa v zmysle B/3/e.
 • vyzýva kluby, ktoré nemajú vysporiadané záväzky voči SFZ a SF (Partizán Bardejov – futsal, Grizzly Slovakia Košice, BNP Team Vranov), príp. voči iným členom SF, aby tak v záujme splnenia podmienok zaradenia do súťaží SF a regionálnych združení SF bezodkladne vykonali; z dôvodu nesplnenia finančných záväzkov uvedené kluby majú zastavenú súťažnú činnosť a výkon matričných úkonov v SF;
 • oznamuje ÚHČ zápasov 4. kola VARTA futsal ligy: 

      FC Bíli Andeli futsal – Lion car MIBA B. Bystrica, 5. 10. o 19:30, MŠH Trnava (Matula, Badura, Kubinec);

      Wild Boys ´02 Bratislava – ŠK Makroteam Žilina, 6. 10. o 18:30, Interhala (Bohun, Budáč ml., Fischer);

      MŠK Žilina futsal – Rehab Klinik Baraberi, 6. 10. o 20:00, ŠH Rosinky (Botka, Havrila, Budáč).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer,  rozhodcovia@futsalslovakia.sk): 

 • oznamuje, že náhradný seminár R a D sa bude konať v Bratislave 9.10.2018 o 17:15 hod. (miesto konania bude upresnené neskôr). Pozvaní: Behančin, Szkokan, P. Budač st., Šeršeň, Bárta, Mokrý. Poplatok za seminár je 30 €;
 • oznamuje, že Slovenský Futsal, v spolupráci s KD SFZ organizuje v dňoch  24. – 25. 11.2018  Licenčný seminár Delegáta futsalu.   Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o získanie tejto licencie, alebo noví záujemcovia o získanie licencie,  sa môžu do 10. 11. 2018 predbežne prihlásiť na e-mailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár. V prihláške na Licenčný seminár  je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výška poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný prihláseným na e-mailovú adresu. Tlačivá, prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke si záujemcovia nájdu na stránke SFZ/odborné komisie/komisia delegátov SFZ.

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec,  women@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje, že poverená osoba pre ženský futsal je Lukáš Berec, jeho kontaktné údaje sú: e-mail:   women@futsalslovakia.sk, tel. číslo: 0915 808 251;
 • oznamuje, že predpokladaný začiatok Ženskej futsalovej ligy bude v polovici novembra;
 • vyzýva kluby, ktoré majú záujem štartovať v Ženskej futsalovej lige, aby zaslali písomne záujem na e-mailovú adresu: women@futsalslovakia.sk, kde následne budú poskytnuté ďalšie informácie k štartu v súťaži;
 • oznamuje, že všetky kluby musia byť v rámci ISSF zaradené pod Slovenský futsal a s tým spojené všetky náležitosti (registrácia klubu, klubového manažéra, športového zariadenia);
 • oznamuje, že termín pre registráciu klubu a podanie prihlášky je do 15. októbra 2018.

Exekutíva v oblasti matričných konaní: (Ivan Čuhár,  matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony (súbor je zverejnený len vo verzii na stiahnutie):

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

  

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.