Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 6.3.2020

Posledná aktualizácia 06.3.2020 12:51

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_34.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U649: Tomás Soares Dabó (ŠKF Sereď, Fortuna liga), vylúčený za zakázanú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 2.3.2020.

U650: Marek Mydla (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu mimo pokutového územia, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 1.3.2020.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U651: Sebastian Gembický (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), od 1.3.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U652: Jose Carrillo Mancilla (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), od 2.3.2020.

U653: Eric Javier Davis Grajales (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 2.3.2020.

U654: Samuel Orság (ŠK Slovan Bratislava, I. LSD U19).

U655: René Holáň (MŠK Žilina, I. LSD U19).

U656: Marián Tandara (MŠK Žilina, I. LSD U19).

U657: Martin Huba (MFK Ružomberok, I. LSD U19).

U658: Dominik Hollý (AS Trenčín, I. LMD U17), všetci od 1.3.2020.

U659: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky s následným vhodením na hraciu plochu) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 21. kola FL FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 10.3.2020. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby používajúcej pyrotechnický výrobok.

U660: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 21. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U661: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, polepenie sociálnych zariadení nálepkami a vhodenie plastového pohára s pivom na hraciu plochu) počas stretnutia 21. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U662: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (hrubé urážky SFZ) počas stretnutia 21. kola FL AS Trenčín – ŠKF Sereď, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U663: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a transparentu) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a počas stretnutia 21. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U664: FC Nitra. Berie na vedomie čiastočné splnenie povinnosti uloženej klubu U643 vo veci č. k. KS/32/2019 navrhovateľa Filip Balaj, v zastúpení Jurovatý & Partners, s.r.o. proti odporcovi FC Nitra, a. s. a zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia doručiť doklad o úhrade zvyšnej časti plnenia, vo výške stanovenej uznesením KS/32/2019 alebo písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U665: Robert Štefánek (1258826, FK Dubnica n. Váhom). Na základe Zápisu o stretnutí, za vylúčenie po 2. ŽK počas prípravného stretnutia SK Hanácká Slavia Kroměříž – FK Dubnica n. Váhom, odohratého dňa 1.3.2020, menovanému podľa čl. 37/3 DP ukladá DS pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP, v spojení s čl. 17/3 DP. DS si vykoná v najbližšom prípravnom stretnutí.

U666: Radovan Srnec (1189177, R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U561 a žiadosť zamieta.

U667: Svetozár Pavlovič (1127699). Berie na vedomie rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS), č. k. CAS 2018/O/5703 navrhovateľa Svetozár Pavlovič & Pavlovic Sports proti odporcovi FC Nitra, a. s. vo veci vyčíslenia a povinnosti úhrady trov arbitrážneho konania.

U668: Peter Lukášek (1414411). Na základe U624 žiada menovaného o písomné stanovisko k podnetu individuálneho člena SFZ, podľa čl. 74 DP, do 11.3.2020. DK zároveň doručí podklady k predmetnému podnetu elektronickou formou na adresu uvedenú v ISSF, podľa čl. 71/3a stanov SFZ, v spojení s čl. 2 písm. r) stanov SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.3.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje termíny semifinále Slovnaft Cup-u – 8.4. a 15.4.2020. Žreb semifinále je naplánovaný na 18.3. o 13:00 hod.v Sieni slávy SFZ.

Schvaľuje:

U19:

23. kolo: Trenčín – Senica 3.4. o 11:00;

28. kolo: Trenčín – Žilina 8.5. o 11:00 na ihrisku Trenčianske Stankovce.

U17/16:

26. kolo: D. Streda – Poprad 25.4. o 13:00 / 15:15;

29. kolo: Trenčín – D. Streda v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Trenčianska Turná.

U19/17:

17. kolo: Humenné – Spišská Nová Ves v pôvodnom termíne, ale na UT; Gabčíkovo – Karlova  Ves v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Jurová, L. Mikuláš – Galaktik v pôvodnom termíne, ale na UT, Piešťany – Púchov v pôvodnom termíne, ale na UT, Juventus Žilina – Kysucké Nové Mesto 7.3. o 16:00 / 18:30 na UT (Strážov), Martin – Kysucké Nové Mesto 7.3. o 10:00 / 12:30 na UT, Pohronie – Jupie M. Hamšíka 8.3. o 12:30 / 15:00 na UT.

18. kolo: L. Trnava – Inter v pôvodnom termíne, ale na UT.

19. kolo: Humenné – Jupie M. Hamšíka v pôvodnom termíne, ale na UT;

20. kolo: Lipany – Humenné 28.3. o 10:00 / 12:30;

24. kolo: Lipany – Spišská Nová Ves 26.4. o 10:00 / 12:30;

27. kolo: Lipany – Prešov 16.5. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

15. kolo: Domino – Trenčín 29.3. o 12:00 / 14:00;

2. kolo NČ: Žilina – Michalovce 14.3. o 13:30 / 15:30 na UT (Strážov);

3. kolo NČ: Humenné – Bardejov v pôvodnom termíne, ale na UT;

4. kolo NČ: Žilina – Prešov 28.3. o 13:30 / 15:30 na UT (Strážov).

U13/12:

13. kolo: Žilina – Ružomberok 14.3. o 10:00 / 11:30 na UT (Strážov), Inter – Petržalka 12.3. o 14:00 / 15:30 na UT (Stupava);

14. kolo: Humenné – Bardejov 21.3. o 14:00 / 15:30 na UT;

15. kolo: Žilina – Podbrezová 28.3. o 10:00 / 11:30 na UT (Strážov).

Upozorňuje:

 • FC Spartak Trnava (U19) na povinnosť nahratia videozáznamu zo stretnutia do systému do 24 hodín po stretnutí (RS, čl. 28/5/e);
 • všetky FK II. LSD (U19 západ, východ), že v zmysle RS, čl. 28/5/e, sú povinné zabezpečiť vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia a do 24 hod. po stretnutí ho nahrať do systému.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že aktív žien sa uskutoční 13.3.2020 v hoteli Dixon v B. Bystrici.

FC Spartak Trnava (I. liga ženy) odohrá domáce stretnutia v jarnej časti vždy v nedeľu o 11:00 hod. na ihrisku ŠK Blava Jaslovské Bohunice.

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 4. kolo: Slovan BA – Ružomberok 21.3. o 17:00 na UT (Prievoz).

II. liga, skupina A:

12. kolo: Sv. Jur – Kopčany, v obrátenom poradí, t. z. 29.3. o 13:00 na ihrisku Kopčany a 19. kolo 24.5. o 16:30 na ihrisku Sv. Jur.

II. liga, skupina C:

18. kolo: L. Mikuláš – Michalovce 24.5. o 9:00.

WU19 / WU15:

11. kolo: N. Zámky – Petržalka 5.4. o 14:00 / 16:00; Dubnica – P. Bystrica 29.3. o 14:30 / 16:30 na UT.

12. kolo: Podbrezová – Poprad 5.4. o 12:00 / 14:00 na ihrisku Čierny Balog.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 21.3.2020 – 13.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.3.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Kysuckom Novom Meste, v termíne 6.4. – 17.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné od 24.2. do 15.3.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede, v termíne 4.4. – 9.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 23.4.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor PŠC Pezinok a TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.4.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok R/AR SFZ, Šance a žien FIFA: 18.3.2020 v Korni (YoYo test, umelá tráva). Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Vitko 12. – 13.3. a 20.3., Galo 20. – 23.3., Parilák od 5.3. k dispozícii KR, Husár od 5.3., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v termíne 5. – 6. júna 2020 usporiada licenčné semináre na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).  Miesto konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v mesiaci marec. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Predpokladaná cena licencie „A“ je 75 eur a licencie „P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení účastníci e-mailovou poštou.

Zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch  20. – 21. marca 2020 v Poltári. Pozvánka s programom bude členom komisie zaslaná e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Dadykin 21. – 22.3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • schvaľuje výsledky základnej časti VARTA futsal ligy 2019/20;
 • oznamuje ÚHČ 2. zápasov 1. kola play-off VARTA futsal ligy 2019/20:

         MAYERSON N. Zámky – MIBA B. Bystrica, 12.3. o 19:00, ŠH N. Zámky;

         ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, 13.3. o 19:30, ŠH Rosinky;

         TNF Lions Prievidza – MŠK Žilina Futsal, 14.3. o 20:00, ŠH Prievidza.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 2. zápasy 1. kola play-off VARTA futsal ligy 2019/20:

         12.3.2020 o 19:00: 

         MAYERSON NZ – MIBA BB (Polomský, P. Budáč st., Mózer – Budáč);

         14.3.2020:

         o 19:30 Makroteam ZA – Futsal Team LV (Havrila, Šlapka, Cisko M. – Badura);

         o 20:00 TNF Prievidza – MŠK ZA Futsal (Belavý, Peško, Kováčik – Hlavenka).

 • deleguje na FEJ U20:

         15.3. od 13:00, ŠH Bánovce (Botka, S. Nemček);

         24.3. od 11:00, ŠH Nové Zámky (Fischer, Bublávek);

         26.3. od 12:00, ŠH Baštová Prešov (Sendek, Š. Cisko).

 • deleguje na FEJ U17:

         21.3. od 10:30, ŠH Prievidza (Matula, Sedlárik);

         26.3. od 15:00, ŠH Žilina (Šlapka, Ježík).

 • zmena delegácie:

         6.3. o 19:30 Futsal Team LV – ŠK Makroteam ZA (Budáč ml. za Peška).

 • deleguje na medzištátne reprezentačné stretnutia mužov A v Leviciach:

         7.4. o 19:00 Slovensko – Rakúsko (Peško, P. Budáč ml. – Bohun);

         8.4. o 16:00 Rakúsko – Slovensko (Matula, Behančin – Botka).

 • deleguje na medzištátne reprezentačné stretnutie U16 v Piešťanoch:

         14.4. o 16:00 Slovensko – Rusko (Behančin, Ježík – Šlapka);

         15.4. o 14:00 Rusko – Slovensko (Fischer, Bohun – Grom).

 • deleguje na medzinárodný turnaj Generali Cup U19 vo Vsetíne, v termíne 10. - 12.4.2020 (Michal Botka);
 • informuje, že na stránke https://www.futsalexekutiva.sk/videa/ boli zverejnené videá zo základnej časti prebiehajúceho súťažného ročníka, ako inštruktážny návod pri posudzovaní herných situácií;
 • ospravedlnenie: Peško 6. – 8.3.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • dôrazne upozorňuje mládežnícke družstvá, ktoré ešte nenahrali všetky svoje stretnutia na server my.sportnet.online, aby tak urobili bezodkladne, pod hrozbou začatia konania voči družstvu;
 • oznamuje ÚHČ zápasov FEJ:

         8. blok – FEJ U20, 15.3.2020, ŠH Bánovce:

         o 13:00 FK ORION TIP Bánovce – MIBA B. Bystrica

         o 14:00 TNF Prievidza – Mimel Lučenec

         o 15:15 FK ORION TIP Bánovce – Mimel Lučenec

         o 16:15 TNF Prievidza – MIBA B. Bystrica

         8. blok – FEJ U20, 24.3.2020, ŠH Milénium N. Zámky:

         o 11:00 Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina

         o 12:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – ŠK Makroteam Žilina

         o 13:15 Futsal Team Levice – MŠK Žilina Futsal

         o 14:30 MŠK MAYERSON N. Zámky – MŠK Žilina Futsal

         8. blok – FEJ U20, 26.3.2020, ŠH OA Prešov:

         o 12:00 FK Ekoprim Prešov – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         o 13:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         o 14:30 FK Ekoprim Prešov – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         9. blok – FEJ U20, 15.4.2020, ŠH Aréna Lučenec:

         o 11:00 Mimel Lučenec – MŠK MAYERSON N. Zámky

         o 12:00 MIBA B. Bystrica – Futsal Team Levice

         o 13:15 Mimel Lučenec – Futsal Team Levice

         o 14:15 MIBA B. Bystrica – MŠK MAYERSON N. Zámky

         9. blok – FEJ U20, 19.4.2020, City Aréna Prievidza:

         o 11:30 TNF Prievidza – FK Ekoprim Prešov

         o 12:45 FK ORION TIP Bánovce – FK Ekoprim Prešov

         o 14:00 TNF Prievidza – FK ORION TIP Bánovce

         9. blok – FEJ U20, 19.4.2020, ŠH Javorkova Žilina:

         o 12:00 ŠK Makroteam Žilina – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         o 13:15 MŠK Žilina Futsal – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         o 14:15 ŠK Makroteam Žilina – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         o 15:30 MŠK Žilina Futsal – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         8. blok – FEJ U17, 26.3.2020, ŠH Javorkova Žilina:

         o 15:00 ŠK Makroteam Žilina – MŠK MAYERSON N. Zámky

         o 16:15 MIBA B. Bystrica – MŠK MAYERSON N. Zámky

         o 17:30 ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica

         8. blok – FEJ U17, 21.3.2020, City Aréna Prievidza:

         o 10:30 TNF Prievidza – MŠK Žilina Futsal

         o 11:45 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina Futsal

         o 13:00 TNF Prievidza – FK Ekoprim Prešov

         9. blok – FEJ U17, 16.4.2020, ŠH Rosinky, Žilina:

         o 12:00 MŠK Žilina Futsal – MŠK  MAYERSON N. Zámky

         o 13:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK MAYERSON N. Zámky

         o 14:30 MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina

         9. blok – FEJ U17, 16.4.2020, ŠH OA Prešov:

         o 11:00 FK Ekoprim Prešov – MIBA B. Bystrica

         o 12:15 TNF Prievidza – MIBA B. Bystrica

         o 13:30 FK Ekoprim Prešov – TNF Prievidza

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.