Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 28.2.2020

Posledná aktualizácia 28.2.2020 12:48

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U630: Pavol Farkaš (FC Nitra, Fortuna liga), vylúčený za HNS – udretie súpera hlavou do hlavy v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.2.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U631: András Schäfer (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga).

U632: Kyriakos Savvidis (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), obaja od 23.2.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U633: Joss Moudoumbou Didiba (FK Senica, Fortuna liga).

U634: Tenton Yenne (FK Senica, Fortuna liga), obaja od 24.2.2020.

U635: Danylo Beskorovainyi (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 23.2.2020.

U636: Filip Mráz (MŠK Žilina, I. LSD U19), od 24.2.2020.

U637: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky R, vhodenie plastových pohárov a roliek papiera na HP) počas stretnutia 20. kola FL FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U638: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 20. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠKF Sereď, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U639: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 20. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠKF Sereď, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U640: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky a zapálenie vlajky v sektore hostí) počas stretnutia 20. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín, podľa čl. 58/2a, c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U641: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U621 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 19. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň berie na vedomie stanovisko zástupcu organizátora stretnutia ku kontroverznej a veľmi nervóznej komunikácii s hlavným trénerom hostí v priestoroch medzi TZ.

U642: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U622 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a zapálenie šálov v sektore hostí) počas stretnutia 19. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň berie na vedomie stanovisko hlavného trénera ku kontroverznej a veľmi nervóznej komunikácii so zástupcom organizátora stretnutia v priestoroch medzi TZ.

U643: FC Nitra. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/32/2019, v právnej veci navrhovateľa Filip Balaj, v zastúpení Jurovatý & Partners, s. r. o., proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2019 a vykonateľnosť dňa 1.1.2020. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U644: FC Nitra. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U601 vo veci rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS), č. k. CAS 2018/O/5703 navrhovateľa Svetozár Pavlovič & Pavlovic Sports proti odporcovi FC Nitra, a. s.

U645: Joao Francisco Favaro Amaral (1422012). Berie na vedomie odvolanie voči U578 (doručené dňa 24.2.2020). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U646: Martin Šnegoň (1049003, VD). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U550 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťaod výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 27.2.2020.

FUTSAL:

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na jedno súťažné stretnutie:

U647: Davidson Do Nascimento Silva (ŠK Makroteam Žilina, VARTA Futsal liga), od 22.2.2020.

U648: Marek Belaník (MŠK Žilina Futsal, VARTA Futsal liga), od 23.2.2020.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5.3.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje: Slovnaft Cup – semifinále, 8.4. a 15.4.2020.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup – štvrťfinále, 4.3.2020:

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok v pôvodnom termíne, ale na ihrisku FC ViOn Z. Moravce.

U19:

18. kolo: Poprad – Nitra 18.3. o 14:00 na UT (Tatranská Lomnica);

21. kolo: Michalovce – Trnava 15.3. o 14:00 na UT;

U17/16:

22. kolo: Poprad – Slovan BA 17.3. o 11:00 / 13:15 na UT (Tatranská Lomnica);

24. kolo: Ružomberok – Nitra 8.4. o 13:30 / 15:45 na UT;

U19/17:

17. kolo: Námestovo – Prešov 7.3. o 11:00 / 13:30; Skalica – L. Trnava v pôvodnom termíne, ale na UT, FC Košice – Bardejov v pôvodnom termíne, ale na UT (KE – Užhorodská ul.); L. Košice – Lipany 7.3. o 10:00 / 12:30 na UT(KE – Janigova ul.).

18. kolo: Púchov – Z. Moravce 15.3. o 10:00 / 12:30;

19. kolo: Šamorín – Komárno v pôvodnom termíne, ale na UT (DAC Academy); L. Košice – Bardejov 21.3. o 10:00 / 12:30 na UT (KE – Janigova  ul.);

21. kolo: Šamorín – Domino v pôvodnom termíne, ale na UT (DAC Academy);

22. kolo: Martin – Pohronie 8.4. o 14:00 / 16:30;

29. kolo: Spiš. Nová Ves – L. Košice 31.5. o 10:00 / 12:30, Kys. N. Mesto – Prešov 30.5. o 11:00 / 13:30 na UT.

U15/14:

2. kolo NČ: L. Košice – Humenné 15.3. o 9:00 / 11:00 na UT (KE – Janigova ul.), FC Košice – Martin v pôvodnom termíne, ale na UT (KE – Užhorodská ul.);

3. kolo NČ: Trebišov – Poprad 22.3. o 10:00 / 12:00;

4. kolo NČ: L. Košice – Bardejov 29.3. o 10:00 / 12:00 na UT (KE – Janigova ul.);

5. kolo NČ: Trebišov – L. Košice 5.4. o 10:00 / 12:00;

9. kolo NČ: Trebišov – Vranov 10.5. o 10:00 / 12:00;

11. kolo NČ: Trebišov – Stropkov 24.5. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

13. kolo: Spiš. Nová Ves – Poprad 14.3. 14:30 / 16:00 na UT;

14. kolo: FC Košice – Spiš. Nová Ves v pôvodnom termíne, ale na UT (KE – Užhorodská  ul.); L. Košice – Snina v pôvodnom termíne, ale na UT (KE - Užhorodská ul.);

15. kolo: Inter – Dubnica 29.3. o 13:00 / 14:30 na UT (Stupava);

16. kolo: FC Košice – Michalovce v pôvodnom termíne, ale na UT (KE – Užhorodská ul.);

17. kolo: Trebišov – Bardejov 7.4. o 15:00 / 16:30, Michalovce – L. Košice 9.4. o 9:00 / 10:30 na UT.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že aktív žien sa uskutoční 13.3.2020 v hoteli Dixon v B. Bystrici. Program aktívu bude FK zaslaný do konca februára.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 21.3.2020 – 13.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.3.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Kysuckom Novom Meste, v termíne 6.4. – 17.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné od 24.2. do 15.3.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 11.3.2020, Zvolen Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.3.2020;
 • 13.3.2020, Humenné – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Humenné. Seminár je už kapacitne naplnený;
 • 14.3.2020, Stará Ľubovňa – Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MFK Stará Ľubovňa. Seminár je už kapacitne naplnený;
 • 23.4.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor PŠC Pezinok a TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.4.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok R/AR SFZ, Šance a žien FIFA:

18.3.2020 v Korni (YoYo test, umelá tráva). Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Parilák od 21.2., do prihlásenia, Lenický 8.3.

Úsek PR – ospravedlnenia: Brendza 13. – 15.3., Jančovič 5. – 15.3.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v termíne 5. – 6. júna 2020 usporiada licenčné semináre na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).  Miesto konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v mesiaci marec. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Predpokladaná cena licencie „A“ je 75,- €a licencie „P“ 200,- €. Pokyny k príprave obdržia prihlásení účastníci e-mailovou poštou.

Zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch  20. – 21. marca 2020 v Poltári. Pozvánka s programom bude členom komisie zaslaná e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Džubák 13.3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF schválil novelizáciu prílohy č. 3 RaPP SFZ; norma nadobudne účinnosť po schválení VV SFZ.

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • oznamuje pravdepodobný ÚHČ zápasov 1. kola play-off:

         MIBA B. Bystrica – MŠK MAYERSON N. Zámky, 6.3. o 20:00, Štiavničky (TV);

         Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina, 6.3. o 19:30, ŠH Levice;

         MŠK Žilina Futsal – TNF Lions Prievidza, 6.3. o 19:30, ŠH Rosinky.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • na stránke https://www.futsalexekutiva.sk/videa/ boli zverejnené videá zo základnej časti prebiehajúceho súťažného ročníka, ako inštruktážny návod pri posudzovaní herných situácií;
 • delegovanie R a D na I. kolo play-off VARTA futsal ligy:

         6.3.2020:

         19:30 MŠK Žilina Futsal – TNF Prievidza (Fischer, Behančin, Grom – Ploštica);

         19:30 Futsal Team LV – ŠK Makroteam ZA (Peško, Bohun, Bublávek – Krchňavý);

         20:00 MIBA B. Bystrica – MŠK MAYERSON NZ (Ježík, Botka, Matula – Kubinec).

 • zmena delegácie:

         28.2.2020:

         19:30 Levice – Prievidza (Havrila, P. Budáč st., Brutvanová – Kuspan).

 • ospravedlnenia: P. Budáč ml. 27. – 29.3., 17. – 19.4., 7. – 10.5., Fischer 7. – 8.3., 21. – 22.3.,

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner