Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

piatok, 10.05.2019
|
Posledná aktualizácia 10.5.2019 12:25

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2018-19_US_43.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U966: Lukáš Jirka (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), vylúčený za HNS – hanlivé výroky voči R a AR, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 5.5.2019.

U967: Nikola Juríková (TJ KOVO Beluša, II. liga ženy), vylúčená za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súperky pred PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 5.5.2019.

U968: Bianka Lednecká (FK DAC 1904 D. Streda, I. liga dorastenky – WU19), vylúčená za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou lopty rukou mimo PÚ, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 5.5.2019.

Vylúčení po 2 ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U969: Jose David Casado Garcia (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U970: Richard Bartoš (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), obaja od 5.5.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U971: Dominik Kružliak (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 6.5.2019. 

U972: Hamza Čataković (AS Trenčín, Fortuna liga).

U973: Miroslav Viazanko (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga).

U974: Rajmund Mikuš (FK Dubnica nad Váhom, II. liga).

U975: Maroš Čurik (FK Dubnica nad Váhom, II. liga).

U976: Peter Bryndziar (AS Trenčín, I. LMD U17), všetci od 5.5.2019.

U977: Patrik Škyrta (FK Poprad, I. LSD U19), od 9.5.2019.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP: 

U978: Ivan Šteiniger (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), od 5.5.2019. 

U979: Dominik Martišiak (FK Senica, I. LSD U19), od 9.5.2019. 

U980: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred stretnutím 7. kola FL – Nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.5.2019.

U981: Slavoj Trebišov (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky voči R a vhodenie predmetu smerom k rozhodcom) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 27. kola II. ligy Slavoj Trebišov – FK Poprad, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.5.2019.

U982: Partizán Bardejov BŠK (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 27. kola II. ligy Partizán Bardejov BŠK – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.5.2019. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu diváka.

U983: 1. FC Tatran Prešov (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS diváka (použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia 27. kola II. ligy Partizán Bardejov BŠK – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.5.2019

U984: Llazaros Rota (1401419, MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Na základe podnetu klubu ŠKF Sereď a stanoviska odbornej komisie KR SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS z 94. minúty (opľutie hráča domácich č. 22) v stretnutí 7. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce, konaného dňa 4.5.2019, podľa čl. 71/1, 3d, g DP, do 14.5.2019 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu od 9.5.2019, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

U985: Igor Mesároš (1139394, FC Nitra, I. LSD U19, TB). Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kritika R a AR, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas stretnutia 27. kola I. LSD U19 FC Nitra – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 14.5.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie trénera brankárov, podľa čl. 43/1, 2a a čl. 76/3 DP, až do rozhodnutia DK.

U986: FC Nitra (I. LSD U19). Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS hráčov na HP (vulgárne pokriky voči súperovi) po stretnutí 27. kola I. LSD U19 FC Nitra – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 14.5.2019.

U987: FC Spartak Trnava (I. LSŽ U14). Na základe podnetu delegovaných osôb, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia I. LSŽ U14 FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3d, g DP, do 14.5.2019.

U988: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U939, osobné stanovisko zástupcu klubu a bezpečnostného manažéra klubu a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, s následným prerušením stretnutia, vhodenie plastových pohárov s pivom na HP, obliatie hráča H, zasiahnutie pomocného asistenta rozhodcu plastovým pohárom s pivom, s opätovným prerušením stretnutia, vhodenie pyrotechniky na HP, s opätovným prerušením hry, vniknutie divákov na HP, poškodenie trávnika na HP a zariadenia štadióna) počas a po stretnutí finále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 58/2b, c, d, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 9 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky do sektoru hostí na 2 súťažné stretnutia u súperov v súťaži Slovnaft Cup v súťažnom ročníku 2019/2020, podľa čl. 43/2c DP, od 10.5.2019 a ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze nahradiť škodu na majetku, podľa čl. 43/2o DP.

U989: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). S poukazom na U746 a U988, za spáchanie previnenia v skúšobnej dobe, nariaďuje vykonať ochranné opatrenie uložené v U746, spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí, podľa čl. 40/3 DP v najbližšom majstrovskom stretnutí FL, kde bude ako hosťujúce družstvo. 

U990: MŠK Žilina (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko klubu kU940 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, zapálenie šálu na tribúne, vhodenie plastových pohárov a tričiek na HP, vniknutie na HP a  poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia finále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 58/1b, c, d, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze nahradiť škodu na majetku, podľa čl. 43/2o DP.

U991: FC Nitra. Berie na vedomie stanovisko klubu k U941 a vyčíslenie vzniknutej škody na majetku zo stretnutia finále Slovnaft Cup-u medzi FC Spartak Trnava – MŠK Žilina.

U992: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe U942, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL – Nadstavbová časť o titul  FK DAC  1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava,  podľa  čl. 58/1a, b  DP  ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U993: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U943 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL – Nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U994: FC Lokomotíva Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U944 a za HNS (poškodenie dverí v šatni hostí) po stretnutí 25. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FC Lokomotíva Košice, podľa čl. 47/1c ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 47/4 a čl. 10 DP.

U995: FK Železiarne Podbrezová. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie KR SFZ k U946, vo veci posúdenia situácie zo 78. minúty na hráča hostí č. 18 Victor Oluyemi Olatunji, s údajným následným zranením hráča počas stretnutia 6. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová, konaného dňa 26.4.2019, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. 

U996: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U947, vo veci posúdenia situácie zo 78. minúty na hráča hostí č. 18 Victor Oluyemi Olatunji, s údajným následným zranením hráča počas stretnutia 6. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová, konaného dňa 26.4.2019, bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP. 

U997: Matúš Kuník (1266852, FC Nitra, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U948 a na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ, disciplinárne konanie zastavuje, podľa čl. 78/5a DP.

U998: Martin Válovčan (1230754, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga). Na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ a vlastných zistení, za úmyselný pokus získať pre svoje družstvo neoprávnenú výhodu, spočívajúcu v možnosti zahrávať pokutový kop počas stretnutia 7. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 46/1d DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 a čl. 71/5a DP. 

U999: Vadym Yanchak (1417139, FC Lokomotíva Košice, II. liga). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U955 a žiadosť zamieta.

U1000: MFK Zvolen: Opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej klubu U949, vo veci KS/13/2018 navrhovateľa Miroslav Gregáň, v zast. Vladimír Varga, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2018 a vykonateľnosť dňa 26.3.2018. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U1001: 1. FC Tatran Prešov. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U950, vo veci č. k. KS/4/2018 navrhovateľa FK Železiarne Podbrezová proti odporcovi 1. FC Tatran, a. s.

U1002: MFK Zvolen. Na základe nesplnenia povinnosti uloženej U877 a U911, vo veci KS/5/2018 navrhovateľa Tomáš Jenčo, proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s., ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužov, pôsobiaceho v TIPOS III. liga Stred, podľa čl. 43/5 DP, od 13.5.2019, až do splnenia povinnosti.

U1003: Jozef Kukulský (1256501). Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ č. k. OK/1/2019.

U1004: Berie na vedomie písomné a osobné stanoviská bezpečnostného manažéra SFZ a hlavného usporiadateľa stretnutia finále SC FC Spartak Trnava – MŠK Žilina a pokračuje v šetrení veci.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.5.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že II. liga mužov súťažného ročníka 2019/2020 začne 20. – 21.7.2019.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že MFK Zemplín Michalovce (U19,17,16,15,14,13,12) odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia na UT. AS Trenčín môže doma vyžrebované stretnutia odohrať  v areáli “This is my sen akademy”.

Schvaľuje:

U19:

29. kolo: Michalovce – Žilina,  v pôvodnom termíne, ale na UT;

30. kolo: Podbrezová – Trenčín 15.5. o 17:00;

31. kolo: Trenčín – Poprad 1.6. o 14:00.

U17/16:

28. kolo: Prešov – Žilina 15.5. o 14:00 / 16:15;

30. kolo: Prešov – Slovan BA 25.5. o 10:00 / 12:15;

33. kolo: Podbrezová – Nitra 11.6. o 15:00 / 17:15.

U15/14:

8. kolo (NČ): Michalovce – Ružomberok,  v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Topoľany, Michalovce – Ružomberok 12.5. o 15:30 / 13:30;

9. kolo (NČ): Spiš. N. Ves – Trebišov 15.5. o 15:00 / 17:00, Trenčín – Inter  12.6. o 15:00 / 17:00, Prešov – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Vyšná Šebastová;

10. kolo (NČ): Košice – Prešov 18.5. o 13:00 / 11:00;

11. kolo (NČ): R. Sobota – Jupie M. Hamšíka 27.5. o 15:00 / 17:00.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že I. liga žien súťažného ročníka 2019/2020 začne 17. – 18.8.2019. Termíny jednotlivých kôl jesennej časti sú nasledovné: 1. kolo – 17.8., 2. kolo – 24.8., 3. kolo – 8.9., 4. kolo – 14.9., 5. kolo – 21.9., 6. kolo – 12.10., 7. kolo – 19.10., 8. kolo – 26.10., 9. kolo – 2.11.

Schvaľuje:

I. liga, 17. kolo: Slovan BA – Bardejov 18.5. o 10:30 na ihrisku Jama Pasienky;

II. liga, skupina A, 19. kolo: Svätý Jur – Komárno 19.5. o 13:00.

WU19 / WU15:

18. kolo: Michalovce – Prešov 17.5. o 15:00 / 17:00; 

20. kolo: Dubnica – Prievidza 25.5. o 14:30 / 16:30 na UT (Dubnica n. V.). 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje, že v spolupráci so SF otvára školenie trénerov SFZ Futsal licencie, ktoré sa uskutoční v dvoch blokoch v termíne 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019. Prihlasovať sa je možné do 26.5.2019. Bližšie informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 8.6. – 3.8.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ, v spolupráci s FC Spartak Trnava, dňa 13.5.2019  v Trnave organizuje Workshop trénerov brankárov SFZ 2019, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GKA/SFZ GK licencie v rozsahu 4 hodín. Prihlasovať sa je možné do 10.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Trnava, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 20.5.2019 v Trnave organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Zvolen, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.5.2019 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Prievidza, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 6.6.2019 v Nedožeroch – Brezanoch organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.5.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Usmernenie k súťažiam mládeže.

Všetky FK, pôsobiace v najvyšších žiackych a dorasteneckých súťažiach, musia podstúpiť licenčné konanie a získať licenciu mládeže SFZ. Do licenčného konania mládeže SFZ sa môžu prihlásiť všetky FK pôsobiace v I. LSD, II. LSD, I. LSŽ a II. LSŽ, pričom na potvrdenie licencie mládeže na ďalší súťažný ročník je potrebné splniť športové kritérium – byť účastníkom I. LSD, I. LSŽ alebo zvíťaziť v príslušnej skupine II. LSD alebo II. LSŽ. Z iného umiestnenia na konci súťažného ročníka nevzniká právny nárok na účasť v kvalifikačnom stretnutí alebo priamy postup do najvyššej súťaže.

Dorast: I. LSD a I. LMD (súťaž FK s licenciou FA):

Zostup: 

Priamo zo súťaže zostupuje jeden FK (aj v prípade splnenia podmienok licenčného systému mládeže SFZ), ktorý sa umiestni na 12. mieste za predpokladu, že súťaž dohrá 12 účastníkov a žiadny FK nebude zo súťaže pre porušenie licenčných podmienok vylúčený, prípadne zo súťaže odstúpi, alebo sa neprihlási do nového súťažného ročníka (v takomto prípade sa považuje FK za priamo zostupujúceho, pri 2 a viac FK sa tieto považujú tiež za automaticky zostupujúcich). Pre určenie zostupujúcich FK je rozhodujúce sčítanie koeficientových bodov družstiev U19 a U17. V takomto prípade FK, ktorý skončil na poslednom mieste, za predpokladu splnenia licenčných podmienok, zostáva v súťaži. Stanovenie koeficientu (koeficient sa berie do úvahy len pri určení zostupujúcich) – pri rovnosti koeficientových bodov, sa ako jediné kritérium pre určenie poradia berie do úvahy konečné umiestnenie družstva U19. 

Postup: 

Do I. LSD môže postúpiť len celkový víťaz II. LSD v prípade, ak splní podmienky licenčného systému mládeže SFZ. Pri postupe sa berie do úvahy len umiestnenie družstva SD, pričom družstvo MD sa musí umiestniť do 5. miesta a FK musí byť držiteľom licencie ÚTM, alebo FA. V praxi to znamená, že do najvyššej dorasteneckej súťaže nemôže postúpiť FK s licenciou Čakateľa, ani FK bez licencie mládeže SFZ. O celkového víťaza II. LSD môžu hrať len FK, ktoré splnili podmienky licenčného systému mládeže SFZ a vyhrali svoju skupinu II. LSD (Západ: BFZ + ZsFZ, Stred: SsFZ a Východ: VsFZ)

a. V prípade, ak nesplní žiadny účastník II. LSD podmienky licenčného systému mládeže (športové a licenčné kritériá), v súťaži sa udrží FK, umiestnený na 12. mieste.

b. V prípade, ak splní jeden účastník II. LSD podmienky licenčného systému mládeže SFZ, považuje sa aj za víťaza II. LSD a postupuje priamo do I. LSD.

c. V prípade, ak splnia dvaja účastníci II. LSD podmienky licenčného systému mládeže SFZ, odohrajú jedno stretnutie na neutrálnej pôde o celkového víťaza II. LSD a víťaz priamo postupuje do I. LSD.

d. V prípade, ak splnia traja účastníci II. LSD podmienky licenčného systému mládeže SFZ, odohrajú stretnutia systémom každý s každým jedenkrát na neutrálnej pôde o celkového víťaza II. LSD a víťaz priamo postupuje do I. LSD.

e. V stretnutiach o víťaza II. LSD sa musí rozhodnúť. V prípade, ak sa v riadnom hracom čase nerozhodne, nasledujú po stretnutí kopy na bránu zo značky pokutového kopu, bez predĺženia.

V prípade, ak FK neplnia podmienky licenčného systému mládeže SFZ, môžu byť zo súťaže vylúčené a na ich miesto môžu byť zaradené najlepšie FK z II. LSD, ktoré splnili podmienky na účasť v I. LSD (športové a licenčné kritériá). FK, vylúčené zo súťaže pre porušenie licenčných podmienok sa považujú automaticky za zostupujúcich.

Pozn.: Všetky FK, ktoré majú záujem pôsobiť v najvyšších dorasteneckých súťažiach aj v súťažnom ročníku 2019/2020, musia podstúpiť licenčné konanie mládeže a pre získanie licencie FA musí byť FK držiteľom licencie ÚTM.

Štruktúra II. DL od súťažného ročníka 2019/2020 – riadenie SFZ:

 • II. DL západ: 16 účastníkov;
 • II. DL východ: 16 účastníkov.

Žiaci: I. LSŽ a I. LMŽ (súťaž FK s licenciou FA,  licenciou ÚTM a doplnené o čakateľov, schválených VV SFZ).

V prípade, ak FK neplnia podmienky licenčného systému mládeže SFZ, môžu byť zo súťaže vylúčené a na ich miesto môžu byť zaradené najlepšie FK, ktoré splnili podmienky na účasť v I. LSŽ (športové a licenčné kritériá). 

Hrací systém:

1. LSŽ – západ (U15 + U14): 16 tímov (25 kôl v skupine o víťaza, 24 kôl v skupine o umiestnenie).

Rozdelenie: 

 • Skupina o víťaza najlepších 6 tímov dve kolá každý s každým doma/vonku (10 súťažných stretnutí) – body zo základnej časti sa nezapočítavajú;
 • Skupina o umiestnenie 10 tímov jedno kolo každý s každým v opačnom garde ako v základnej časti doma alebo vonku (9 súťažných stretnutí) – započítavajú sa body zo vzájomných stretnutí zo základnej časti.

         * poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U15.

1. LSŽ – východ a stred (U15 + U14): 12 tímov v obidvoch skupinách (25 kôl v nadstavbovej skupine stred + východ, 25 kôl v obidvoch skupinách o umiestnenie).

Rozdelenie: 

 • Nadstavbová časť: prvé 4 tímy zo stredu a prvé 4 tímy z východu po základnej časti dve kolá každý s každým: doma/vonku (14 súťažných stretnutí) – body zo základnej časti sa nezapočítavajú;
 • Skupina o umiestnenie: 8 tímov v každom regióne dve kolá každý s každým doma/vonku (14 súťažných stretnutí) – body zo základnej časti sa nezapočítavajú.

         * poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U15.

1. LMŽ – západ (U13 + U12): 16 tímov (22 kôl v skupine o víťaza, 22 kôl v skupine o umiestnenie).

Rozdelenie: 

 • Skupina o víťaza: najlepších 8 tímov jedno kolo každý s každým v opačnom garde ako v základnej časti  doma  alebo  vonku (7 súťažných stretnutí) – započítavajú sa body zo vzájomných stretnutí zo základnej časti;
 • Skupina o umiestnenie: 8 tímov jedno kolo každý s každým v opačnom garde ako v základnej časti doma alebo vonku (7 súťažných stretnutí) – započítavajú sa body zo vzájomných stretnutí zo základnej časti.

         * poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U13.

1. LMŽ – východ a stred (U13 + U12): 12 tímov v obidvoch skupinách (22 kôl v skupine stred, 22 kôl v skupine východ).

 • Dve kolá každý s každým v obidvoch skupinách: doma/vonku (22 súťažných stretnutí), bez nadstavbovej časti. 

Postup a zostup z I. LSŽ a I. LMŽ: 

Súťaž má od súťažného ročníka 2017/2018 na obdobie troch súťažných ročníkov nemenné zloženie (nezostupuje sa z nej). V praxi to znamená, že v prípade, ak nepríde u niektorého z FK k porušeniu licenčných podmienok, bude mať súťaž v súťažnom ročníku 2019/2020 nemenné zloženie.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí WU15 (oba v NTC Senec):

15.5. o 16:00 Slovensko – Bosna a Hercegovina Krčová, Orlíková, Vargová (všetky BFZ);

17.5. o 11:00 Slovensko – Bosna a Hercegovina Matulová, Pavlačková (obe ZsFZ), Henček (BFZ).

Oznamuje termín a miesto konania licenčného seminára rozhodcov (licencia P) a licenčného seminára pozorovateľov rozhodcov: 24. – 26.5.2019 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli nahláseným frekventantom zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Matulová 18.5. a 5. – 8.6., Hrmo 1. – 2.6., Sluk 18.5., Kráľovič 7.6., Kráľovič 31.5. – 3.6., Mihalík 25.5., Capík 25.5. a 30.5. – 3.6., Poláček 15. – 16.6.

Úsek PR – ospravedlnenie: Slebodník 18.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že Letný seminár DS sa uskutoční v dňoch 12. – 13.7.2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28).  Pozvánka  s programom  bude  všetkým  účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

MATRIKA

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: Andraž Šporar, Rafael Rogerio Da Silva (obaja ŠK Slovan Bratislava futbal), Dominik Guláš (FC Nitra).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF oznamuje, že riadna Konferencia SF sa uskutoční 1. júna 2019 v Púchove (všetky informácie o programe, počte delegátov a pod. sú uvedené na oficiálnej webstránke SF www.futsalslovakia.sk).

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oznamuje, že školenie trénerov na licenciu „SFZ Futsal“ sa uskutoční v dvoch blokoch  v termíne 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019 v Badíne. Cena školenia je 150 €. Tréneri, ktorí budú vykonávať túto činnosť pri mládeži SF (FEJ U20, FEJ U17) v ročníku 2019/2020, majú školenie po vyslaní klubom zdarma. Prihlasovať sa je možné do 26.5.2019. Bližšie informácie sú zverejnené na websídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na www.futsalexekutiva.sk/l/skolenie-trenerov/;
 • schvaľuje výsledky play-off Varta futsal ligy v sezóne 2018/2019;
 • schvaľuje konečné poradie Varta Futsal ligy 2018/2019 nasledovne:

1. Pinerola Futsal 1994, 2. MIMEL Lučenec, 3. Wild Boys ´02 Bratislava, 4. ŠK Makroteam Žilina, 5. FC Spartak Trnava – futsal, 6. Futsal Team Levice, 7. Lion car MIBA Banská Bystrica, 8. MŠK Žilina FUTSAL, 9. Rehab Klinik Barabéri.

 • schvaľuje víťaza v súťaží strelcov VARTA Futsal ligy 2018/2019 – Jose Wellington Matias Torres.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ oznamuje, že letný doškoľovací seminár R a D sa uskutoční v dňoch 30.8. – 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledujúcich úradných správach.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 

Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.