Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

Posledná aktualizácia 31.7.2020 14:07

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2020-21_US_02.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U16: Ján Beliančin (TJ Pokrok Stará Bystrica, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre do oblasti chrbta, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina A, podľa čl. 37/10 DP.

U17: Juraj Feranec (Oravan Oravská Jasenica, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U18: Stanislav Polák (Oravan Oravská Jasenica, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – vulgárne okríknutie R, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U19: Martin Drexler (FK Sitno Banská Štiavnica, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 26.7.2020.

U20: Ľudovít Jamnický (TJ Tatran VLM Pliešovce, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 26.7.2020.

U21: Matej Čampa (1. FK Buzitka, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hrou rukou, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 27.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina D, podľa čl. 37/10 DP.

U22: Štefan Sabol (Futbalový klub Nižný Hrušov, Slovnaft cup), vylúčený za HNS – urážlivý výrok voči R v prerušenej hre, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 27.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ – dospelí, Sever, podľa čl. 37/10 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U23:  Marek Václav (FK Dubnica n. Váhom, Fortuna liga – baráž o postup do FL),  od 18.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí FL, podľa čl. 37/10 a čl. 17/12 DP (prestup do FC Spartak Trnava).

U24: Jakub Maďar (TJ Sokol Medzibrod, Slovnaft cup), od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy SsFZ, skupina JUH, podľa čl. 37/10 DP.

U25:  Slavomír Selecký (MFK Strojár Krupina, Slovnaft cup), od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina C, podľa čl. 37/10 DP.

U26: Ján Poničan (ŠK Hrochoť, Slovnaft cup), od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U27: Tomáš Uhliar (ŠK Hrochoť, Slovnaft cup), od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U28: Kristián Prelovský (ŠK Báhoň, Slovnaft cup), od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí III. ligy BFZ, podľa čl. 37/10 DP.

U29: Vladimír Olšovský (FK Slávia Staškov, Slovnaft cup), od 26.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U30: Peter Jasenovský (TJ Jednota Bánová, Slovnaft cup), od 27.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U31: Ján Juráš (1. FK Buzitka, Slovnaft cup), od 27.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina D, podľa čl. 37/10 DP.

U32: MŠK FOMAT Martin (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Slovnaft cupu ATTACK Vrútky – MŠK FOMAT Martin, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U33: ATTACK Vrútky (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Slovnaft cupu ATTACK Vrútky – MŠK FOMAT Martin, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U34: MFK Baník Veľký Krtíš (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Slovnaft cupu MFK Baník Veľký Krtíš – FTC Fiľakovo, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U35: OŠK Fintice (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a videozáznamu, za nedostatočnú US (nedostatočné prijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania sa divákov a umožnenie vstupu diváka pod vplyvom alkoholu do ihriska) počas stretnutia 1. kola Slovnaft cupu OŠK Fintice – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 57/1a, b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U36: 1. FC Tatran Prešov (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a videozáznamu, za HNS divákov (vniknutie divákov hostí na ihrisko a odkopnutie lopty divákom smerom na hraciu plochu v prerušenej hre) počas stretnutia 1. kola Slovnaft cupu OŠK Fintice – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/1d DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U37: 1. FK Buzitka (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženého videozáznamu, za HNS divákov (sotenie AR2 do pleca a obliatie pivom pri odchode z hracej plochy) a nedostatočnú US (nezabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb z hracej plochy) po stretnutí 1. kola Slovnaft cupu 1. FK Buzitka – TJD Príbelce, podľa čl. 57/1d a čl. 58/2c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U38: Andrej Melicher (1311797, R). Na základe podnetu doručeného prostredníctvom ISSF (ID 125206) dňa 26.7.2020, za administratívne pochybenie (nesprávne vyznačenie napomenutia v ISSF) po stretnutí 1. kola Slovnaft cupu 1. FK Buzitka – TJD Príbelce, podľa čl. 63/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 63/2a a čl. 10 DP.

U39: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U5 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky, vhodenie plastových pohárov na hraciu plochu, vniknutie diváka domácich na hraciu plochu počas stretnutia a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia finále FL – kvalifikačné stretnutie o EL UEFA FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b, d, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá DS odohratie domáceho stretnutia bez divákov, podľa čl. 26/1 DP na 1 súťažné stretnutie v sektoroch 01 až 05 a 29 až 33, podľa čl. 26/2, 4 DP, s podmienečným odkladom do 31.10.2020, podľa čl. 40/1,2 DP.

U40: Boris Marhefka (1310519). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej SFZ-DK-2019/2020-0756 (U756) a žiadosť zamieta.

U41: Jakub Cavar (1285103, MFK Spartak Hriňová, Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 1. kola Slovnaft cupu ŠK Hrochoť – MFK Spartak Hriňová zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U42: Benjamín Chobot (1323976, MŠK Senec). Berie na vedomiežiadosť hráča o zmenu DS uloženej SFZ-DK-2019/2020-0488 (U488) a poukazuje na U12 (DS sa považuje za vykonanú).

U43: Tidiane Djiby Ba (1238134, ŠKF Sereď). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U780) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U44: Ladislav Šosták (1226653). Senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej SFZ-DK-2018/2019-0329 (U329) a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (5 mesiacov) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021.

U45: Róbert Kolka (1319201). Senát DK na základe U29 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia – Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U29 sa započíta do trvania uloženej DS.

U46: Juraj Randlísek (1047635). Senát DK na základe U30 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia – Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U30 sa započíta do trvania uloženej DS.

U47: P. B. Senát DK na základe U31 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia – Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7. 2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U31 sa započíta do trvania uloženej DS.

U48: Dezider Ferenc (1024271). Senát DK na základe U33 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia – Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a DP, v znení účinnom do 20.6.2018 ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov, podľa čl. 52/3b DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 12.7.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U33 sa započíta do trvania uloženej DS.

U49: Upozorňuje kluby, funkcionárov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2019/2020 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021, s výnimkou DS uvedených v U12.

U50: Oznamuje klubom FL, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/2020 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/2020 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2020/2021. V prípade, ak hráč alebo člen realizačného tímu stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie sa ruší a hráč alebo člen realizačného tímu môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančná pokuta je stanovená vo výške 250 €.

U51:  Na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020, v prípade hráčov a členov realizačných tímov II. ligy mužov, mládežníckych súťaží a súťaží ženského futbalu na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže a ženského futbalu riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.

FUTSAL:

U52: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené SF.   

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6.8.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži:

Schválené dohody o striedavom štarte hráčov, v zmysle SP čl. 20 a 21: Podbrezová –  Lučenec, Komárno – Marcelová, D. Streda – Šamorín, Bardejov – Bardejovská Nová Ves, Spartak Trnava – Petržalka, L. Mikuláš – L. Štiavnica, FC Košice – Slávia TU Košice, B. Bystrica – Rakytovce, Skalica – Rohožník.

Schvaľuje:

2. kolo: Slovan B – Skalica 9.8. o 17:00;

3. kolo: Poprad – Komárno 14.8. o 19:00;

5. kolo: Poprad – Slovan B 28.8. o 19:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

ÚHČ dorastu je stanovený na 11:00. Ak klub chce zmeniť ÚHČ na skorší termín, je potrebný súhlas súpera.

Schvaľuje:

Slovnaft cup:

1. kolo: Čierne – Makov 5.8. o 17:00;

2. kolo: Or. Jasenica – Belá 12.8. o 17:00, Lipany – Ružomberok 18.8. o 17:00, Gerlachov – Ľubotice – v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Rokytov.

U19:

2. kolo: Senica – Trenčín 9.8. o 11:00 na ihrisku Senicahlavná HP, Žilina – D. Streda 22.9. o 16:00;

7. kolo: Trenčín – B. Bystrica 26.8. o 14:00 na ihrisku Trenčianske Stankovce;

8. kolo: D. Streda – Poprad 12.9. o 14:00;

9. kolo: Senica – Michalovce 20.9. o 11:00 na ihrisku Senicahlavná HP;

15. kolo: Poprad – Trnava 28.10. o 14:00.

U17/16:

5. kolo: Senica – Poprad 22.8. o 13:00 / 15:15;

9. kolo: Slovan – Poprad 19.9. o 13:00 / 15:15;

10. kolo: Nitra – Podbrezová 29.9. o 13:00 / 15:15;

12. kolo: Nitra – Poprad 10.10. o 13:00 / 15:15.

U19/17:

1. kolo: Inter – L. Trnava 1.8. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Stupava, FC Košice – Galaktik – v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MFK KošiceKrásna;

2. kolo: FC Košice – Prešov – v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MFK KošiceKrásna, Spiš. Nová Ves – Zvolen, v obrátenom poradí, t. z. 9.8. o 11:00 / 13:30 na ihrisku Zvolen a 17. kolo Zvolen – Spiš. Nová Ves 6.3. o 11:00 / 13:30 na ihrisku Spiš. Nová Ves;

3. kolo: Inter – Krakovany, v obrátenom poradí, t. z. 15.8. o 10:00 / 12:30 na ihrisku Trebatice a 18. kolo Krakovany – Inter 14.3. o 11:00 / 13:30 na ihrisku Inter – Drieňová.

10. kolo: Púchov – Karlova Ves 4.10. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

1. kolo: Nitra – Skalica 22.8. o 13:00 / 15:00;

3. kolo: Nitra – Domino 6.9. o 14:00 / 16:00;

5. kolo: Nitra – Levice 26.9. 14:00 / 16:00;

7. kolo: Nitra – Slovan 11.10. o 10:00 / 12:00;

9. kolo: Nitra – D. Streda 25.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

11. kolo: Nitra – Prievidza 8.11. o 10:00 / 12:00 na UT.

U13/12:

1. kolo: Námestovo – Podbrezová 22.8. o 10:00 / 11:30;

2. kolo: Nitra – Inter Bratislava 29.8. o 15:00 / 16:30;

4. kolo: R. Sobota – Pohronie 13.9. o 10:00 / 11:30, Nitra – Senica 29.8. o 15:00 / 16:30;

6. kolo: Nitra – Z. Moravce 3.10. o 13:00 / 14:30, R. Sobota – Námestovo 4.10. o 10:00 / 11:30;

7. kolo: Námestovo – Zvolen 10.10. o 10:00 / 11:30;

8. kolo: R. Sobota – Podbrezová 18.10. o 10:00/11:30, Nitra – Trenčín 17.10 o 13:00/14:30;

12. kolo: Nitra – Trnava 15.11. o 13:00 / 14:30 na UT.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga:

3. kolo: Nitra – Trenčín 30.8. o 13:00;

5. kolo: Nitra – Slovan BA 27.9. o 13:00;

7. kolo: Nitra – Myjava 17.10. o 16:30 na UT.

II. liga, skupina B:

7. kolo: Beluša – Michalovce 10.10. o 11:00;

4. kolo: FC Košice – Beluša, v obrátenom poradí, t. z. 20.9. o 14:00 na ihrisku Beluša, Ružomberok – Považská Bystrica 20.9. o 11:00;

9. kolo: Beluša – FC Košice 25.10. o 15:00 na ihrisku Čermeľ, Z. Moravce – ŠK 2011 19.9. o 15:00;

5. kolo: P. Bystrica – Michalovce 9.10. o 13:00;

9. kolo: Oravský Podzámok – Michalovce 25.10. o 11:00.

WU19 / WU15:

1. kolo: Nitra – Senica 16.8. o 13:00 / 15:00;

4. kolo: Slovan – Petržalka 4.9. o 16:00 / 18:00 na UT – Prievoz, Nitra – Trnava 6.9. o 10:00 / 12:00;

6. kolo: Ružomberok – Michalovce 15.9. o 11:00 / 13:00, Nitra – NŠK 18.10. o 13:00 / 15:00;

8. kolo: Nitra – Z. Moravce 30.10. o 10:00 / 12:00 na UT.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že po prerokovaní VV SsFZ a VV VsFZ a na základe návrhu technického úseku SFZ, prvostupňový orgán licenčného konania hlasovaním per rollam dňa 30.7.2020 udelil licenciu „Čakateľ“ na licenčné sezóny 2020/2021 až 2022/2023 (tri sezóny) týmto klubom: MFK DETVA, MFK DOLNÝ KUBÍN, MFK ROŽŇAVA a MFK STARÁ ĽUBOVŇA.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

 PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / Rimavskej Sobote, v termíne 15.8. 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.8. 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 22.8. 2.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 15.8. 16.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;

Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 1.9. – 17.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 29.8. 1.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 5.9. 17.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 23.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede, v termíne 12.9. 1.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.8.2020;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 3.10. – 29.11. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

20.8.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, PŠC Pezinok. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.8.2020;

1.9.2020, Kalinovo Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ LC. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.8.2020;

2.9.2020, Jakubov – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, TJ Záhoran Jakubov. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.8.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín opravných letných fyzických previerok: 24.8.2020 v Dubnici n. Váhom.

Ospravedlnenia: Henček 8.8., Dančo 8.8., Sluk od 23.7., do prihlásenia, Ďurčo 6. – 9.8., 21. – 22.8. a 28.8. – 6.9., Budáč 22. – 23.8.

Úsek PR ospravedlnenia: Vaňo 8. – 9.8. a 15.8., Minárčik 7. – 9.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Labanc 29.7. – 2.8., Zdechovan 21. – 23.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Oznamuje, že vyhovuje žiadosti klubov MŠK Žilina futsal a TNF Lions Prievidza o predĺženie lehoty na prihlásenie klubu s právom účasti z predchádzajúcej sezóny do VARTA Futsal ligy z 31. júla na 12. august 2020;

Oznamuje, že termín na prihlásenie do VARTA Futsal ligy 2020/2021 sa v zmysle RS pre záujemcov z druhých líg a z regiónov ustanovuje na 12. augusta 2020 a do tohto termínu sa posúva aj lehota na prihlásenie pre kluby s právom účasti z predchádzajúcej sezóny z 31. júla na 12. augusta 2020;

Schválil zrušenie platieb klubov na činnosť rozhodcov a platieb za matričné úkony;

Schválil riadne členstvo v SF pre Futsal Team Komárno;

Schválil novelizáciu Súťažného poriadku SF (doplnenie článku 19a – Určenie víťaza, postupujúceho a zostupujúceho družstva pri predčasnom ukončení súťaže);

Schválil do funkcie predsedu komisie pre riadenie R a D SF Miroslava Ježíka.

Športovo-technický úsek SF:

Oznamuje termín 1. kola VARTA Futsal ligy 2020/2021 na 25. – 27.9.2020;

Oznamuje, že lehota na prihlasovanie do VARTA Futsal ligy 2020/2021 je 12. augusta 2020, do 24:00 hod.

Komisia pre riadenie R a D SF 

Oznamuje, že letný seminár R a D SF sa uskutoční 11. – 12.9.2020 v Hoteli Zátoka v Senci (program seminára bude zaslaný elektronickou poštou).

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží vo futbale riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2020/2021 je zverejnená na webovom sídle SFZ na linku: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.