Úradná správa SFZ č. 21 zo dňa 23. 11. 2018

piatok, 23.11.2018
|
Posledná aktualizácia 05.12.2018 11:35

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19, 16. kolo: Senica – Prešov  24. 11. o 10:00 (UT).

U17/16, 16. kolo: Nitra – D. Streda 24. 11. o 10:00 / 12:15 na UT, Slovan BA – Poprad,  v pôvodnom termíne, ale na UT (Prievoz).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U524: Matúš Begala (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), vylúčený za HNS – udretie súpera lakťom do tváre nadmernou silou v súboji o loptu a následné vrážanie do hráča H č. 3 v prerušenej hre, spojené s vulgárnymi výrokmi, podľa čl. 45/1 a čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a a čl. 49/2a DP, od 19.11.2018.

U525: Erik Švihel (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), vylúčený za HNS – vrážanie do hráča D č. 21 v prerušenej hre, spojené s vulgárnymi výrokmi, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 19.11.2018.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U526: Michal Breznanik (FK Železiarne Podbrezová, Slovnaft Cup), od 17.11.2018. DS si vykoná v najbližšom stretnutí FORTUNA ligy, podľa čl. 37/9 DP.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U527: Matej Trusa (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 19.11.2018.

U528: Filip Baranovič (FC Nitra, I. LMD U17), od 18.11.2018.

U529: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U518 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 15. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U530: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U519 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna, vhodenie plastových pohárov na HP, zasiahnutie hráča D č. 10 plastovým pohárom s pivom do oblasti tváre a fyzické napadnutie diváka v areáli štadióna) počas stretnutia 15. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b, c, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze objednávky vstupeniek do sektoru hostí na najbližšie jedno súťažné stretnutie, podľa čl. 43/2c DP. 

U531: Andraž Šporar (1401558, ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k NS (poškodenie sadrokartónového stropu v budove štadióna pri odchode z HP) počas stretnutia 15. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 27.11.2018.

U532: FK Železiarne Podbrezová (I. liga dorastenky WU19, skupina B). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie družstva na stretnutie 11. kola I. liga dorastenky WU19, skupina B MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U533: Peter Penov (1087065, MFK Ružomberok, T). Berie na vedomie stanovisko menovaného a za HNS (okríknutie R, AR a následné vykázanie z lavičky náhradníkov na tribúnu) počas stretnutia 13. kola I. LMD U17 MŠK Žilina – MFK Ružomberok, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 22.11.2018.

U534: Matej Vargic (1166224). Berie na vedomie odvolanie voči U368 (doručené dňa 20.11.2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.11.2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v roku 2019 (február – december) organizuje Školenie trénerov UEFA A licencie (termín prijímacích skúšok: 12.1.2019). Prihlásiť sa na školenie je možné od 16.11. do 9.12.2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v dňoch 3. – 4. 12. 2018 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA B/A/PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné od 16. do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ N. Zámky organizuje v N. Zámkoch Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (1.12.2018 – 3.2.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Senica organizuje v Senici Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (2.12.2018 – 9.2.2019). Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trenčín dňa 8.12.2018 v Trenčíne organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ Trenčín.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK Prievidza dňa 9.12.2018 v Prievidzi organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ N. Zámky dňa 5.1.2019 organizuje v N. Zámkoch Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ N. Zámky.

Oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ dňa 19.1.2019 organizuje v Nitre Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.1.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že plánovaný Seminár trénerov UEFA GC licencie dňa 1.12.2018 v Považskej Bystrici, sa pre nedostatočný počet prihlásených neuskutoční.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín workshopu PR SFZ: 23. – 24. 11., Moravany n. Váhom.

Oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ: 30. 11. – 2. 12., Tatranská Lomnica.

Oznamuje termín pracovného stretnutia KR SFZ s R TOP skupiny a AR FIFA: 9. 12., Bránica.

Oznamuje termín seminára lektorov vzdelávania: 11. – 13. 1. 2019, Bránica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR II. skupina, programu Šanca, rozhodkýň FIFA a PR SFZ: 24. – 27. 1. 2019, Tatranská Lomnica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 3. – 10. 2. 2019, Kemer, Turecko.

Obsadenie turnaja Region’s Cup 2018 (ihrisko FC Petržalka, UT):

24. 11. o 10:30  SsFZ – BFZ Sedlár, Vitko, Halíček, Kišš;

24. 11. o 13:00  ZsFZ – VsFZ  Ďurčo, Pozor, Vician, Ruc;

25. 11. o 10:30  o 3. miesto  SFZ, SFZ, SFZ, SFZ; 

25. 11. o 13:00  finále SFZ, SFZ, SFZ, SFZ;

Obsadenie finálových stretnutí bude nominovaným osobám zaslané elektronickou poštou. 

Oznamuje, že jednotlivé KR RFZ a ObFZ majú možnosť požiadať o zabezpečenie lektorskej činnosti, ktorú na zimných seminároch, na základe ich požiadaviek, vykonajú profesionálni rozhodcovia SFZ (Dohál, Glova, Kružliak, Marhefka, Nemček, Očenáš a Ziemba). Záujem o vykonanie odbornej prednášky z pravidiel futbalu na RFZ alebo ObFZ je potrebné nahlásiť na oddelenie KR SFZ.

Ospravedlnenia: Čiernik 1. 12., Lauer 31. 11. – 3. 12.

Úsek PR – ospravedlnenia: Bacsa od 19. 11. k dispozícii KR, Bacsa 30. 11., Špivák 23. 11. 

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v spolupráci s KRaD ZsFZ v dňoch 24. – 25.11. a 1. – 2.12.2018 usporiada  Licenčný seminár Delegáta zväzu licencie "A". Organizátor stanovil pre ústne skúšky nasledovnú skúšobnú komisiu: E. Chalmoviansky – predseda (zástupca KD SFZ), E. Cuninka – člen (zástupca KR ZsFZ), P. Zemko – člen (príslušník PZ SR), M. Chrenko – člen (zástupca obce).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

Zaoberala sa podnetom klubu Rehab Klinik Baraberi ohľadom možného štartu hráčov v súťažiach riadených Exekutívou SF v čase reprezentačných zrazov; táto problematika nie je riešená súťažnými normami SF, preto problematiku odstupuje na riešenie VV SF.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica,exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov, bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ.
 • ukladá, na základe správy DS zo stretnutia 7. kola, klubu Pinerola futsal 1994 pokutu 40 eur, za nedostatočnú US, podľa RS Varta futsal ligy C/3/b, v prípade ďalšieho opakovania nedostatku, odstúpi klub Pinerola Futsal 1994 na rokovanie DK SFZ.
 • ukladá, na základe správy DS zo stretnutia 2. kola, klubu FC Bíli Andeli futsal pokutu 20 eur, za nedostatočnú US, podľa RS Varta futsal ligy C/3/b.
 • oznamuje ÚHČ 10. kola VARTA futsal ligy:

            FC Bíli Andeli Futsal – Wild Boys´02 Bratislava 28. 11. o 19:30, MŠH Trnava (Badura, Molnár, Jablonický);

            Pinerola Futsal 1994 – MIMEL Lučenec Futsal  28. 11. o 20:30, Interhala BA (Belavý, Bohun, Fischer);

            Rehab Klinik Baraberi – Lion car MIBA B. Bystrica 1. 12. o 20:00, ŠH Mladosť BA (Matula, Grom, Hlavenska)

            MŠK Žilina futsal – ŠK Makroteam Žilina 1. 12. o 20:30, ŠH Rosinky (Behančin, Šlapka, Slimák).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • zmeny v obsadení: 

            FC Bíli Andeli Futsal – Futsal Team Levice 23. 11. o 19:30, Moncman za Badura;

            Rehab Klinik Baraberi - MIMEL Lučenec 24. 11. o 20:00, Badura za Moncman.

 •  obsadenie zápasov SLOVAK FUTSAL WEEK 2018:

           Slovensko – Rusko 3. 12. o 19:00, MŠH Trnava (Behančin, Belavý, Matula);
           Rusko – Irán 4. 12. o 20:30, Interhala Bratislava (Peško, Bohun, Budáč);
           Slovensko – Irán 5. 12. o 20:30, Interhala Bratislava (Belavý, Bohun, Grom).

Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk):

 • dôrazne upozorňuje kluby na dodržiavanie 48-hodinovej lehoty na zasielanie hodnotení stretnutí FEJ U20 na e-mail redakcia@futsalslovakia.sk.
 • upozorňuje organizátorov domácich zápasov na dôsledné dodržiavanie rozpisu súťaže. Najmä v oblasti opakujúcich sa nedostatkov pri technickom zabezpečení stretnutí (lopty na všetky stretnutia, počítač, internet, zdravotná služba).

FEJ U17, 29. 11. 2018, ŠH Žilina – Javorkova (Matula, Nemček Stanislav) 

           o 12:00 Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov

           o 12:50 MŠK Žilina FUTSAL – NLF Olympia Košice

           o 13:40 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina FUTSAL

           o 14:30 FK Ekoprim Prešov – NLF Olympia Košice

           o 15:20 ŠK Makroteam Žilina – NLF Olympia Košice

           o 16:10 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina FUTSAL 

FEJ U20, 25. 11. 2018, ŠH Prievidza (Botka, Kováčik)

           o 11:15 TNF MIA SAN MIA Kanianka – MŠK Žilina FUTSAL

           o 12:15 FC Bíli Andeli Futsal – ŠK Makroteam Žilina

           o 13:30 TNF MIA SAN MIA Kanianka – ŠK Makroteam Žilina 

           o 14:30 FC Bíli Andeli Futsal - MŠK Žilina FUTSAL 

FEJ U20, 27. 11. 2018, ŠH Angels arena Košice (Marko, Cisko)

           o 11:00 NLF Olympia Košice – TNF MIA SAN MIA Kanianka 

           o 12:00 FK Ekoprim Prešov – FC Bíli Andeli Futsal 

           o 13:15 NLF Olympia Košice – FC Bíli Andeli Futsal 

           o 14:15 FK Ekoprim Prešov – TNF MIA SAN MIA Kanianka 

FEJ U20, 1. 12. 2018, ŠH Mladosť Bratislava (Grom, Búblavek)

           o 11:30 Wild Boys ´02 Bratislava – Mimel Lučenec

           o 12:30 Pinerola OA Dudová – FC Bíli Andeli Futsal

           o 13:45 Wild Boys ´02 Bratislava – FC Bíli Andeli Futsal

           o 14:45 Pinerola OA Dudová – Mimel  Lučenec 

FEJ U20, 2. 12. 2018, ŠH Žilina – Javorkova (Šlapka, Kaštan)

           o 11:00 ŠK Makroteam Žilina – Lion Car MIBA B. Bystrica

           o 12:15 MŠK Žilina FUTSAL – Lion Car MIBA B. Bystrica 

           o 13:15 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice junior

           o 14:15 MŠK Žilina FUTSAL – Futsal Team Levice junior 

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje termíny turnajov ženskej futsalovej ligy: 

           1. turnaj: 15. 12. 2018 – Športová hala Badín (usporiadateľ SLC Banská Bystrica);
           2. turnaj: 22. 12. 2018 – City Aréna Prievidza (usporiadateľ TNF Mia San Mia Kanianka);

           3. turnaj: 26. 1. 2019 – Športová hala, Hotelová akadémia (usporiadateľ FK Prešov).

 • oznamuje, že harmonogram turnajov bude doplnený v ďalšej úradne správe;
 • vyzýva kluby, ktoré ešte nenahlásili termíny svojich turnajov, aby tak urobili čo najskôr, aby sa mohol uzavrieť termínovník súťaže; 

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (Ján Ploštica, openliga@futsalslovakia.sk):
Oznamuje ÚHČ 2. kola Openligy:

           MFsK Nitra – FK ORIONTIP Bánovce n. Bebravou. 30. 11. o 20:00 MŠH Nitra (Mokrý, Szkokan);

           TNF MIA SAN MIA Kanianka -– MŠK N. Zámky - futsal  30. 11. o 20:00 ŠH Prievidza (Botka, Poruban).

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že dňa 7.12. 2018 (piatok) sa od 14:00 hod. v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční pracovné stretnutie s predsedami a sekretármi RFZ a ObFZ. Pozvánka s programom bude na sekretariáty RFZ a ObFZ zaslaná e-mailom cca 7 dní pred podujatím.

Oznamuje, že v dňoch 4. – 5. 12. 2018 odborný seminár s názvom „Bezpečnosť a komfort je naša spoločná priorita“ pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FORTUNA ligy a II. ligy mužov. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu a fanúšikovania na kluboch, rozvoja dialógu s fanúšikmi, plánovaným UEFA seminárom a k integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám.

Seminár sa uskutoční v hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a do 23.11.2018 ju zaslať na e-mailovú adresu peter.france@futbalsfz.sk a kópiu na e-mailovú adresu marek.majercak@futbalsfz.sk. Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na webstránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 2 zo dňa 12. 7. 2019

12.7.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 5. 7. 2019

09.7.2019 12:53

Úradná správa SFZ č. 50 zo dňa 28. 6. 2019

28.6.2019 12:11

Úradná správa SFZ č. 49 zo dňa 21. 6. 2019

21.6.2019 14:14

Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.