Úradná správa SFZ č. 14 zo dňa 5. 10. 2018

piatok, 05.10.2018
|
Posledná aktualizácia 06.10.2018 10:25

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VOLEBNÁ KOMISIA

Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa pod dohľadom volebnej komisie SFZ uskutočnia prostredníctvom ISSF v súlade s:

● článkom 59 Stanov SFZ;

● článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku SFZ;

● Čl. 6, ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Termín volieb:    

18. – 22. október 2018 

Osoby, oprávnené navrhovať kandidátov:

● kluby profesionálneho futbalu – navrhujú  iba kandidátov za kluby súťažiace v dvoch najvyšších súťažiach mužov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

● kluby amatérskeho futbalu – navrhujú iba kandidátov za kluby organizovaného futbalu, ktorý nie je profesionálnym futbalom, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

● aktívni hráči profesionálneho futbalu, ktorí sú členmi SFZ, združenie profesio- nálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ,     z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

● aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov. Každý aktívny hráč má jeden hlas;

Požadované dokumenty a prílohy k návrhu kandidáta:

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) motivačný list;

c) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ – v prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre individuálneho člena a zaslať ho na poštovú adresu SFZ;

d) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

e) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

f) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

g) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov SFZ (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje).

Zasielanie návrhov a ich príloh:

Návrhy kandidátov a ich prílohy zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na:

● elektronickú adresu:

michael.valek@futbalsfz.sk

● poštovú adresu:

Komora SFZ pre riešenie sporov

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Termín, dokedy je možné zasielať návrhy kandidátov:

Návrhy kandidátov je možné, spolu s prílohami, zasielať do 23:59 hodiny, dňa 9. októbra 2018. Na všetky návrhy a prílohy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, sa nebude prihliadať.

Ďalšie informácie k voľbám členov „Komory“ budú priebežne publikované:

● na webstránke SFZ;

● v úradných správach SFZ 


ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži: 

Schvaľuje: 

13. a 28.kolo L.Mikuláš - Poprad odohrať v obrátenom poradí, t.z. 13.kolo v Poprade 14.10. o 10:30 a 28.kolo v L.Mikuláši.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:  

Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

Schvaľuje:

Slovnaft cup 4. kolo: Skalica - Ružomberok 10.10. o 18:00, Prešov - Žilina  23.10. o 14:30

U19: 13.kolo Podbrezová - Trnava 31.10. o 15:00 na UT (Podbrezová - Skalica)

U17/16:

12.kolo Ružomberok - Senica 28.10. o 14:00 / 16:15 na UT

13.kolo Trnava - Podbrezová 31.10. o 11:00 / 13:15

U15/14:

6.kolo Slovan BA - ViOn ZM v pôvodnom termíne, ale na UT Pasienky, Pohronie - Zvolen 23.10. o 14:00 / 16:00

8.kolo Slovan BA - Petržalka v pôvodnom termíne, ale na UT Pasienky, Trenčín - Z. Moravce 16.10. o 12:00 / 14:00

10.kolo Trnava - Skalica 30.10. o 10:00 / 12:00, Vranov - Michalovce 30.10. o 10:00 / 12:00, B. Bystrica - R. Sobota 31.10. o 12:00 / 14:00

U13/12:

6.kolo Skalica - Levice 7.10. o 10:00 / 11:30

7.kolo L.Košice - Stropkov 12.10. o 14:00 / 15:30 na ihr. Sokoľ

9.kolo  Nitra  - ViOn ZM 6.11. o 16,00 / 17,30 na UT

10.kolo Michalovce - Vranov 30.10. o 10:00 / 11:30, Skalica - Trnava 30.10. o 10:00 / 11:30 na UT, Martin - Podbrezová 30.10. o 10:00 / 11:30 na UT (ZŠ Hurbanova), R. Sobota - B. Bystrica o 10:00 / 11:30

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slov.pohár žien 3. kolo: Trnava - Nitra v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Modranke

I. liga: 8.kolo Bardejov - Slovan BA 20.10. o 14:30, B.Bystrica - Ružomberok 21.10. o 10:00

II. liga A skupina: 6 kolo D. Lužná - Čaka 7.10 o 18:00

II. liga B skupina: 8. kolo Podhorie - Prievidza 20.10. o 20.10. o 14:30 na ihrisku Slatina nad Bebravou, N.Zámky - Petržalka 21.10. o 14:00

10. kolo N.Zámky - D.Lužná 4.11. o 14:00

WU19/WU15:

7.kolo Slovan - Myjava 13.10. o 13:00 / 15:00 na UT (Prievoz), Bardejov - L.Košice 13.10. o 14:30 / 16:30

8. kolo Nitra - D. Streda 19.10. o 15:00 / 17:00 na UT,

Nariaďuje odohrať (SP čl.37/1):

WU19/WU15: 6. kolo N.Zámky - Slovan BA 24.10. o 13:30 / 15:30


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 292: Dávid Špak / 1286609 / SLAVOJ Trebišov, II. liga / - vylúčenie za HNS – surová hra – podrazenie súpera nadmernou silou podľa čl. 45/1 DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 2 s. s. podľa čl. 45/2a DP, od 01.10.2018.

U 293: Lukáš Opiela / 1155585 / MFK Skalica, II. liga / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre bez úmyslu hrať s loptou podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 01.10.2018.

U 294: Martin Dupkala / 1154906 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera „ležiaceho na zemi“ v prerušenej hre podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 30.09.2018.

U 295: Norbert Hegyi / 1324959 / FK Senica, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre zozadu vykonaný nadmernou silou podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 30.09.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 296: Victor Clotaire Michel Nirennold / 1406920 / FK Senica, Fortuna liga / - od 30.09.2018.

U 297: Tomáš Gerát / 1230179 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga / - od 30.09.2018.

U 298: Samuel Orság / 1280181 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LSD – U19 / - od 30.09.2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U 299: Richard Križan / 1291676 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 30.09.2018

U 300: Tamara Gembická / 1344013 / MFK Dukla Banská Bystrica, I. liga Ženy / - od 01.10.2018

U 301: Peter Šútorík / 1290053 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 04.10.2018

U 302: FK Inter Bratislava / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 280 a rozhodla, že za HNS divákov (hodenie plastového pohára s pivom do hráča D) počas stretnutia 10. kola II. ligy medzi FK Poprad – FK Inter Bratislava podľa čl. 58/1f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U 303: Milan Náčiniak / 1282562 / TJ Družstevník Sklabiňa pri Martine / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej klubu U 281, do 09.10.2018.

U 304: FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga / - DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 282, do 09.10.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie podľa čl. 64 DP.

U 305: FC LOKOMOTÍVA Košice / II. liga / - DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 283, do 09.10.2018. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie podľa čl. 64 DP.

U 306: Ivan Galád / 1330599 / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistení nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko vo veci vstupu do kabíny rozhodcov po stretnutí 10. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – FC Nitra podľa čl. 71/1,3b DP, do 09.10.2018.

U 307: ŠKF Sereď / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vstupu do kabíny rozhodcov hlavnému trénerovi H) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – FC Nitra podľa čl. 71/1,3b DP, do 09.10.2018.

U 308: FK Senica / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (vstup prezidenta D na HP po ukončení stretnutia) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 57/1c a 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U 309: Ivan Tobiáš / 1317039 / FK Senica / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne pokriky voči R a AR) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 71/1,3b DP, do 09.10.2018.

U 310: FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a hodenie plechovky na HP) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, fyzické napadnutie rodinných príslušníkov hlavného trénera H v určenom sektore) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.10.2018.

U 311: ŠK Slovan Bratislava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.10.2018.

U 312: Radoslav Latal / 1341273 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu  a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe (výroky voči R s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky, nedodržanie príkazu R v súvislosti s vykázaním a zahodenie identifikačnej karty) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 09.10.2018 a zároveň má menovaný pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK podľa čl. 76/3 DP.

U 313: Pavel Hoftych / 1319092 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu  a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe (vstup do TZ, verbálne napadnutie R) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 09.10.2018.

U 314: Pavel Hoftych / 1319092 / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu  a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči delegovanej osobe (verbálne napadnutie R) po stretnutí 8. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – MŠK Žilina podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 09.10.2018.

U 315: FK DAC 1904 Dunajská Streda / I. LSD – U19 / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 4. a 7. kola I. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 316: FK DAC 1904 Dunajská Streda / I. LMD – U17 / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1., 3., 5. a 6. kola I. LMD – U17 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 400 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 317: MFK Ružomberok / I. LSD – U19 / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1., 3. a 4. kola I. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 318: MFK Ružomberok / I. LMD – U17 / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2. a 5. kola I. LMD – U17 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 319: MFK Ružomberok / I. liga Ženy / – DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 2., 4. a 5. kola I. ligy Ženy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U 320: GFC Topoľčany / I. liga žiačky – WU15, skupina B / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nepricestovanie družstva na stretnutie 3. kola I. ligy žiačok – WU15, skupina B medzi FC Baník Prievidza – GFC Topoľčany ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 34 € podľa čl. 64/1a,5 DP v spojení s čl. 7/1c RS. 

U 321: Kristína Dubnická / 1342280 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za neoprávnený štart v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac podľa čl. 53/2b DP, od 04.10.2018.

U 322: Jaroslav Psota (T) / 1155653 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 53/3b DP, od 04.10.2018.

U 323: Katarína Tancíková (VM) / 1392885 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac podľa čl. 53/3b DP, od 04.10.2018.

U 324: Rebeka Holá (K) / 1340492 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutiach 2. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FC Union Nové Zámky a 4. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi FC Nitra – FK Senica podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie kapitánky na 1 mesiac podľa čl. 53/2b DP.

U 325: MFK Zvolen – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 268 vo veci č. k. KS/61/2017 Anton Jánoš proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a. s..

U 326: KR SFZ – DK na základe podnetu klubu AS Trenčín žiada odbornú komisiu o podrobné písomné stanovisko k situácii zo 74. minúty na hráča H č. 11 Patrik Majkút / 1272316 / počas stretnutia 7. kola I. LMD – U17 medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – AS Trenčín, do 10.10.2018.

U 327: Peter Orávik / 1166118 / - DK na základe U 291 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov podľa čl. 52/3c, čl. 36/1c,f a čl. 39/2 DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 27.09.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 291 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

U 328: Richard Novák / 1152839 / - DK na základe U 1093 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c,f DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 25.06.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 1093 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

U 329: Ladislav Šosták / 1226653 / - DK na základe U 1094 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 30 mesiacov podľa čl. 52/3c DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 25.06.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 217 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a spolu s predbežným ochranným opatrením uloženým U 1094 sa započíta do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

I FUTSAL:

U 330: Filip Rafanides / 1230336 / Lion car MIBA Banská Bystrica, Varta Futsal liga / - DK na základe Správy delegáta a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS – udretie súpera rukami do chrbta nadmernou silou na HP po ukončení stretnutia (udelenie OT ČK) v stretnutí 3. kola Varta Futsal liga medzi Lion car MIBA Banská Bystrica – MŠK Žilina Futsal podľa čl. 49/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 29.09.2018.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 11.10.2018 v sídle SFZ v Bratislave.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa

čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Lehota na podanie odvolania proti U 327 až U 329 začína plynúť od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia v zmysle čl. 84/2 DP.


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave (október 2018 – máj 2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 12.10.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prievidza organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Prievidzi (17.11.2018 – 02.12.2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 09.11.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ObFZ Prievidza.

Oznamuje trénerom, v priebehu mesiaca október (08.10. - Poprad, 15.10. – Zvolen, 22.10. – Senec) organizuje Praktický seminár trénerov mládeže SFZ – „Obsah a organizácia tréningového procesu v základnej športovej príprave podľa filozofie SFZ“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/EYA/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Každý tréner sa môže prihlásiť len na jeden z troch identických seminárov. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky nájdete na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Topoľčany dňa 18.10.2018 v Jacovciach organizuje Seminár trénerov mládeže - UEFA GC/B licencie, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 17.10.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Levice dňa 27.10.2018 v Leviciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.10.2018. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že na nominačnú listinu Šanca SFZ pre súťažný ročník 2018/19 boli po schválení vo VV SFZ dňa 2.10.2018 zaradení nasledovní rozhodcovia a asistenti rozhodcov: Igor Valent, Michal Haring, Anton Hrenák, Denis Poruban (všetci ZsFZ) a Lukáš Dzivjak (VsFZ).

Obsadenie priateľského medzištátneho stretnutia kategórie U16 (ihrisko Ilava):

11.10. o 12,00 Slovensko – Česko: Cabaj, Hrenák, Janček, Čaja (všetci ZsFZ)

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ a rozhodkýň FIFA (bez frekventantov programu Šanca) sa uskutočnia 11.10. od 09,00 hod. v Tatranskej Lomnici (UT). Rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Sluk 19.10., Hrčka D. od 3.10. do prihlásenia

Úsek PR - ospravedlnenia: Sekereš 14.-17.10., Likavský 18.-21.10.


KOMISIA DELEGÁTOV

KD SFZ oznamuje, že dňom 14.9. sa tajomníkom komisie stal p. Pavol Páchnik, ktorý vo funkcii nahradil p. Polatsekovú. V zmysle Organizačných pokynov delegátov (ktoré D obdržali emailom) pre ročník 2018/2019 preto platí, že všetky povinnosti delegáta (zasielanie správ D, ospravedlnení, informácií a iné) je povinný každý zasielať sekretárovi komisie na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk.

KRaD ZsFZ v spolupráci s KD SFZ  pripravujú na dni 24.11. - 25.11.2018 a 1.12. - 2.12.2018 Licenčný seminár Delegáta zväzu licencie "A". Záujemcovia z radov športových odborníkov, ktorí majú záujem o predĺženie si licencie alebo noví záujemcovia o získanie licencie “A“ sa môžu predbežne prihlásiť na emailovej adrese p. Eduarda  Chalmovianskeho - eduard.chalmoviansky@gmail.com  do 10.11.2018, aby postupne obdržali pokyny a materiály k príprave na seminár a absolvovali online testy.  V prihláške na Licenčný seminár  je potrebné uviesť, na ktorú formu vzdelávania sa záujemca prihlasuje. Organizátor upozorňuje, že z dôvodu kapacitných možností môže určiť prihlásenému aj dátum konania seminára. Miesto, výšku poplatku a program seminára bude oznámený v dostatočnom predstihu a zaslaný všetkým prihláseným na emailovú adresu.  Tlačivá - prihlášku na seminár a potvrdenie o lekárskej prehliadke si záujemcovia nájdu na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii: komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ.

KD SFZ oznamuje, že v dňoch 26. – 27.10.2018 sa v Košiciach uskutoční zasadnutie komisie. Pozvánku s programom obdržia členovia komisie elektronickou poštou.


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.Peter Šurin
Značky
SFZ
úradná správa
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 6.3.2020

06.3.2020 12:51

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 28.2.2020

28.2.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 21.2.2020

21.2.2020 12:35

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 14.2.2020

14.2.2020 13:26

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 7.2.2020

07.2.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 31.1.2020

31.1.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 24.1.2020

24.1.2020 12:24

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 17.1.2020

17.1.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.