Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

Posledná aktualizácia 17.7.2020 12:18

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_53.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U779: Tomche Grozdanovski (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 12.7.2020.

U780: Tidiane Djiby Ba (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 12.7.2020.

U781: Matej Vaculík (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), od 12.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí baráže o účasť vo FL, podľa čl. 37/10 DP.

U782: Alex Sobczyk (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 15.7.2020. DS si vykoná v najbližšom kvalifikačnom stretnutí o Európsku ligu UEFA, podľa čl. 37/10 DP.

U783: Filip Twardzik (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 15.7.2020. DS si vykoná v najbližšom kvalifikačnom stretnutí o Európsku ligu UEFA, podľa čl. 37/10 DP.

U784: Michal Faško (FC Nitra, Fortuna liga), od 15.7.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí baráže o účasť vo FL, podľa čl. 37/10 DP.

U785: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia semifinále FL – kvalifikačné stretnutie o Európsku ligu UEFA FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 1500 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U786: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) a vyvesenie provokatívneho transparentu v sektore C počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1a, b a čl. 58/2a, b, h DP ukladá DS – finančnú pokutu 3000 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U787: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 5. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 1500 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U788: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (poškodenie oplotenia ohraničujúceho sektor hostí a výtržnosti divákov hostí) počas stretnutia 5. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL FK Dubnica n. Váhom – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U789: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, opakované vniknutie fanúšika domácich na ihrisko a vhodenie plastových pohárov s pivom na HP), nedostatočnú US (umožnenie vstupu fanúšika domácich do ihriska) a porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ počas stretnutia 3. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL MFK Dukla B. Bystrica – MFK Skalica, podľa čl. 57/1a, b, c, čl. 58/2a, d, f a čl. 64/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 2000 €, podľa čl. 58/3, 64/5 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu fyzickým osobám Leoš Turčan, Andrej Šimko, Dávid Jokuš a Jaroslav Mikloško do areálu štadióna na domáce stretnutia MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 43/2g DP, do 30.6.2021.

U790: ŠK Slovan Bratislava futbal (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení, za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a trénera hostí) počas stretnutia finále Slovnaft cup-u ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U791: MFK Ružomberok (Slovnaft cup). Berie na vedomie stanovisko klubu k U768 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky SFZ a použitie pyrotechniky) počas stretnutia finále Slovnaft cup-u ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U792:  FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U771 a za HNS divákov (rasistické prejavy, vulgárne pokriky, hrubé urážky, vhodenie plastových pohárov s pivom na HP a vniknutie fanúšika domácich na HP po stretnutí) a nedostatočnú US (umožnenie vstupu fanúšika domácich na HP a nedostatočné bezpečnostné opatrenia po ukončení stretnutia pred vstupom do budovy štadióna) počas stretnutia 4. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 57/1a, c a čl. 58/2a, d, f, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 3000 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP a zároveň ukladá DS – odohratie najbližšieho domáceho stretnutia bez divákov v sektore C na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 26/2,4 DP, od 16.7. 2020.

U793: Jozef Chudý (1134202, FC Nitra). Berie na vedomie stanovisko k U772 a za HNS zástupcu organizátora domácich (kritika R) po stretnutí 4. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.

U794: KŠI SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U746.

U795: Peter Lukášek (1414411). Berie na vedomie odvolanie voči U719, doručené prostredníctvom e-mailu dňa 13.7.2020. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U796: Peter Petrán (1125099). Senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej SFZ-DK-2018/2019-0369 (U369) a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (6 mesiacov) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2021.

U797: Matej Vargic (1166224). Senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej SFZ-DK-2018/2019-0368 (U368) a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (12 mesiacov) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021.

U798: Berie na vedomie podnet člena SFZ Peter Lukášek (1414411), doručený prostredníctvom e-mailu dňa 14.7.2020 a začína disciplinárne konanie vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ, podľa čl. 71/1, 3g DP. Zároveň žiada Legislatívno-právne oddelenie SFZ o písomné stanovisko k veci týkajúcej sa podnetu.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.7.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži:

 • pracovné stretnutie klubov sa uskutoční 23.7.2020 od 10:30 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene. Žiada FK, ktoré ešte nenahlásili zástupcu na pracovné stretnutie, aby tak urobili do 20.7.2020;
 • odstupuje na DK SFZ MFK Ružomberok, za nesplnenie si povinnosti podľa SP, čl. 17/6 (písomné neoznámenie o neprihlásení družstva do II. ligy mužov).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

 • začiatok súťaží dorastu súťažného ročníka 2020/2021 je plánovaný na 1. 2.8.2020, súťaží žiakov na 23. – 24.8.2020;
 • žiada všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie na Futbalnete a o prípadné zmeny požiadali prostredníctvom ISSF, cez podanie na komisiu ŠTK. Zmeny v zmysle noriem, o ktoré bude požiadané do 24.7.2020, budú vykonané bezodplatne. Ostatné zmeny cez detail stretnutia.

ŠTK – ženský futbal:

 • žiada FK I. a II. ligy žien, aby si skontrolovali vyžrebovanie na Futbalnete a o prípadné zmeny požiadali prostredníctvom ISSF, cez podanie na komisiu ŠTK. Ostatné zmeny cez detail stretnutia;
 • oznamuje, že Aktív klubov ženského futbalu sa uskutoční 20.7.2020 od 10:00 hod. v hoteli Tenis vo Zvolene;
 • začiatok súťaží ženského futbalu súťažného ročníka 2020/2021 je plánovaný na 15. 16.8.2020.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie, v termíne 30.7.2020 v Bratislave. Prihlásiť sa na ZS je možné do 17.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / R. Sobote, v termíne 15.8. 26.10. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 16.8. 24.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.8. 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 22.8. 2.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 15.8. 16.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 1.9. 17.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede v termíne 12.9. 1.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.8.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 23.7.2020, Zvolen Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ ZV. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 11.3. 2020. Seminár je už kapacitne naplnený, pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
 • 30.7.2020, Humenné – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ HE. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 13.3. 2020. Pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
 • 31.7.2020, Ľubotice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ PO. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.7.2020;
 • 5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020;
 • 20.8.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, PŠC Pezinok. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.8.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že testovanie z pravidiel futbalu (web My Sportnet) bolo preložené na nový termín 20.7. 2020 (20:00 – 20:30 hod.).

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára a fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, programu Šanca a žien FIFA: 25. 26.7.2020 v Tatranskej Lomnici. V sobotu sa ich povinne zúčastnia všetci R/AR SFZ a programu Šanca z regiónov BFZ / ZsFZ + ženy FIFA, v nedeľu R/AR SFZ a programu Šanca z regiónov SsFZ / VsFZ. Pozvánka, program, skupiny a rozpis behov (75-25m) boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Prešinský 13. – 24.7., Špivák 14. – 19.7., Kolofík 3. – 7.8.

Úsek PR oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 24.7.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Cuninka 6. – 13.8., Sekereš 25.7.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zoznam DS SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 (nominačná listina schválená VV SFZ dňa 8.7.2020):

BENEDIKOVIČ Ladislav, BÓC Miroslav, BUDÁČ Marcel, ČAN Vladimír, DADYKIN Róbert, DŽUBÁK Ján, EPERJEŠI Marcel, FAJČÍK Miroslav, FARBULA Ján, FORGON Ján, GRÓF Ivan, HORÁK Roman, HORVÁTH Kamil, CHALMOVIANSKY Eduard, JAŠKA Miroslav, KISS Ervín, KORMAN Štefan, KOŠIČÁR František, KOVALČÍK Jozef, LABANC Ján, MEDOVIČ Anton, NAGY František, OLŠAVSKÝ Štefan, PANÁK Ján, REPA Igor, SCHNEIDER Miroslav, ŠVARC Jaroslav, TOMÁŠOVÁ Renáta, VAĽKO Štefan, VANSA Vladimír, ZDECHOVAN Dušan.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 18.7.2020 v penzióne Vodár, Donovaly – Mistríky 322, 976 39 Donovaly. Pozvánka s programom bola zaslaná elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Budáč 3. – 15.8., Zdechovan 21. – 23.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Oznamuje, že v spolupráci s TÚ SFZ organizuje dňa 30.7.2020 záverečné skúšky k udeleniu trénerskej licencie „SFZ Futsal“; prihlášky je možné zaslať výlučne elektronickou formou do 17.7.2020 prostredníctvom portálu      https://ticketing.futbalsfz.sk/events/5eee071acd49c378642c78f6

(všetky informácie na webstránke SF: https://futsalslovakia.sk/zaverecne-skusky-na-zisk-sfz-futsal-licencie-v-termine-3072020-v-bratislave

Športovo – technický úsek SF:

 • oznamuje termín 1. kola VARTA Futsal ligy 2020/2021: 25. 27.9.2020;
 • oznamuje, že termín na prihlasovanie do VARTA Futsal ligy 2020/2021 pre kluby s právom účasti je 31. júla 2020 do 24:00 hod.

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF:

Oznamuje, že letný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční v dňoch 11. 12.9.2020 (miesto konania a program seminára bude zverejnený neskôr).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

30.4.2021 08:19

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.