Úradná správa SFZ č. 19 zo dňa 8.11.2019

Posledná aktualizácia 08.11.2019 12:23

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U418: Ján Mizerák (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 3.11.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U419: Boris Turčák (FC Petržalka, II. liga), od 4.11.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U420: Martin Šulek (AS Trenčín, Fortuna liga), od 4.11.2019.

U421: Pavol Farkaš (FC Nitra, Fortuna liga), od 3.11.2019.

U422: Filip Blažek (MFK Skalica, II. liga), od 3.11.2019.

U423: Ľuboslav Laura (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), od 4.11.2019.

U424: Dalibor Pleva (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), od 3.11.2019.

U425: Ladislav Szöcs (FC Petržalka, II. liga), od 4.11.2019.

U426: Jakub Bartek (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 3.11.2019.

U427: Dávid Keresteš (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 3.11.2019.

U428: Dominik Javorček (MŠK Žilina, I. LSD U19), od 1.11.2019.

U429: Adam Kostúr (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), od 1.11.2019.

U430: Mário Baláž (FC Nitra, I. LSD U19), od 7.11.2019.

U431: Michal Piaček (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), od 7.11.2019.

U432: Lucas Lovat (FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí, stanoviska odbornej komisie KR SFZ a vlastných zistení, za HNS (udretie súpera hlavou do hlavy v prerušenej hre) počas stretnutia 14. kola FL FC Nitra – FC Spartak Trnava, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 76/1 DP, od 7.11.2019.

U433: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch zo stretnutia 16. kola II. ligy MŠK Žilina B – MFK Dukla B. Bystrica.

U434:  Berie  na  vedomie  Správu  delegáta  stretnutia  a  Oznámenie  delegáta zväzu o zistených nedostatkoch zo stretnutia 16. kola II. ligy FC Košice – FK Železiarne Podbrezová.

U435: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženého videozáznamu a stanoviska klubu, za HNS divákov (vulgárne pokriky a vzájomné fyzické napadnutie divákov vo VIP priestoroch) počas stretnutia 12. kola FL ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 

U436: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Berie na vedomie doplnenie stanoviska klubu k U378 a za nedostatočnú US (nedostatočné vykonanie bezpečnostných opatrení na zamedzenie fyzického napadnutia divákov vo VIP priestoroch) počas stretnutia 12. kola FL ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1d DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. 

U437: OFK STRÁŽAN Hubošovce. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U355, U382 a U404 vo veci č. k. KS/9/2018 navrhovateľa OcŠK Pozdišovce proti odporcovi OFK STRÁŽAN Hubošovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.9.2019 a vykonateľnosť dňa 29.9.2019. Zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto uznesenia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U438: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U416 a za HNS divákov (nešportové prejavy) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U439: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U417 a za HNS divákov (nešportové prejavy) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. 

U440: Štefan Korman (1329693). Berie na vedomie splnenie ochranného opatrenia uloženého U351.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.11.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 4. kolo: Bardejov – Slovan BA 16.11. o 13:00.

U19:

14. kolo: Slovan BA – Trenčín 13.12. o 13:00 na UT (Prievoz);

16. kolo: B. Bystrica – Trenčín 1.12. o 11:00 na UT (Podbrezová - Skalica).

U17/16, 15. kolo: Michalovce – Podbrezová 22.11. o 12:00 / 14:15 na UT, Poprad – D. Streda 23.11. o 13:00 / 15:15.

U19/17:

14. kolo: Pohronie – Zvolen 10.11. o 10:00 / 12:30 na UT, Zlaté Moravce – Gabčíkovo, v pôvodnom termíne, ale na UT (Z. Moravce), L. Mikuláš – Námestovo, v pôvodnom termíne, ale na UT;

15. kolo: Domino – Myjava v obrátenom poradí, t. z. 16.11. o 10:00 / 12:30 na UT v Myjave a 30. kolo 6.6.2020 na ihrisku SDM Domino, Námestovo – Humenné 17.11. o 11:00 / 13:30;

16. kolo: Domino – Skalica 23.11. o 13:00 / 15:30 na UT (Pasienky).

U15/14:

10. kolo: Trnava – Petržalka 24.11. o 10:00 / 12:00;

11. kolo: Martin – Jupie M. Hamšíka 9.11. o 15:30 / 17:30, Senica – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na UT, Inter – Levice, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Drieňová;

12. kolo: Domino – Prievidza 16.11. o 13:00 / 15:00 na UT (Pasienky). 

U13/12, 11. kolo: Martin – Jupie M. Hamšíka 10.11. o 10:00 / 11:30.

Zamieta:

U15/14:

11. kolo: Inter – Levice hrať pod umelým osvetlením na ihrisku FK Stupava (UT);

12. kolo: Inter – Senica 16.11. o 13:00 / 15:00 na UT (Stupava) pod umelým osvetlením; ÚHČ musí byť max. o 12:15 / 14:15.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga, 9. kolo: Poprad – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Poprad – Veľká.

II. liga, skupina C, 2. kolo: L. Mikuláš – Spišská N. Ves 10.11. o 9:30.

WU19 / WU15:

8. kolo: P. Bystrica – B. Bystrica 24.11. o 11:00 / 13:00;

9. kolo: Trenčín – B. Bystrica 10.11. o 12:00 / 14:00, Poprad – Bardejov 10.11. o 13:30 / 15:30 na ihrisku Poprad – Veľká, Martin – P. Bystrica 10.11. o 17:30 / 9.11. o 8:30, Senica – Myjava v obrátenom poradí, t. z. 9.11. o 12:00 / 10:00 na UT v Myjave a 18. kolo 30.5.2020 v Senici, Prievidza – Dubnica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Nováky).

Kontumuje:

I. liga:

8. kolo: Trnava – Myjava (Katarína Vredíková), NMŠK – Nitra (Karina Pelikánová, Roxana Kolárová), obe stretnutia 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/i, v súbehu s RS, čl. 11/c, Bardejov – Poprad (Janka Králiková) 7:0, podľa SP, čl. 11/3, s použitím čl. 82/1/i, v súbehu s RS, čl. 11/c, Trenčín – Slovan BA (Sofia Anna Škerdová) 0:3, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/i, v súbehu s RS, čl.11/c.

II. liga, 11. kolo Petržalka – Čaka 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b.

WU19, 8. kolo Martin – Prievidza (Monika Vravková) 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/i, v súbehu s RS, čl. 11/c.

Odstupuje na DK SFZ:

 • Spartak Myjava, FC Nitra, FK Poprad a AS Trenčín (všetky I. liga ženy), za porušenie RS, čl. 11/c;
 • FC Čaka (II. liga ženy), za nenastúpenie na stretnutie 11. kola;
 • FC Baník Prievidza (WU19), za porušenie RS, čl. 11/c.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bardejove, v termíne 8.11.201915.3.2020, sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 •  Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA A licencie, v termíne február – december 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.11.2019;
 • Školenie trénerov UEFA PRO licencie, v termíne február 2020 – december 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.11.2019.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 11.11.2019, Zlaté Moravce – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Nitra. Seminár je už kapacitne naplnený;
 • 17.11.2019, B. Bystrica – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor TMK SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.11.2019;
 • 19.11.2019, Košice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor VsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 14.11.2019;
 • 23.11.2019, Bánovce n. Bebravou – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor TMK ObFZ Prievidza, v spolupráci s MFK Spartak Bánovce n. Bebravou. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2019;
 • 30.11.2019, Trenčín – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Trenčín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2019;
 • 2. – 3.12.2019, Senec – Konferencia trénerov SFZ 2019 (v rozsahu 5 + 5 hodín pre trénerov UEFA B/A/PRO licencie). Prihlásiť sa je možné do 24.11.2019;
 • 8.12.2019, Považská Bystrica – Seminár trénerov UEFA GC licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.12.2019;
 • 14.12.2019, Prievidza – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín)organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 11.12.2019.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že počas zimných fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, Šance a rozhodkýň FIFA v marci 2020, sa bude vykonávať YoYo test (mužský limit 18,2 a ženský 16,4).

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia U21 (NTC Senec):

14.11. o 18:00 Slovensko – Bielorusko Proske (CZE), Pozor, Roszbeck, Nemček.

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U15 (Akadémia DAC D. Streda):

12.11. o 15:30 Slovensko – Wales Malárik, Lauer, Henček;

14.11. o 11:00 Slovensko – Wales Parilák, Ralbovský, Volek.

Obsadenie prípravných stretnutí:

13.11. o 17:00 Nitra WU19 – Slovensko WU15 Hybský, Horik, Pacher (UT FC Nitra);

15.11. o 10:00 Slovensko WU15 – Trnava WU19 Piatka, Hádek, Dúbravec (ihrisko Veľký Biel).

Ospravedlnenia: Hancko 30.11., Pavlík 1. – 16.12., Kačenga 30.11. – 3.12., Hrebeňár od 25.11., do prihlásenia, Mosor 29.11. – 1.12., Lauer 24.11. – 8.12., Lenický 22. – 24.11. a 7. – 8.12.

Úsek PR – ospravedlnenia: Špila 23.11., Slebodník 29. – 30.11., Suchý od 4.11. PN, do prihlásenia, Udvardy 1. – 16.12.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch 29. – 30.11.2019 v Komárne (ObFZ Komárno, Záhradnícka 3). Pozvánka s programom bude všetkým členom a pozvaným zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020 v Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že dňa 6.12.2019 usporiada v Bratislave (Hotel Nivy, Líščie Nivy 3) pracovný workshop delegátov SFZ. Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia: Eperješi 15. – 17.11., Labanc 15. – 17.11., Olšavský 15. – 17.11., Vaľko 15. – 17.11., Vansa 15. – 17.11., Fajčík 16. – 18.11., Lônčík 23. a 30.11.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 9.11.2019 od 11:00 hod. v Žiline.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • zaznamenala požiadavku klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava o vyplatenie odmeny za umiestnenie v sezóne 2019/2020 nad rámec ustanovení RS 2019/2020. Požiadavku odstupuje na najbližšie rokovanie VV SF;
 • v zmysle požiadavky klubu Futsal Team Levice sa rušia kontaktné e-mailové adresy robert.cik@futsalteamlevice.sk a futsalteamlevice@futsalteamlevice;
 • zaznamenala oneskorené začiatky stretnutí 6. kola Varta Futsal ligy Mimel Lučenec – Futsal Team Levice (oneskorený príchod hostí) a ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina futsal (predzápas basketbalu);
 • upozorňuje klub Futsal Team Levice na dodržiavanie ÚHČ stretnutia a ďalšie skutočnosti súvisiace s predmetným ÚHČ;
 • vyrubuje poplatok klubu ŠK Makroteam Žilina za opakovaný neskorší začiatok stretnutia, v zmysle RS B/3;
 • oznamuje ÚHČ 8. kola Varta Futsal ligy:

         MŠK MAYERSON NZ – ŠK Makroteam Žilina, 15.11. o 20:00, ŠH Milénium;

         TNF Lions Prievidza – Mimel Lučenec, 16.11. o 20:00, ŠH Prievidza;

         MŠK Žilina futsal – MIBA B. Bystrica, 16.11. o 20:00, ŠH Rosinky.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ: 

 • delegovanie R a D na 8. kolo VARTA Futsal ligy: 

         15.11. o 20:00

         MAYERSON NZ – Makroteam ZA (Belavý, Fischer, Bublávek Badura).

         16.11.2019

         19:00 TNF Prievidza – Mimel LC (Matula, Kopec, Brutvanová Hlavenka);

         20:00 MŠK Žilina Futsal – MIBA BB (Budáč ml., Ježík, Šlapka Kubinec).

 • zmena delegácie:

         6.11. o 19:30 Futsal Team LV – MIBA BB (Budáč st., Polomský, Mózer Čuhár); 

         9.11. o 20:00 MŠK Žilina Futsal – Mimel Lučenec (Bohun za Behančina);

         9.11. o 20:00 TNF Prievidza – ŠK Makroteam Žilina (Krchňavý za Badura).

 • delegovanie R na juniorské súťaže:

         2. blok FEJ U20

         13.11. od 11:00 ŠH Milénium Nové Zámky (Bublávek, Szkokan);

         14.11. od 11:00 ŠH Obchodná Akadémia Prešov (Š. Cisko, Jaroši);

         17.11. od 13:00 City Aréna Prievidza (S. Nemček, Sedlárik).

         2. blok FEJ U17

         13.11. od 12:00 ŠH Badín (Kováčik, Sedlárik);

         19.11. od 11:00 ŠH Obchodná Akadémia Prešov (Hudák, Sendek).

 • ospravedlnenia: Badura 8. – 10.11, M. Cisko 29.11. – 1.12.

Exekutíva v oblasti mládeže:

 • schvaľuje športovú halu Gymnázia Nové Zámky, Podzámska 34A, Nové Zámky pre majstrovské futsalové zápasy hráčov do 17 rokov (FEJU17);
 • oznamuje ÚHČ zápasov FEJ U17 a FEJ U20:
 • 2. blok FEJ U20, 13.11.2019, ŠH Milénium Nové Zámky

         11:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – 4FSCV FTVŠ UK

         12:00 Futsal Team Levice – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         13:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         14:15 Futsal Team Levice – 4FSCV FTVŠ UK

 • 2. blok FEJ U20, 14.11.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

         11:00 FK Ekoprim Prešov – Mimel Lučenec

         12:15 Mimel Lučenec – MIBA B. Bystrica

         13:30 FK Ekoprim Prešov – MIBA B. Bystrica

 • 2. blok FEJ U20, 17.11.2019, City Aréna Prievidza

         13:00 TNF Prievidza – MŠK Žilina Futsal

         14:00 FK ORION TIP Bánovce – ŠK Makroteam Žilina

         15:15 TNF Prievidza – ŠK Makroteam Žilina

         16:15 FK ORION TIP Bánovce – MŠK Žilina Futsal

 • 3. blok FEJ U20, 24.11.2019, ŠH Javorkova Žilina

         12:00 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice

         13:00 MŠK Žilina FUTSAL – MŠK MAYERSON N. Zámky

         14:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK MAYERSON N. Zámky

         15:15 MŠK Žilina FUTSAL – Futsal Team Levice

 • 3. blok FEJ U20, 25.11.2019, ŠH Mladosť Bratislava

         11:00 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         12:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – FK Ekoprim Prešov

         13:30 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – FK Ekoprim Prešov

 • 3. blok FEJ U20, 28.11.2019, ŠH Aréna Lučenec

         11:00 Mimel Lučenec – TNF Prievidza

         12:00 MIBA Banská Bystrica – FK ORION TIP Bánovce

         13:15 Mimel Lučenec – FK ORION TIP Bánovce

         14:15  MIBA Banská Bystrica – TNF Prievidza

 • 2. blok FEJ U17, 13.11.2019, ŠH Badín

         12:00 MIBA Banská Bystrica – MŠK Žilina Futsal

         13:15 MŠK Žilina Futsal – TNF Prievidza

         14:30 MIBA Banská Bystrica – TNF Prievidza

 • 2. blok FEJ U17, 19.11.2019, ŠH Obchodná Akadémia Prešov

         11:00 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

         12:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK MAYERSON N. Zámky

         13:30 FK Ekoprim Prešov – MŠK MAYERSON N. Zámky

 • 3. blok FEJ U17, 23.11.2019, ŠH Žilina – Rosinky 

         16:00 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov

         17:15 FK Ekoprim Prešov – TNF Prievidza

         18:30 ŠK Makroteam Žilina – TNF Prievidza

 • 3. blok FEJ U17, 23.11.2019, ŠH Žilina – Rosinky 

         12:00 MŠK Žilina Futsal – MŠK MAYERSON N. Zámky

         13:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA Banská Bystrica
        14:30 MŠK Žilina Futsal – MIBA Banská Bystrica

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • zaevidovala technický problém s prihlásením družstiev Futsalový klub ORION TIP Bánovce n. Bebravou a Košice;
 • začiatok súťaže je naplánovaný na 30.11.2019 turnajom v Banskej Bystrici (Badín); termínovník súťaže bude odoslaný družstvám po riadnom prihlásení všetkých družstiev. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní: 

 • Oznamuje zrealizované matričné úkony:

         1271921  Andrea Herbríková  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

         1268268  Patrik Žilla  TNF Prievidza

         1268187  Samuel Krč  TNF Prievidza

         1277854  Matej Turňa  Rehab Klinik Barabéri

         1282698  Samuel Šarfický  MŠK MAYERSON N. Zámky

         1322554  Filip Pécsi  MŠK MAYERSON N. Zámky

         1281977  Daniel Ladek  MŠK MAYERSON N. Zámky

         1305465  Patrik Papp  Bonafu

         1315637  Andreas Fraňo  FK ORION TIP Bánovce

         1305396  Dominik Markovič  Bonafu

         1281910  Tomáš Botka  FK ORION TIP Bánovce

         1305838  Radovan Stančík  Bonafu

         1305699  Roman Rusnák  Bonafu

         1275204  Viktor Brida  FK ORION TIP Bánovce

         1293571  Martin Ďuriš  MŠK Žilina Futsal

         1375714  Ivo Ďurkovič  MIBA Banská Bystrica

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň zaslali kópiu  zmluvy  na  adresu  matrika@futsalslovakia.sk,  bez  ktorej  nebude  registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že pozvánka s programom pracovného stretnutia predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2019 od 14:00 v Hoteli Senec v Senci, bola zaslaná na e-mailové adresy predsedov a sekretariátov jednotlivých RFZ / ObFZ.  

Oznamuje, že na základe pohovoru, vykonaného dňa 16.10.2019 v sídle SFZ, sú funkciu sprostredkovateľa oprávnené vykonávať tieto fyzické / právnické osoby: Bališ Boris, Belecký Norbert, Cicman Róbert, Čierny Michal, Ivan Matej (iMATE, s.r.o.), Krištofík Ondrej, Paugsch Loránt, Pšenka Ľubomír (Kori, s.r.o.), Škutil Oliver (Atlas Advisers, s.r.o.), Timko Milan ((Para Capital, s.r.o.) a Zachariáš Alexander (AleSi, s.r.o.). 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 6.3.2020

06.3.2020 12:51

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 28.2.2020

28.2.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 21.2.2020

21.2.2020 12:35

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 14.2.2020

14.2.2020 13:26

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 7.2.2020

07.2.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 31.1.2020

31.1.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 24.1.2020

24.1.2020 12:24

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 17.1.2020

17.1.2020 12:26

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 10.1.2020

10.1.2020 12:11

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.