Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

Posledná aktualizácia 13.3.2020 12:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_35.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U669: Edmund Addo (FK Senica, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 8.3.2020.

U670: Quintón Christopher Edson Christina (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), vylúčený za HNS – úmyselné udretie súpera rukou do oblasti krku a tváre, bez úmyslu hrať s loptou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 9.3.2020.

U671: Boris Súkenník (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD U16), vylúčený za HNS – udretie súpera otvorenou dlaňou do tváre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 8.3.2020.

U672: Jakub Bučo (MŠK FOMAT Martin, II. LSD U19), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 8.3.2020.

U673: Dávid Druska (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), vylúčený za HNS – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od začatia prerušenej jarnej časti II. LSD U19.

U674: Slavomír Soľana (FK NOVES Spišská Nová Ves, II. LSD U19), vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl. 46/1a DP.  DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.3.2020.

U675: Dominik Sviatko (FC Košice, II. LMD U17), vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 8.3.2020.

U676: Vojtech Velička (Partizán Bardejov BŠK, II. LMD U17), vylúčenie za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 8.3.2020.

U677: Lukáš Mécses (MŠK Senec, II. LMD U17), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 7.3.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U678: Ľubomír Michalík (ŠKF Sereď, Fortuna liga) – od 8.3.2020.

U679: Matúš Turňa (FC Spartak Trnava, Fortuna liga) – od 8.3.2020.

U680: Tomáš Urban (FK TEMPO Partizánske, II. LSD U19) – od 9.3.2020.

U681: Radovan Gimecký (Partizán Bardejov BŠK, II. LSD U19) – od 8.3.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U682: Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U683: Ondrej Vrábel (FC Nitra, Fortuna liga), obaja od 8.3.2020.

U684: Péter Nagy (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 9.3.2020.

U685: Stanislav Lacko (MŠK Púchov, II. liga).

U686: Michael Ďurina (FC Spartak Trnava, I. LSD U19).

U687: Mário Strakoš (FC Nitra, I. LSD U19).

U688: Jakub Maďar (MFK Dukla B. Bystrica, I. LMD U17).

U689: Dávid Guľaša (ŠK Odeva Lipany, II. LSD U19), všetci od 8.3.2020.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa
čl. 37/5b DP:

U690: Otto Vašš (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 8.3.2020.

U691: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a počas stretnutia 22. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U692: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 22. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U693:  FK Senica (Fortuna liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (hrubé urážky R) počas stretnutia 22. kola FL FK Senica – FC Nitra, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U694: Berie na vedomie  Správu delegáta stretnutia  22. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – AS Trenčín.

U695: MFK Ružomberok B (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola II. ligy MFK Ružomberok B – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U696: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola II. ligy MFK Ružomberok B – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U697: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U659 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky s následným vhodením na hraciu plochu) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 21. kola FL FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň berie na vedomie informáciu klubu o osobe používajúcej pyrotechnický výrobok.

U698: FC Nitra. Opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U664 vo veci č. k. KS/32/2019 navrhovateľa Filip Balaj v zastúpení Jurovatý & Partners, s. r. o. proti odporcovi FC Nitra, a. s. a zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia doručiť doklad o úhrade zvyšnej časti plnenia vo výške stanovenej uznesením KS/32/2019 alebo písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U699:  Peter Lukášek (1414411). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U668 a pokračuje v šetrení veci.

U700: Pavol Farkaš (1154751, FC Nitra). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U630 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020, od 12.3.2020.

FUTSAL:

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U701:  Boris Druga (MŠK MYERSON N. Zámky, VARTA Futsal liga), od 7.3.2020.

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.3.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že Komisia pre riadenie II. ligy odložila všetky stretnutia 19. a 20. kola, ako aj dohrávku 18. kola. Náhradné termíny budú oznámené v nasledujúcej US.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje termíny semifinále Slovnaft Cup-u – 8.4. a 15.4.2020. Žreb semifinále je naplánovaný na 18.3. o 13:00 hod.v Sieni slávy SFZ.

Odkladá všetky súťažné stretnutia mládeže, naplánované v termíne do 22.3. Náhradné termíny odložených kôl (U19/17/16/15/14/13/12) budú uverejnené v nasledujúcich US.

V súťaži II. DL (U19/1, skupina východ) budú upravené ÚHČ všetkých klubov, ktoré majú UHČ 10:00 a to tak, že ak hrajú medzi sebou družstvá SsFZ a VsFZ, musí byť ÚHČ min. 11:00. ŠTK žiada všetky kluby, aby sa tomu prispôsobili a prípadnú zmenu ÚHČ nahlásili cez ISSF. V opačnom prípade im bude ÚHČ automaticky upravený na 11:00.

Schvaľuje:

U19, 30. kolo: Trenčín – Ružomberok 13.5. o 14:00 na ihrisku Trenčianske Stankovce.

U19/17:

20. kolo: Spišská Nová Ves – Zvolen 29.3. o 11:00 / 13:30 na UT;

22. kolo: Martin – Pohronie v pôvodnom termíne, ale na UT (Športový park Pltníky);

24. kolo: Martin – Humenné v pôvodnom termíne, ale na UT (Športový park Pltníky);

28. kolo: Martin – Spišská N. Ves v pôvodnom termíne, ale na UT (Športový park Pltníky).

U15/14:

5. kolo NČ: Martin – Žilina v pôvodnom termíne, ale na UT (Športový park Pltníky);

7. kolo NČ: Martin – Podbrezová v pôvodnom termíne, ale na UT (Športový park Pltníky).

U13/12, 15. kolo: Snina – Humenné 27.3. o 15:00 / 16:30, Slovan BA – Skalica v pôvodnom termíne, ale na UT(Prievoz).

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že odkladásemifinálové stretnutia SP, plánované na 21.3.

Schvaľuje:

II. liga, skupina B, 12. kolo: Oravský Podzámok – Zlaté Moravce 4.4. o 15:00.

WU19 / WU15, 11. kolo:Prievidza – B. Bystrica 28.3. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Lazany.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Upozorňuje všetky kluby žiadajúce o udelenie licencie pre FORTUNA ligu a klubové súťaže UEFA, II. ligu mužov a licencie SFZ mládeže pre súťažný ročník 2020/2021, že termín vloženia dokumentácie do elektronického modulu licenčných konaní (len kluby FORTUNA ligy), resp. jej odoslania na preverovanie poštou je PONDELOK 16.3.2020 (v prípade zaslania poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

Dokumentácia pre II. ligu mužov a licencie SFZ mládeže musí byť zaslaná na USB a musí byť odoslaná doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava“. Osobné doručenie dokumentácie nie je možné.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Kysuckom Novom Meste, v termíne 6.4. – 17.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné od 24.2. do 15.3.2020;
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede, v termíne 4.4. – 9.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2020;
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 25.4. – 15.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.4.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

  • 23.4.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor PŠC Pezinok a TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.4.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ plánované na 18.3.2020 v Korni sú odložené. Náhradný termín ich konania bude oznámený elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Mosor 21.3., Ihring 22. – 23.5.

Úsek PR SFZ – ospravedlnenia: Slebodník 28.3. a 1. – 3.4.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v termíne 5. – 6. júna 2020 usporiada licenčné semináre na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).  Miesto konania, ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v mesiaci marec. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), najneskôr do 5.5.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví. Predpokladaná cena licencie „A“ je 75 eur a licencie „P“ 200 eur. Pokyny k príprave obdržia prihlásení účastníci e-mailovou poštou.

Zmena e-mailovej adresy: Štefan Vaľkostefan.valko@futbalsfz.sk

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • prerušuje súťaž VARTA Futsal Liga na neurčito;
  • upozorňuje klub MŠK Žilina Futsal na dodržanie náležitostí ohľadom videozáznamu.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

Oznamuje, že prerušuje súťaže mládeže na neurčito.

Exekutíva v oblasti riadenia súťaží žien:

Oznamuje, že prerušuje súťaže žien na neurčito.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1356760  Martin Píš  TNF Prievidza

1329376  Jakub Hvizdák  MŠK Žilina Futsal

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

27.11.2020 11:33

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.