Úradná správa SFZ č. 15 zo dňa 11. 10. 2019

Posledná aktualizácia 12.10.2019 09:32

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_15.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 10.10.2019 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Odvolanie FK POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa proti rozhodnutiu DK SFZ zo dňa 22.8.2019 (U124)  z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie FK Kamenica n. Cirochou proti rozhodnutiu DK SFZ zo dňa 22.8.2019 (U127)  z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.    

Z r u š u j e  rozhodnutie ŠTK ObFZ Nové Zámky NZ-STK-2019/2020-0137 v napadnutej časti o kontumácii a naň nadväzujúce potvrdzujúce rozhodnutie OK ObFZ Nové Zámky a vec vracia na nové konanie a rozhodnutie ŠTK ObFZ Nové Zámky, podľa čl. 60, ods. 14, písm. d) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U294: Ivan Rehák (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 6.10.2019.

U295: Erik Vrška (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), vylúčený za HNS – úmyselné udretie súpera do tváre rukou nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 6.10.2019.

U296: Patrik Bukovinský (FC Petržalka, II. LSD U19), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou do oblasti hrudníka v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 7.10.2019. 

U297: Alex Ivanko (1. FC Tatran Prešov, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou lopty rukou, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 6.10.2019.

U298: Anton Dzupina  (FC Košice,  II. LMD U17), vylúčený  za  zakázanú  hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 10.10.2019.

U299: Róbert Makeľ (Partizán Bardejov BŠK, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 6.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U300: Yusuf Nasri Mainge (FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa, Fortuna liga), od 6.10.2019.

U301: Mojmír Trebuňák (Slávia TU Košice, Slovnaft Cup), od 10.10.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ Juh dospelí, podľa čl. 37/9 DP.

U302: Igor Kováčik (PFK Piešťany, II. LSD U19), od 7.10.2019. 

U303: Lukáš Timko (1. FC Tatran Prešov, II. LSD U19). 

U304: Radovan Medvecký (MFK Ružomberok, I. LMD U16), obaja od 6.10.2019. 

U305: Slavomír Zátek (1073200, MŠK K. Nové Mesto, II. LMD U17, T), od 7.10.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U306: Lukáš Migaľa (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga).

U307: Martin Janco (FK Dubnica n. Váhom, II. liga).

U308: Otto Vašš (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), všetci od 6.10.2019. 

U309: Adam Havliček (FK Humenné, II. LSD U19), od 10.10.2019.

U310: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 11. kola FL MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U311: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 11. kola FL MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U312: Martin Konrád (1298701). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, za HNS (pokus o vnesenie pyrotechniky do areálu štadióna) pred stretnutím 11. kola FL MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – zákaz vstupu na všetky štadióny Fortuna ligy do konca súťažného ročníka 2019/2020, podľa čl. 58/4 a čl. 20/1, 3 DP.

U313: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubá urážka SFZ, hrubá urážka hráča hostí č. 36 a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 11. kola FL FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1a, b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U314: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky a hromadné vniknutie divákov na hraciu plochu) a nedostatočnú US (umožnenie vniknutia na hraciu plochu, vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 12. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Dubnica n. Váhom, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 15.10.2019.

U315: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga). Na základe Doplnku správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko ku hrubým urážkam R vo VIP priestoroch štadióna počas stretnutia 10. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Dubnica n. Váhom, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 16.10.2019. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby.

U316: Dávid Vaňovec (1316205, MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD U17). Na základe Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (hrubá urážka delegovaných osôb) po stretnutí 9. kola II. LMD U17 MFK Zvolen – MŠK K. N. Mesto, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 15.10.2019

U317: Adam Ferianec (1348139, MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD U17). Na základe Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k NS (kopnutie do dverí) po stretnutí 9. kola II. LMD U17 MFK Zvolen – MŠK K. N. Mesto, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 15.10.2019

U318: Dušan Kucharčík (1239368, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U281 a za HNS (kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre v súboji o loptu s dlhodobým zranením) počas stretnutia 11. kola II. ligy  FC Petržalka – MFK Tatran L. Mikuláš, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace, podľa čl. 45/2b DP, od 30.9.2019, bez prerušenia. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U281.

U319: FC Petržalka (II. liga). Berie  na  vedomie  stanovisko klubu k situácii z 59. minúty (zranenie hráča domácich č. 23) v stretnutí 11. kola II. ligy FC Petržalka – MFK Tatran L. Mikuláš, konaného dňa 29.9.2019.

U320: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U249 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, urážka UEFA a poškodenie sociálnych zariadení na štadióne) počas stretnutia 9. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň berie na vedomie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U321: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, žiada klub o predloženie spôsobu vysporiadania škody na štadióne počas stretnutia 9. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, do 16.10.2019.

U322: Jozef Sendek (1095154). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U285, bez prijatia disciplinárnych opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U323: Štefan Korman (1329693). Na základe U288 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 17.10.2019 o 16:00 hod. v sídle SFZ. 

U324: František Urbán (1012436). Na základe U288 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 17.10.2019 o 16:15 hod. v sídle SFZ. 

U325: Marián Drinka. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U233 a na základe rozhodnutia SFZ o odňatí finančných odmien, v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti, podľa čl. 5/2e stanov SFZ, vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR, upúšťa od uloženia DS, podľa čl. 78/2 DP.

U326: Dávid Špak (1286609, Slavoj Trebišov). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U239 a žiadosť zamieta

U327: Richard Gmitter (1249344, Slavoj Trebišov), Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U268 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020.

U328: Šimon Káčer (1327407, AKADÉMIA JUVENTUS Žilina). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U284 a žiadosť zamieta.

U329: FC Lokomotíva Košice. Berie na vedomie podnet doručený prostredníctvom ISSF (ID 116365) dňa 10.10.2019 voči klubu Partizán Bardejov BŠK, vo veci odstupného za hráčov Miroslav Petko (1249149) a Adrián Leško (1249342), bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 RaPP SFZ. 

U330: MŠK Kysucké Nové Mesto. Berie na vedomie podnet doručený prostredníctvom ISSF (ID 116379) dňa 10.10.2019, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP, s poukazom na čl. 25/1 RS.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 

U331: Alves Rodrigues Woslley (Mimel Lučenec, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 5.10.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U332: Martin Péchy (FUTSAL CLUB MIBA B. Bystrica, VARTA Futsal liga), od 5.10.2019.

DS uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.10.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov:

 • oznamuje, že odkladá stretnutie 13. kola Ružomberok B – Podbrezová, z dôvodu infekčnej nákazy hráčov Podbrezovej (SP, čl. 37/1 a RS, čl. 17/e);
 • schvaľuje:

         14. kolo: B. Bystrica – Trebišov 19.10. o 14:30 v Žiari n. Hronom;

         17. kolo: Poprad – Podbrezová 9.11. o 16:00.

 • berie na vedomie potvrdenie v zmysle §7 zákona 272/1994 o zákaze účasti družstvu mužov FK Železiarne Podbrezová na akomkoľvek kolektívnom podujatí, v termíne 9. – 16.10.2019, vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia nákazy v danom kolektíve.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Berie na vedomie podnet klubu FC Spartak Trnava doručený prostredníctvom ISSF (ID 115854) dňa 2.10.2019 a rozhodla, že podnet klubu je neopodstatnený.

Schvaľuje:

Slovnaft cup: 

3. kolo: Oravská Poruba – Slovan BA 12.10. o 14:00;

5. kolo: Poprad – B. Bystrica 30.10. o 16:00, D. Streda – Trnava 30.10. o 18:00.

U19:

10. kolo: D. Streda – Ružomberok 3.12. o 14:00 na UT;

11. kolo: Ružomberok – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT;

12. kolo: Nitra – D. Streda, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U17/16:

10. kolo: Ružomberok – D. Streda, v pôvodnom termíne, ale na UT, Nitra – Trenčín,  v pôvodnom termíne, ale na UT, Poprad – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT v Tatranskej Lomnici;

11. kolo: Trnava – Senica 22.10. o 12:00 / 14:15;

13. kolo: Nitra – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT;

16. kolo: Nitra – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U15/14:

8. kolo: Poprad – Humenné 15.10. o 14:00 / 16:00, Ružomberok – Martin 20.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

9. kolo: Karlova Ves – Prievidza 27.10. o 10:00 / 12:00, Púchov – Skalica 23.10. o 13:00 / 15:00;

10. kolo: D. Streda – Senica 29.10. o 15:30 / 17:30;

U13/12, 7. kolo: Trnava – Nitra 12.10. o 10:00 / 11:30

ŠTK – ženský futbal:

WU19/15:

7. kolo: Dubnica – Trenčín, v obrátenom poradí, t. z. 11.10. o 15:00 / 17:00 na ihrisku Na Sihoti v Trenčíne a 14. kolo v Dubnici, Topoľčany – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku V. Schotterta v Topoľčanoch;

8. kolo: Petržalka – Senica 19.10. o 15:00 / 17:00;

9. kolo: Prievidza – Dubnica 9.11. o 11:00 / 13:00.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 69/3), 7. kolo: Štiavnik – Topoľčany 16.10. o 15:00. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Bardejov, v termíne 8.11.2019 – 15.3.2020 v Bardejove organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 16.11.2019 – 6.5.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ, v termíne 16.11.2019 – 9.5.2020,  v Nitre organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ, v termíne 30.11.2019 – 24.2.2020, v B. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s VsFZ, v termíne 18.1. – 26.6.2020 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ, v spolupráci s Akadémiou MŠK Žilina, dňa 14.10.2019 v Žiline organizuje Workshop trénerov brankárov SFZ – Žilina, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GKA/SFZ GK licencie v rozsahu 4 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 12.10.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že Slovenská asociácia športovej psychológie, dňa 18.10.2018 v Bratislave organizuje Konferenciu „Psychológia v športe nielen o rozvoji talentu“, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA EYA/A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 17.11.2019 v Banskej Bystrici organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Prievidza, v spolupráci s MFK Spartak Bánovce n. Bebravou a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 26.11.2019 v Bánovciach n. Bebravou organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Trenčín, so súhlasom TÚ SFZ dňa 30.11.2019 v Trenčíne organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri /Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Prievidza, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 14.12.2019 v Prievidzi organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 11.12.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:

14.10. o 14:00 Slovensko 19 – Anglicko 18 Ruc, Ferenc, Jankovič, Malárik (NTC Senec);

15.10. o 15:30 Slovensko 16 – Slovinsko 16 Papuča, Hrenák, Poruban, Janček (Dubnica n. Váhom).

Ospravedlnenia: Matulová 8. – 10.11., Capík 20.10., Tokoš 26.10., Mastiš 19.10. – 2.11., Valentová 8. – 16.12., Valent 8. – 16.12., Kováčová 10.10.

Úsek PR – ospravedlnenia: Kopča 18. – 22.10., Vaňo 9.10., Zábranský 20.10.

KOMISIA DELEGÁTOV

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby do 15.10.2019 sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili zmeny v nominačných listinách delegátov (postupy, zostupy), ako aj prípadné ukončenie pôsobenia, resp. úmrtia.

Žiada všetkých sekretárov RFZ, resp. ObFZ, aby z dôvodu plánovania aktivít KD SFZ na rok 2020, sekretárovi komisie p. Páchnikovi (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) nahlásili delegátov, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. delegátov, ktorým bude v roku 2020 končiť platnosť licencie. V nadväznosti na smernicu o vzdelávaní delegátov, budú následne v roku 2020 plánované licenčné semináre.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020. Miesto (ZsFZ) a program seminára bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaný emailovou poštou.

V mesiaci december v Bratislave usporiada workshop delegátov stretnutia. Program s pozvánkou bude všetkým účastníkom zaslaný emailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

 • schválil zmenu termínovníka VARTA Futsal ligy 2019/2020 tak, ako bol predložený Exekutívou SF;
 • schválil RS FEJ U20 a jeho prílohy pre súťažný ročník 2019/2020.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • zaevidovala zmenu názvu klubu MIBA Banská Bystrica; zmena sa spoplatňuje v zmysle C/3/a RS VARTA Futsal ligy;
 • zaevidovala zmenu názvu klubu MŠK MAYERSON Nové Zámky; zmena sa spoplatňuje v zmysle C/3/a RS VARTA Futsal ligy 

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • zmena delegácie:

        11.10. o 20:00 hod. 

        MIBA B. Bystrica – MŠK MAYERSON N. Zámky (Polomský za Havrilu);

 • ospravedlnenia: Ježík 19.10. a 31.10. – 3.11., Poruban 13. – 16.12., Kopec 18. – 20.10. a 25. – 27.10., Havrila 11. – 31.10. a v pracovné dni, Ploštica 14. – 28.10., Čuhár 18. – 19.10. a 15. – 16.11.

Exekutíva v oblasti mládeže:

 • schválila dvojičky pre sezónu 2019/2020 FEJ;
 • odoslala všetky dokumenty súvisiace s FEJ U20 pre súťažný ročník 2019/2020.

Exekutíva v oblasti ženského futsalu oznamuje, že prihlášky do súťaže Women´s futsal 2019/2020 je možné podať výhradne elektronicky cez ISSF, v termíne do 31.10.2019.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základné registrácie:

         1283280  Marek Sochora  TNF Prievidza

         1343070  Tomáš Foltin  FK Ekoprim Prešov

         1308203  Dávid Pancík  FK Ekoprim Prešov

         1324434  Michal Ivanič  FK Ekoprim Prešov

         Prestup s obmedzením do 30.6.2020:

         1196967  Lukáš Zelenický  FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou  TNF Prievidza

         Zaevidované zmluvy o vykonávaní amatérskeho športu do 30.6.2020.

         Andre Luiz de Lima Silva  ŠK Makroteam Žilina, zmluva doručená

         Davidson Do Nascimento Silva  ŠK Makroteam Žilina, zmluva doručená

         Lucian Ferreira da Silva  ŠK Makroteam Žilina, zmluva doručená

         Jose Wellington Matias Torres  ŠK Makroteam Žilina, zmluva doručená

 • matrika žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu prostredníctvom ISSF, aby bezodkladne doručili kópie zmlúv na adresu  matrika@futsalslovakia.sk. Elektronická registrácia bude vykonaná po odstránení technickej chyby v systéme issf.futbalnet.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že na 19.11.2019 pripravuje pracovné stretnutie predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ, ktoré sa uskutoční v mieste kvalifikačného stretnutia ME 2020 Slovensko – Azerbajdžan, v predpokladanom čase od 14:00 do 17:00 hod. Pozvánka s programom pracovného stretnutia bude zaslaná na sekretariáty RFZ a ObFZ elektronickou poštou v dostatočnom časovom predstihu.  

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.