angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 14 zo dňa 5. 10. 2018

05. Október 2018

VOLEBNÁ KOMISIA

Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa pod dohľadom volebnej komisie SFZ uskutočnia prostredníctvom ISSF v súlade s:

● článkom 59 Stanov SFZ;

● článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ;

● Čl. 6, ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Termín volieb:    

18. – 22. október 2018 

Osoby, oprávnené navrhovať kandidátov:

● kluby profesionálneho futbalu – navrhujú  iba kandidátov za kluby súťažiace v dvoch najvyšších súťažiach mužov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

● kluby amatérskeho futbalu – navrhujú iba kandidátov za kluby organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

● aktívni hráči profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združenie profesio- nálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ,     z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

● aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

Požadované dokumenty a prílohy k návrhu kandidáta:

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) motivačný list;

c) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ – v prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre individuálneho člena a zaslať ho na poštovú adresu SFZ;

d) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

e) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

f) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

g) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SFZ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje).

Zasielanie návrhov a ich príloh:

Návrhy kandidátov a ich prílohy zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na:

● elektronickú adresu:

michael.valek@futbalsfz.sk

● poštovú adresu:

Komora SFZ pre riešenie sporov

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Termín, dokedy je možné zasielať návrhy kandidátov:

Návrhy kandidátov je možné, spolu s prílohami, zasielať do 23:59 hodiny, dňa 9. októbra 2018. Na všetky návrhy a prílohy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, sa nebude prihliadať.

Ďalšie informácie k voľbám členov „Komory“ budú priebežne publikované:

● na webstránke SFZ;

● v úradných správach SFZ 


ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži: 

Schvaľuje: 

13. a 28.kolo L.Mikuláš - Poprad odohrať v obrátenom poradí, t.z. 13.kolo v Poprade 14.10. o 10:30 a 28.kolo v L.Mikuláši.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:  

Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

Schvaľuje:

Slovnaft cup 4. kolo: Skalica - Ružomberok 10.10. o 18:00, Prešov - Žilina  23.10. o 14:30

U19: 13.kolo Podbrezová - Trnava 31.10. o 15:00 na UT (Podbrezová - Skalica)

U17/16:

12.kolo Ružomberok - Senica 28.10. o 14:00 / 16:15 na UT

13.kolo Trnava - Podbrezová 31.10. o 11:00 / 13:15

U15/14:

6.kolo Slovan BA - ViOn ZM v pôvodnom termíne, ale na UT Pasienky, Pohronie - Zvolen 23.10. o 14:00 / 16:00

8.kolo Slovan BA - Petržalka v pôvodnom termíne, ale na UT Pasienky, Trenčín - Z. Moravce 16.10. o 12:00 / 14:00

10.kolo Trnava - Skalica 30.10. o 10:00 / 12:00, Vranov - Michalovce 30.10. o 10:00 / 12:00, B. Bystrica - R. Sobota 31.10. o 12:00 / 14:00

U13/12:

6.kolo Skalica - Levice 7.10. o 10:00 / 11:30

7.kolo L.Košice - Stropkov 12.10. o 14:00 / 15:30 na ihr. Sokoľ

9.kolo  Nitra  - ViOn ZM 6.11. o 16,00 / 17,30 na UT

10.kolo Michalovce - Vranov 30.10. o 10:00 / 11:30, Skalica - Trnava 30.10. o 10:00 / 11:30 na UT, Martin - Podbrezová 30.10. o 10:00 / 11:30 na UT (ZŠ Hurbanova), R. Sobota - B. Bystrica o 10:00 / 11:30

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slov.pohár žien 3. kolo: Trnava - Nitra v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Modranke

I. liga: 8.kolo Bardejov - Slovan BA 20.10. o 14:30, B.Bystrica - Ružomberok 21.10. o 10:00

II. liga A skupina: 6 kolo D. Lužná - Čaka 7.10 o 18:00

II. liga B skupina: 8. kolo Podhorie - Prievidza 20.10. o 20.10. o 14:30 na ihrisku Slatina nad Bebravou, N.Zámky - Petržalka 21.10. o 14:00

10. kolo N.Zámky - D.Lužná 4.11. o 14:00

WU19/WU15:

7.kolo Slovan - Myjava 13.10. o 13:00 / 15:00 na UT (Prievoz), Bardejov - L.Košice 13.10. o 14:30 / 16:30

8. kolo Nitra - D. Streda 19.10. o 15:00 / 17:00 na UT,

Nariaďuje odohrať (SP čl.37/1):

WU19/WU15: 6. kolo N.Zámky - Slovan BA 24.10. o 13:30 / 15:30


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 292: Dávid Špak / 1286609 / SLAVOJ Trebišov, II. liga / - vylúčenie za HNS – surová hra – podrazenie súpera nadmernou silou podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 01.10.2018.

U 293: Lukáš Opiela / 1155585 / MFK Skalica, II. liga / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre bez úmyslu hrať s loptou podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 01.10.2018.

U 294: Martin Dupkala / 1154906 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera „ležiaceho na zemi“ v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 30.09.2018.

U 295: Norbert Hegyi / 1324959 / FK Senica, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre zozadu vykonaný nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 30.09.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 296: Victor Clotaire Michel Nirennold / 1406920 / FK Senica, Fortuna liga / - od 30.09.2018.

U 297: Tomáš Gerát / 1230179 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga / - od 30.09.2018.

U 298: Samuel Orság / 1280181 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LSD – U19 / - od 30.09.2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U 299: Richard Križan / 1291676 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 30.09.2018

U 300: Tamara Gembická / 1344013 / MFK Dukla Banská Bystrica, I. liga Ženy / - od 01.10.2018

U 301: Peter Šútorík / 1290053 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 04.10.2018

U 302: FK Inter Bratislava / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 280 a rozhodla, že za HNS divákov (hodenie plastového pohára s pivom do hráča D) počas stretnutia 10. kola II. ligy medzi FK Poprad – FK Inter Bratislava podľa čl. 58/1f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U 303: Milan Náčiniak / 1282562 / TJ Družstevník Sklabiňa pri Martine / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej klubu U 281, do 09.10.2018.

U 304: FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / - DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 282, do 09.10.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie podľa čl. 64 DP.

U 305: FC LOKOMOTÍVA Košice / II. liga / - DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 283, do 09.10.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie podľa čl. 64 DP.

U 306: Ivan Galád / 1330599 / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistení nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko vo veci vstupu do kabíny rozhodcov po stretnutí 10. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – FC Nitra podľa čl. 71/1,3b DP, do 09.10.2018.

U 307: ŠKF Sereď / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vstupu do kabíny rozhodcov hlavnému trénerovi H) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – FC Nitra podľa čl. 71/1,3b DP, do 09.10.2018.

U 308: FK Senica / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (vstup prezidenta D na HP po ukončení stretnutia) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 57/1c a 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U 309: Ivan Tobiáš / 1317039 / FK Senica / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne pokriky voči R a AR) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 71/1,3b DP, do 09.10.2018.

U 310: FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a hodenie plechovky na HP) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, fyzické napadnutie rodinných príslušníkov hlavného trénera H v určenom sektore) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.10.2018.

U 311: ŠK Slovan Bratislava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.10.2018.

U 312: Radoslav Latal / 1341273 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu  a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe (výroky voči R s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky, nedodržanie príkazu R v súvislosti s vykázaním a zahodenie identifikačnej karty) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 09.10.2018 a zároveň má menovaný pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK podľa čl. 76/3 DP.

U 313: Pavel Hoftych / 1319092 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu  a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe (vstup do TZ, verbálne napadnutie R) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 09.10.2018.

U 314: Pavel Hoftych / 1319092 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu  a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe (verbálne napadnutie R) po stretnutí 8. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – MŠK Žilina podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 09.10.2018.

U 315: FK DAC 1904 Dunajská Streda / I. LSD – U19 / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. a 7. kola I. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 316: FK DAC 1904 Dunajská Streda / I. LMD – U17 / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1., 3., 5. a 6. kola I. LMD – U17 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 400 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 317: MFK Ružomberok / I. LSD – U19 / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1., 3. a 4. kola I. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 318: MFK Ružomberok / I. LMD – U17 / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. a 5. kola I. LMD – U17 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 319: MFK Ružomberok / I. liga Ženy / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2., 4. a 5. kola I. ligy Ženy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 320: GFC Topoľčany / I. liga žiačky – WU15, skupina B / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nepricestovanie družstva na stretnutie 3. kola I. ligy žiačok – WU15, skupina B medzi FC Baník Prievidza – GFC Topoľčany ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 34 € podľa čl. 64/1a,5 DP v spojení s čl. 7/1c RS. 

U 321: Kristína Dubnická / 1342280 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za neoprávnený štart v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53/2b DP, od 04.10.2018.

U 322: Jaroslav Psota (T) / 1155653 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 53/3b DP, od 04.10.2018.

U 323: Katarína Tancíková (VM) / 1392885 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 53/3b DP, od 04.10.2018.

U 324: Rebeka Holá (K) / 1340492 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie kapitánky na 1 mesiac podľa čl. 53/2b DP.

U 325: MFK Zvolen – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 268 vo veci č. k. KS/61/2017 Anton Jánoš proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s..

U 326: KR SFZ – DK na základe podnetu klubu AS Trenčín žiada odbornú komisiu o podrobné písomné stanovisko k situácii zo 74. minúty na hráča H č. 11 Patrik Majkút / 1272316 / počas stretnutia 7. kola I. LMD – U17 medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – AS Trenčín, do 10.10.2018.

U 327: Peter Orávik / 1166118 / - DK na základe U 291 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov podľa čl. 52/3c, čl. 36/1c,f a čl. 39/2 DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 27.09.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 291 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

U 328: Richard Novák / 1152839 / - DK na základe U 1093 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c,f DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 25.06.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 1093 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

U 329: Ladislav Šosták / 1226653 / - DK na základe U 1094 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 30 mesiacov podľa čl. 52/3c DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 25.06.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 217 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a spolu s predbežným ochranným opatrením uloženým U 1094 sa započíta do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

I FUTSAL:

U 330: Filip Rafanides / 1230336 / Lion car MIBA Banská Bystrica, Varta Futsal liga / - DK na základe Správy delegáta a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS – udretie súpera rukami do chrbta nadmernou silou na HP po ukončení stretnutia (udelenie OT ČK) v stretnutí 3. kola Varta Futsal liga medzi Lion car MIBA Banská Bystrica – MŠK Žilina Futsal podľa čl. 49/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 29.09.2018.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 11.10.2018 v sídle SFZ v Bratislave.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa

čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Lehota na podanie odvolania proti U 327 až U 329 začína plynúť od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia v zmysle čl. 84/2 DP.


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave (október 2018 – máj 2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 12.10.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi (17.11.2018 – 02.12.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 09.11.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ObFZ Prievidza.

Oznamuje trénerom, v priebehu mesiaca október (08.10. - Poprad, 15.10. – Zvolen, 22.10. – Senec) organizuje Praktický seminár trénerov mládeže SFZ – „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/EYA/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Každý tréner sa môže prihlásiť len na jeden z troch identických seminárov. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Topoľčany dňa 18.10.2018 v Jacovciach organizuje Seminár trénerov mládeže - UEFA GC/B licencie, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 17.10.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Levice dňa 27.10.2018 v Leviciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.10.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že na nominačnú listinu Šanca SFZ pre súťažný ročník 2018/19 boli po schválení vo VV SFZ dňa 2.10.2018 zaradení nasledovní rozhodcovia a asistenti rozhodcov: Igor Valent, Michal Haring, Anton Hrenák, Denis Poruban (všetci ZsFZ) a Lukáš Dzivjak (VsFZ).

Obsadenie priateľského medzištátneho stretnutia kategórie U16 (ihrisko Ilava):

11.10. o 12,00 Slovensko – Česko: Cabaj, Hrenák, Janček, Čaja (všetci ZsFZ)

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ a rozhodkýň FIFA (bez frekventantov programu Šanca) sa uskutočnia 11.10. od 09,00 hod. v Tatranskej Lomnici (UT). Rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Sluk 19.10., Hrčka D. od 3.10. do prihlásenia

Úsek PR - ospravedlnenia: Sekereš 14.-17.10., Likavský 18.-21.10.


KOMISIA DELEGÁTOV

KD SFZ oznamuje, že dňom 14.9. sa tajomníkom komisie stal p. Pavol Páchnik, ktorý vo funkcii nahradil p. Polatsekovú. V zmysle Organizačných pokynov delegátov (ktoré D obdržali emailom) pre ročník 2018/2019 preto platí, že všetky povinnosti delegáta (zasielanie správ D, ospravedlnení, informácií a iné) je povinný každý zasielať sekretárovi komisie na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk.

KRaD ZsFZ v spolupráci s KD SFZ  pripravujú na dni 24.11. - 25.11.2018 a 1.12. - 2.12.2018 Licenčný seminár Delegáta zväzu licencie "A". Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o predĺženie si licencie alebo noví záujemcovia o získanie licencie “A“ sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese p. Eduarda  Chalmovianskeho - eduard.chalmoviansky@gmail.com  do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár a absolvovali online testy.  V prihláške na Licenčný seminár  je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný všetkým prihláseným na emailovú adresu.  Tlačivá - prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke si záujemcovia nájdu na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii: komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ.

KD SFZ oznamuje, že v dňoch 26. – 27.10.2018 sa v Košiciach uskutoční zasadnutie komisie. Pozvánku s programom obdržia členovia komisie elektronickou poštou.


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.