Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

Posledná aktualizácia 26.6.2020 12:38

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_50.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U722: Martin Mečiar (1229636, ŠKF Sereď, Fortuna liga), vylúčený za zakázanú hru – kopnutie súpera nohou nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 22.6.2020.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U723: Antonio Asanović (1357979, FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Slovnaft cup), od 24.6.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/9 DP.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U724: Matej Čurma (1259652, MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 22.6.2020.

U725: Achraf El Mahdioui (1388267, AS Trenčín, Fortuna liga), od 21.6.2020.

U726: Marek Kuzma (1167370, FK Dubnica nad Váhom, II. liga), od 20.6.2020.

U727: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, priloženého videozáznamu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (nezabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb v útrobách štadióna) po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 30.6.2020.

U728: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS funkcionára klubu Oldřicha Dudu (kritika delegovaných osôb) po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 30.6.2020.

U729: Juraj Piroska (1159936, FK Senica, AT2). Na základe Správy delegáta stretnutia, priloženého videozáznamu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (hrubé urážky delegovaných osôb) po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d  DP, do 30.6.2020 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4  DP, až do rozhodnutia.

U730:  Boris Marhefka (1310519, Fortuna liga, R). Na základe Správy delegáta stretnutia, priloženého videozáznamu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie vo veci neuvedenia závažných nedostatkov v oznámení po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica a zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 2.7.2020 o 16:00 hod. v sídle SFZ. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP, až do rozhodnutia.

U731: Tomáš Somoláni (1093270, Fortuna liga, AR1). Na základe Správy delegáta stretnutia, priloženého videozáznamu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu v útrobách štadióna a neuvedenia závažných nedostatkov v oznámení po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 30.6.2020. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, podľa čl. 43/1,2a, 4 DP, až do rozhodnutia.

U732: Anton Perát (1110878, Fortuna liga, AR2). Na základe Správy delegáta stretnutia, priloženého videozáznamu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanoviskok incidentu v útrobách štadióna a neuvedenia závažných nedostatkov v oznámení po stretnutí 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 30.6.2020. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP, až do rozhodnutia.

U733: Peter Mazan (1196985, FK POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa). Na základe Správy delegáta stretnutia, stanoviska odbornej komisie KR SFZ a priloženého videozáznamu, za HNS (udretie súpera zovretou päsťou do oblasti brucha/žalúdka v prerušenej hre) počas stretnutia 2. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa ŠKF Sereď – FK POHRONIE, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 25.6.2020. DS po 5. ŽK sa neukladá.

U734: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U718 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vhodenie plastových pohárov), nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (nedodržanie plnenia manuálu súvisiaceho s COVID-19) počas stretnutia 1. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL MFK Dukla B. Bystrica – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 57/1b, čl. 58/2a, b a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 900 €, podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 64/5 DP.

U735: FK Inter Bratislava. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U705 vo  veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian, v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z. s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s. a zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U707.

U736: Opätovne oznamuje, že DS – pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v prípade účastníkov mládežníckych súťaží a súťaží ženského futbalu na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže a súťaží ženského futbalu riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2019/2020.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že:

 • FK II. ligy sa môžu prihlasovať do súťažného ročníka 2020/2021 prostredníctvom ISSF v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. Konečné zaradenie mužstva do súťaže je podmienené splnením podmienky stanovenej POLK. Začiatok nového súťažného ročníka, schválený komisiou pre riadenie II. ligy, je plánovaný na 1. – 2.8.2020;
 • FK II. ligy sú povinné sa prihlásiť do Slovnaft cupu 2020/2021 v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. FK II. ligy budú nasadené do 2. kola;
 • pracovné stretnutie FK II. ligy sa uskutoční 23.7.2020 od 10:30 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že:

 • FK RFZ (III., IV. a V. ligy) sa môžu prihlásiť do Slovnaft cupu 2020/2021 v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. 1. kolo (regionálne) je plánované na 29.7.2020;
 • FK mládeže (I. a II. LSMD, st. a ml. žiaci a prípravky) sa môžu prihlasovať do súťaží nového súťažného ročníka prostredníctvom ISSF v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. FK, ktorý sa nechce prihlásiť do súťaže, je povinný postupovať podľa SP, čl. 17/6.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že:

 • FK sa môžu prihlasovať do súťaží nového súťažného ročníka prostredníctvom ISSF v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. (I. a II. liga žien, WU19/15, Slovenský pohár);
 • Začiatok súťažného ročníka 2020/2021 je plánovaný na 15. 16.8.2020;
 • Aktív FK ženského futbalu sa uskutoční 20.7.2020 od 10:00 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene. Program bude FK zaslaný emailovou poštou.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje, že odvolací orgán licenčného konania (OOLK) na svojom zasadnutí dňa 24.6.2020 prerokoval podané odvolania klubov FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii a rozhodol odvolaniam oboch klubov vyhovieť a udeliť im licenciu na licenčnú sezónu 2020/2021.

OOLK klubom súčasne uložil terminované opatrenia, ktoré budú musieť splniť do začiatku, resp. v priebehu licenčnej sezóny. V prípade neplnenia týchto opatrení, môže OOLK zahájiť konanie o odňatí udelenej licencie.

Klubom bolo rozhodnutie OOLK (licencia) zaslané v elektronickej aj vytlačenej forme.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Elite Youth A licencie 2020/2021 (august 2020 – jún 2021). Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 25.7. 30.9. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 13.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 26.7. 14.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.7.2020;
 • Záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie, v termíne 30.7.2020 v Bratislave. Prihlásiť sa na ZS je možné do 17.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / Rimavskej Sobote, v termíne 15.8. 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 16.8. 24.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.8. 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 27.6.2020, Stará Ľubovňa Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MFK Stará Ľubovňa. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 14.3.2020. Seminár je už kapacitne naplnený, o programe budú prihlásení informovaní elektronickou poštou;
 • 20.7. 10.8.2020, Závažná Poruba / Palúdzka – Blokový seminár trénerov UEFA GC/B licencie – 4 TJ mládeže (k uznaniu 5 hodín je potrebné absolvovať minimálne 3 TJ) – organizátor Kids Fun Academy LM v spolupráci s TMK LFZ a SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.7.2020;
 • 23.7.2020, Zvolen Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZV. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 11.3. 2020. Seminár je už kapacitne naplnený, pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
 • 5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára a fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, programu Šanca a žien FIFA: 25. 26.7.2020 v Tatranskej Lomnici.

V sobotu sa ho zúčastnia všetci R/AR SFZ a programu Šanca z regiónov BFZ / ZsFZ + ženy FIFA, v nedeľu R/AR SFZ a programu Šanca z regiónov SsFZ / VsFZ.

Pozvánka, program, skupiny a rozpis behov (75-25m) budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Čiernik 4.7.

Úsek PR oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 24.7.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kopča 3. – 9.7., Zábranský od 25.6., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že pre licenčný seminár delegátov zväzu (A) a delegátov stretnutia (P), ktorý sa bude konať v dňoch 3. 4.7.2020 v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar), bola organizátorom stanovená skúšobná komisia v zložení: Jaroslav Švarc – predseda, František Košičár – člen, Miroslava Migaľová – člen, Pavol Páchnik – člen, Michala Bednáriková – člen.

Ospravedlnenia: Dadykin 5. – 12.7., Jaška 16. – 25.7.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov):

ZsFZ: OFC SAP 1986 (OFC SAP - ŇÁRAD).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.