Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

Posledná aktualizácia 23.10.2020 11:54

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_14.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U356: Jozef Menich (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 18.10.2020.

U357: Jozef Pavlík (1055439, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (verbálny nesúhlas s rozhodnutím R, s následným vykázaním z extra sedenia počas trvania DS uloženej U310) počas stretnutia 10. kola FL AS Trenčín – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 27.10.2020. Zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a ukladá zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby, podľa čl. 43/1, 2a, g, 4 DP, od 22.10.2020, až do rozhodnutia DK.

U358: Vahan Bichakhchyan (1389407, MŠK Žilina, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U316 a stanovisko KR SFZ a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (odhalenie trička s politickým odkazom po strelení gólu) počas stretnutia 9. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/3 a čl. 10 DP.

U359: FK Poprad (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U317 a za HNS prezidenta klubu (hrubé urážky delegovaných osôb pri odchode z hracej plochy) počas stretnutia 11. kola II. ligy FK Poprad – Slavoj Trebišov, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b, 4, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu prezidentovi klubu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na domáce stretnutia FK Poprad, podľa čl. 43/2g DP, do 30.6.2021.

U360: Peter Ďuriš (1124917, FK Poprad, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U318 a za HNS (vstup na hraciu plochu v polčasovej prestávke a vyhrážanie sa R, s následným vykázaním z extra sedenia) počas stretnutia 11. kola II. ligy FK Poprad – Slavoj Trebišov, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby, podľa čl. 48/2b, 4 a čl. 19/2, s prerušením podľa čl. 34/7 DP, od 8.10.2020, až do začiatku prerušenej II. ligy. Zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U318 a oznamuje, že podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS uloženej U39 DK ObFZ Trenčín zostáva v platnosti, ako je uvedené v ÚS ObFZ Trenčín č. 8, zo dňa 10.9.2020.

U361: KFC Komárno (II. liga ženy). Berie na vedomie stanovisko klubu k U349 a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (prekročenie maximálneho počtu náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí) počas stretnutia 6. kola II. liga ženy KFC Komárno – OFK D. Lužná, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/5 a čl. 10 DP, v spojení s čl. 10m RS.

U362: Bence Bényi (1255000, R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U350 a za administratívne pochybenie delegovanej osoby (umožnenie prekročenia maximálneho počtu náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí) počas stretnutia 6. kola II. liga ženy KFC Komárno – OFK D. Lužná, podľa čl. 63/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 63/2a a čl. 10 DP.

U363: P. B. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/7/2020.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.10.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje, že všetky stretnutia, počnúc 13. kolom, sú odložené na neurčito. Odložené sú aj dohrávky 4., 9. a 10.kola.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že všetky stretnutia riadené ŠTK SFZ sú odložené na neurčito, vrátane dohrávok, súťaží žien a dievčat. Odložené sú aj stretnutia Slovnaft cupu.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním platnosti licencie.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v B. Bystrici, v termíne 23.11. 2020 15.2.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA B licencie v B. Bystrici, v termíne 21.11.2020 12.5. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2020.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Skalici, v termíne 21.11.2020 28.3. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 7.11.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

18.10.2020, Stará Ľubovňa Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ SL. Na základe aktuálne platných nariadení je seminár presunutý na neurčito. O ďalšom postupe bude organizátor prihlásených informovať.

21.11.2020, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (rozsah 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, ZMK ObFZ PD, MFC Spartak BN. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2020.

12.12.2020, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.12.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje zmeny v nominačných listinách rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ 2020/2021 (schválené VV SFZ dňa 20.10.2020):

Na listinu rozhodcov SFZ boli miesto Ľuboša Kačengu a Igora Kozáka zaradení rozhodcovia Boris Benedik z Košíc a Dávid Mano zo Strážskeho (všetci VsFZ) a na listinu asistentov rozhodcov SFZ bol miesto Martina Krivošíka zaradený Denis Poruban z Trenčianskej Turnej (obaja ZsFZ).

Oznamuje zmeny a doplnenia v nominačných listinách rozhodcov a asistentov rozhodcov projektu Šanca 2020/2021 (schválené na VV SFZ dňa 20.10.2020):

Projekt bude pokračovať v nasledovnom personálnom zložení:

Rozhodcovia:

BFZ: Bláha, Ďurčo, Henček, Tománek

ZsFZ: Búri, Hybský, Janček, Kováč, Matulová, Švolík

SsFZ: Foltán, Gregorec, Herdel

VsFZ: Bobko R., Gorel, Gabštur

Asistenti rozhodcov:

BFZ: Kardelis, Lalo, Nagy, Ralbovský
ZsFZ: Cabaj, Haring, Mokrý, Tokoš
SsFZ: Burger, Mosor, Túma, Železňák
VsFZ: Béreš, Capík, Maliňák, Pacák

Ospravedlnenia: Pacák od 13.10. k dispozícii KR, Ferenc 14.10., Halíček od 15.10. k dispozícii KR, Bláha od 22.10. k dispozícii KR.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou rozhodol o prerušení VARTA Futsal ligy 2020/2021 do odvolania a o odložení Futsalovej extraligy juniorov U17 a Futsalovej extraligy juniorov U20 na neurčito.

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje, že v ISSF bola otvorená možnosť prihlásenia družstiev do Ženskej futsalovej extraligy (lehota na prihlásenie trvá do 15.11.2020).

Vyzýva kluby FEJ U20 a FEJ U17 na bezodkladné splnenie povinností vyplývajúcich z RS FEJ (zadanie informácií pre Adresár klubov – čl. A/5/i, oznámenie termínov hracieho dňa a ÚHČ prvého zápasu príslušného bloku zápasov – čl. A/3/c).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

12.2.2021 11:15

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 5.2.2021

05.2.2021 10:40

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 29.1.2021

29.1.2021 10:59

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

22.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.