Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

Posledná aktualizácia 29.5.2020 11:27

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_46.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2020 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:   

Odvolanie ŠK Slovan Bratislava, zast. Kuráň &Marková advokátska kancelária, s.r.o., voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ zo dňa 28.11.2019 (U519) z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.  

Konanie o podnete na preskúmanie rozhodnutia odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica od TJ Hradčan Lednica  z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ.    

Dopingový senát odvolacej komisie SFZ na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2020 prerokoval nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:  

Odvolanie Joao Francisco Favaro Amaral, zast. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM – advokát, voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ zo dňa 3.2.2020 (U578) z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.   

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

KOMISIA PRE ŠTADIÓNY A IHRISKÁ

Oznamuje všetkým klubom I. a II. ligy mužov, že platnosť aktuálnych certifikátov štadiónov a podmienečných súhlasov na odohranie majstrovských futbalových stretnutí, ktorých platnosť skončí počas aktuálnej sezóny, bude automaticky predĺžená až do odohrania všetkých majstrovských futbalových stretnutí prebiehajúcej sezóny, t. j. až do úplného ukončenia sezóny 2019/2020.

Oznamuje všetkým klubom I. a II. ligy mužov, že na základe návrhu KŠI, schválil VV SFZ uznesením číslo 03/20 návrh na posunutie nadobudnutia platnosti jednotlivých lehôt na splnenie infraštruktúrnych kritérií, uvedených v smernici „Infraštruktúra štadiónov 2022“ tak, že k aktuálnym lehotám sa pripočíta časové obdobie v trvaní 1 rok (slovom jeden rok), to znamená, že lehota, ktorá mala pôvodne nadobudnúť platnosť napr. dňa 31.8.2020, nadobudne platnosť až 31.8.2021, a to pri všetkých infraštruktúrnych kritériách a lehotách, uvedených v tejto smernici („Infraštruktúra štadiónov 2022“).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že VV SFZ rozhodnutím prijatým hlasovaním „per rollam“, v zmysle SP, čl. 7/6, zakázal všetky súťažné stretnutia mládeže, všetky súťažné stretnutia ženského futbalu a všetky súťažné stretnutia Prezidentského pohára, naplánované v súťažnom ročníku 2019/2020. Doteraz neodohrané stretnutia sú zrušené a všetky súťaže predčasne ukončené.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje, že Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) na svojom zasadnutí dňa 28.5.2020 v Bratislave:

 1. Udelil licenciu pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu súťažného ročníka 2020/2021 klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, MFK Ružomberok, FK Senica, ŠKF Sereď, AS Trenčín, FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ktoré splnili všetky minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie. Kluby sú povinné v stanovených termínoch plniť opatrenia POLK, ktoré majú uložené v rozhodnutí o udelení licencie.
 2. Licenciu pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu súťažného ročníka 2020/2021 neudelil klubom FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii, ktoré nesplnili minimálne požiadavky finančných licenčných kritérií. Uvedené kluby majú právo voči rozhodnutiu POLK  podať odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK) do 12. júna 2020 (vrátane), o čom im bolo zaslané písomné poučenie.
 3. POLK udelil licenciu pre štart v UEFA Lige majstrov žien súťažného ročníka 2020/2021 klubom: ŠK Slovan Bratislava futbal, Partizán Bardejov BŠK a Spartak Myjava. Licenciu pre štart v UEFA Lige majstrov žien súťažného ročníka 2020/2021 neudelil klubu AS Trenčín, ktorý nesplnil minimálne požiadavky licenčných kritérií.
 4. POLK udelil licenciu pre štart v II. lige mužov súťažného ročníka 2020/2021 klubom  Partizán Bardejov BŠK, ŠK Slovan Bratislava futbal (B), FC Košice, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK Púchov, FK Železiarne Podbrezová, MFK Ružomberok (B), MFK Skalica a SLAVOJ Trebišov. 
 5. Podmienečne udelil licenciu pre štart v II. lige mužov súťažného ročníka 2020/2021 klubom MFK Dukla Banská Bystrica, FK Dubnica, KFC Komárno, FC Petržalka, FK Poprad a ŠTK 1914 Šamorín a ukladá im opatrenie – do 15.7.2020  predložiť účtovnú závierku klubu za finančný rok 2019. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, zaháji konanie o odobraní udelenej licencie a akceptovaná nebude prihláška klubu do súťažného ročníka 2020/2021.
 6. Vzhľadom na neudelenie licencie pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu súťažného ročníka 2020/2021 klubu MŠK Žilina v likvidácii, ktorý nesplnil minimálne požiadavky finančných licenčných kritérií, licenciu pre štart v II. lige mužov súťažného ročníka 2020/2021 POLK neudelil ani B družstvu mužov rovnakého klubu.
 7. Podmienečne udelil na súťažný ročník 2020/2021 licenciu Futbalovej akadémie klubom MFK Dukla Banská Bystrica, ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, FK Železiarne Podbrezová, FK Poprad, MFK Ružomberok, FK Senica, AS Trenčín a FC Spartak Trnava (udelenie licencie potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie muži aj dorast). Klubom FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii udeľuje licenciu podmienečne do rozhodnutia OOLK o udelení licencie A družstvu mužov klubu a klubu 1. FC Tatran Prešov podmienečne (je v ročnej ochrannej lehote).
 8. Schválil zaradenie klubov FK Dubnica nad Váhom, FC Košice a FC Petržalka do skráteného licenčného konania pre získanie licencie Futbalovej akadémie.
 9. Udelil licenciu Útvaru talentovanej mládeže na sezóny 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 klubom Partizán Bardejov BŠK, FK Inter Bratislava, SDM Domino, FK Dubnica nad Váhom, FK Humenné, Jupie FŠ Mareka Hamšíka, FKM Karlova Ves, FC Košice, FC Lokomotíva Košice, FK Slovan Levice, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK Novohrad Lučenec, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, FC Petržalka, FC Baník Prievidza, MŠK Púchov, MŠK Rimavská Sobota, MFK Skalica, MFK Snina, FK Noves Spišská Nová Ves, MŠK Tesla Stropkov, Slavoj Trebišov, MFK Vranov nad Topľou, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.
 10. Pre nesplnenie podmienok neudelil licenciu Útvaru talentovanej mládeže na sezóny 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 klubu Akadémia Juventus Žilina.
 11. Udelil licenciu Čakateľa na sezóny 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 klubom KFC Komárno, MŠK Kysucké Nové Mesto, ŠK Odeva Lipany, ŠK Žolík Malacky, FKM Nové Zámky, FK Tempo Partizánske, MŠK Považská Bystrica, FAMT Prešov, FK Rača, MŠK Senec, Akadémia Juventus Žilina a CFM Jozefa Adamca.
 12. Pre nesplnenie podmienok neudelil licenciu Čakateľa na sezóny 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 klubu FK Čadca.

Všetky kluby majú právo podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK) do 12. júna 2020 (vrátane)

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z tohoto  dôvodu  sú  v súčasnosti všetky aktivity ďalšieho vzdelávania pozastavené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

10.6.2020, webinár – Ako efektívne stanovovať ciele v športe (pre trénerov UEFA A/PRO licencie – v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny jarných fyzických previerok rozhodcov a AR SFZ (bez programu Šanca):

30.5. od 9:00 hod. na UT v Dubnici nad Váhom (BFZ + ZsFZ);

31.5. od 8:30 hod. na UT v Tatranskej Lomnici (SsFZ + VsFZ).

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“Delegát zväzu  sa  predbežne bude konať v  dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 1.6.2020.  Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že ruší už oznámený Letný seminár delegátov SFZ, ktorý bol plánovaný na 5.7.2020, z dôvodu zmien a posunutia jarnej časti súťaží. Delegátom, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu delegátov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021, bude termín a miesto konania seminára oznámené neskôr.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • oznamuje, že riadna konferencia SF 2020 sa uskutoční 30. mája 2020 od 18:00 hod. prostredníctvom webovej aplikácie MICROSOFT TEAMS; súvisiace hlasovania budú vykonávané prostredníctvom aplikácie my.sportnet.online;
 • oznamuje, že všetky dokumenty ku konferencii SF 2020 (správy, návrh novelizácie stanov SF, kandidátske listiny) sú pre delegátov konferencie sprístupnené na oficiálnej webstránke SF: https://futsalslovakia.sk/section/4512

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že pohovor so záujemcami o získanie licencie sprostredkovateľa sa uskutoční dňa 9.6.2020 o 9:30 hod. v sídle SFZ, Bratislava, Tomášikova 30C, v zasadačke na 5. poschodí. Podmienkou účasti je predloženie požadovaných dokladov, v zmysle Smernice SFZ pre činnosť sprostredkovateľov, do 2.6.2020 (vrátane).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.